Šestu sednicu Skupštine opštine Bečej obeležila je više od dva sata duga rasprava odbornika Odborničke grupe Dosta je bilo i predstavnika lokalne samouprave. Najviše reči je bilo u vezi sa poslovanjem javnih preduzeća „Vodokanal“ i „Toplana“, kao i FTO Link, te o prilikama u budžetu opštine Bečej u prvih šest meseci ove godine.

Uoči usvajanja izveštaja o izvršenju odluke o budžetu opštine Bečej od 1. januara do 30. juna,  za skupštinskom govornicom je Milan Bokun iz Dosta je bilo kritikovao opštinsku vlasti zbog, kako je rekao, manjka projekata i neusaglašenosti prihoda i rashoda, a zatražio je i da se revidira cena zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Predsednik opštine Bečej Dragan Tošić je tim povodom rekao da projekata ima i da će ih biti, kao i da će već u septembru uslediti rebalans lokalnog budžeta, jer su budžet puni više od onog što je planirano, a to će rezultirati i novim investicijama. Tošić je dodao da lokalna samouprava nema pravo da određuje cenu zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Nekoliko tačaka dnevnog reda šeste sednice lokalnog parlamenta ticalo se poslovanja bečejske Toplane, odnosno izveštaj o poslovanju za prošlu godinu, kao i prve izmene aktuelnog plana poslovanja, te i Odluka i izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom iz sistema daljinskog grejanja u opštini Bečej.

Prema rečima direktora JP „Toplana“ Bečej, novina je ta da će u prelaznim mesecima, oktobar, novembar, mart i april, fiksni i varijabilni deo iznositi 50 i 50 odsto.

On je rekao da bi „Toplana“ tako motivisala korisnike da manje koriste alternativne izvore energije u prelaznim mesecima, kao i da bi se pravičnije odnosilo prema korisnicima koji se greju samo putem daljinskog grejanja. Kako je Vuković objasnio za skupštinskom govornicom, troškovi objekta u pomenutim mesecima, a to su gubici na instalacijama, gubici u sekundarnim vodovima, „svaljivali su se na teret korisnika koji su koristili toplotnu energiju“.

Po ovom pitanju javila se Svetlana Dinić iz Dosta je bilo koja je ukazala na to da je ovu odluku trebalo ranije uskladiti sa zakonom, odnosno da je rok za usklađivanje prošao krajem godine, kao i da građani samo danas mogu da  otkažu usluge „Toplane“. Ona je istakla da je ovakvo rešenje nepovoljno po građane.

Polemike je danas u bečejskom parlamentu bilo i oko prvih izmena programa poslovanja FTO Link –a za 2016. godinu.

U diskusiji oko poslovanja FTO Link pokrenulo se pitanje koji se propisi odnose na DOO čiji je osnivač opština Bečej. Prema rečima budžetskog inspektora Đorđa Popova, u ovom slučaju se primenjuje regulativa zakona o javnim preduzećima.

Kako smo ranije izveštavali, Javno preduzeće „Toplana“ Bečej u 2015. godini ima gubitak u poslovanju u iznosu od 15 miliona dinara, dok je gubitak Javnog preduzeća „Vodokanal“ Bečej oko 1.400.000 dinara.

Nadzorni odbori dva bečejska javna preduzeća koja su u prošloj poslovnoj godini u gubitku, uputili su osnivaču, opštini Bečej, odluku o načinu pokrića gubitka. Nakon što je Opštinsko veće opštine Bečej usvojilo te akte, danas su je usvojili i bečejski odbornici.

Inače, i Nadzorni organ „Toplane“ i Nadzorni organ „Vodokanala“ doneli su odluku da gubitak u tim preduzećima ostane nepokriven.

Što se JP „Toplana“ tiče, u obrazloženju odluke nadzornog odbora „Toplane“ navodi se da je gubitak nastao kao posledica „dispariteta planirane cene i ostvarene cene prirodnog gasa, promene jedinične cene tarifnog elementa. Takođe, javno preduzeće prema dugoročnoj projekciji planira pokrivanje kumulativnog gubitka, uz uslov da se realizuju preduzete mere za naplatu starih i novih privremeno otpisanih potraživanja, kao i otklanjanje velikih kamata na dug prema JP Srbijagas i potpisivanje sporazuma o reprogramu dela duga“, kao i prodajom udela u DOO Gas Bečej.

Dalje, NO navodi da, „kako javno preduzeće nema dobiti, iz zakonskih, statutarnih rezervi i iz osnovnog kapitala, gubitak može ostati nepokriven, uz mogućnost da se pokrije iz dobiti koje bi nastale u narednim godinama poslovanja“.

Nadzorni odbor JP „Vodokanal“ je istu odluku doneo na 37. sednici, održanoj dana 27. juna 2016. godine.
U planu pokrića gubitka navodi se da javno preduzeće planira da po završnom računu za 2016. godinu ostvari neto dobit od 722.000 dinara i da se tom vrednošću pokrije delimično gubitak iz 2015. godine u neto iznosu od 1.444.620 dinara.

U JP „Vodokanal“ gubitak je „prvenstveno nastao iz razloga indirektnog otpisa nenaplaćenih potraživanja, nedovoljnog procenta naplate utuženih potraživanja kao i nemogućnosti povećanja cene pijaće vode za domaćinstva“.

Informacijama o eventualnim gubicama u poslovanju Javnog preduzeća „Komunalac“ Bečej i Direkcije za izgradnju Bečej za prošlu godinu, portal MojBečej trenutno ne raspolaže, dok ni odluke njihovih nadzornih odbora po pitanju pokrića nisu bili na dnevnom redu današnje sednice.

Izmene i dopune programa poslovanja  Javnog preduzeća Vodokanal bile su na dnevnom redu, te izveštaj o poslovanju za prethodnu godinu, kao i odluka nadzornog odbora da o pokrivanju gubitaka u prošloj godini. Milan Bokun iz odborničke grupe „Dosta je bilo“, za skupštinskom govornicom zatražio je smenu direktora Vodokanala.

„Vodokanal“ prodaje udeo u Zavodu za vodoprivredu Subotica

Lokalni parlament je na 6. sednici podržao i odluku Nadzornog odbora „Vodokanala“ o prodaji osnivačkog udela u DOO Zavod za vodoprivredu Subotica. Početna cena prodaje osnivačkog udela je 1,5 miliona dinara, što je 17 odsto vrednosti ukupnog kapitala Zavoda.

„Vodokanal“ prodaje udeo u subotičkom zavodu kako bi, kako se navodi u obrazloženju odluke Nadzornog odbora, realizovalo određene investicije, kao što je bušenje novog bunara, za šta JP nema novca.

Sa dnevnog reda je zbog mogućnosti unapređenja tog akta, „skinuta” odluka o pravima u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti opštine.

Dalje, imenovan je vršilac dužnosti direktora Turističke organizacije opštine Bečej. Naime, dosadašnjoj direktorici Gordani Džigurski je 1. avgusta istekao mandat, a na mesto vršioca dužnosti direktora imenovan je diplomirani analitičar zaštite životne sredine Goran Sadžakov do imenovanja direktora, a najviše na godinu dana.

Među ostalim tačkama dnevnog reda su bila i rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova upravnih i nadzornih odbora Doma zdravlja, Turističke organizacije, Gradskog muzeja, Narodne biblioteke, Predškolske ustanove Labud Pejović.

Članovi novog Upravnog odbora Doma zdravlja biće lekar Branko Miličević (i dosad je bio predsednik UO), administrativna radnica Marija Vignjević i penzionerka Roža Farago.
Članovi novog Upravnog odbora Turističke organizacije su sada kustos Nemanja Karapandžić, profesor biologije Dejan Stankin, Milenko Vračarić (u skupštinskom materijalu se ne navodi njegovo zanimanje) i diplomirani inženjer mašinstva Željko Dražić.
Za predsednika novog Nadzornog odbora Gradskog muzeja imenovan je trgovac Žolt Kovač, a za člana preduzetnik Atila Pozder.
Predsednik novog Nadzornog odbora Narodne biblioteke je student Andor Pomlenji, a član operater kompjutera Eva Rokuš.
Konstatovan je i prestanak odborničkih mandata Dragana Tošića, budući da je 2. jula izabran za predsednika opštine i Dalile Dujaković, koja je istog dana izabrana za zamenicu predsednika opštine. Njihova odbornička mesta zauzeli su bivši predsednik opštine Vuk Radojević i Veselin Ćurčić, sa izborne liste SNS-a.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име