Centar za socijalni rad Temerin morao je da nadoknadi troškove postupka zahteva za zaštitu prava „Brzoj vodi” DOO iz Beograda u postupku javne nabavke izvlačenje otpadnih voda iz objekata socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima.

Takva je odluka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki da beogradskom DOO – u isplati 49.000 dinara (40.000 dinara na ime takse koju je DOO uplatio i 9.000 dinara na ime troškova advokata koji je sastavljao zahtev zaštitu prava) i to zbog toga što temerinski Centar za socijalni rad nije sačinio jasnu i preciznu konkursnu dokumentaciju u pomenutoj javnoj nabavci. Inače, zahtev za zaštitu prava „Brza voda” DOO podnosi nakon što je centar za socijalni rad odlučio da obustavi ovaj postupak javne nabavke, u kom osporava zakonitost takvog čina.

Naime, beogradska „Brza voda” žalila se na ocenu Centra za socijalni rad da je njegova ponuda neprihvatljiva jer prelazi procenjenju vrednost javne nabavke. Odlučujući u vezi sa ovim zahtevom Republička komisija istakla je obavezu naručioca da sačini jasnu i preciznu konkursnu dokumentaciju koja će ponuđačima omogućiti da pripreme prihvatljive ponude, što je u konkretnom slučaju značilo da je temerinski Centar morao da predvidi ukpnu količinu predmetnih usluga izvlačenja otpadnih voda koju je potrebno obaviti u godinu dana, na koliko se i zaključuje ugovor. Recimo i to da je centar za socijalni rad predvideo da se usluga obavlja na mesečnom nivou, u količini od 350 do 400 kubnih metara. Komisija je apostrofirala da pri ponovljenoj fazi ocenjivanja ponuda naručilac mora da otkloni sve propuste i nepravilnosti učinjene prilikom ranijeg sprovođenja postupka javne nabavke.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име