Foto: Arhiva
Foto: Arhiva

Pred odbornicima Skupštine opštine Bečej će u petak 9. decembra biti samo dva predloga akata. Jedan akt, i to Odluka o izradi i dopuni Plana generalne regulacije naselja Bečej, tiče se najava da će autobuska stanica iz centra biti izmeštena u industrijskoj zoni.

U obrazloženju ovog predloga akta navodi se sledeće:

„Postupajući po inicijativi JP Direkcije za izgradnju Bečej za donošenje Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Bečej proističu potrebe za prenamenu parcele iz vodnog u građevinsko zemljište, tj. prostora između dve prevodnice (parcela 7985/5 KO Bečej). Prostor katastarskih parcela broj 8047/1; 8047/2; 8047/3;8047/4 i 8047/5 KO Bečej je definisan kao glavna naseljska saobraćajnica sa zaštitnim zelenilom, potrebno je definisati tačan pojas zaštitnog zelenila propisan zakonskim odredbama propisan za ovu oblast. Takođe, katastarska parcela broj 3829 KO Bečej određena je kao prostor zaštitnog zelenila jrz železničku prugu, dok se ista predviđa za kotlarnice na biomasu za potrebe JP „Toplana“ Bečej u cilju povećanja energetske efikasnosti kao i sigurnosti snabdevanja toplotnom energijom. U toku daljih aktivnosti a pre pristupanju izrade nacrta Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Bečej, pokrenuta je i inicijativa za prenamenu katastarkih parcela broj 4925/1 i 4925/3 KO Bečej, kao i, katastarske parcele broj 7868 KO Bečej je namera da se postojeća autobuska stanica izmesti na lokaciju u industrijskoj zoni, a da se namena prostora na kojoj je lokacija postojeće autobuske stanice prilagodi centralnim sadržajima pošto se ista nalazi u centru Bečeja čime bi se pokrenulo značajno uključivanje u strategiju klimatskih promena i smanjenja izduvnih gasova prevoznih sredstava u centralnim delovima grada.
Razlozi za donošenje, pored navedenog povoda, su i preispitivanje pravila uređenja i građenja, namene prostora i smernica za sprovođenje plana u naznačenim delovima, kao i ispravljanje uočenih tehničkih nedostataka, u tekstualnom i posebno grafičkim prikazima.“

Odbornici će na jedanaestom po redu skupštinskom zasedanju moći da raspravljaju i o predlogu Odluke o izmenama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta.

„Pravni osnov za donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta je član 99. stav 5 Zakona o planiranju i izgradnji, koji na sledeći način uređuje ovu materiju: „Postupak, uslove, način i program otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, uređuje autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave.““
Za razloge donošenja ovog akta navodi se sledeće:
„Članom 30. stav 1. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta određeno je plaćanje utvrđene cene građevinskog zemljišta odnosno zakupnine, u celosti u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju odnosno zakupu građevinskog zemljišta. Ovako određen način plaćanja ne daje nikakve pogodnosti budućim investitorima, a ovim izmenama bi se doprinelo da Opština Bečej utvrdi mogućnost plaćanja na rate, gde bi se broj rata i uslovi plaćanja preciznije definisali ugovorom o otuđenju odnosno zakupu građevinskog zemljišta.“

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име