Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki poništila je 16. aprila ove godine zaključak naručioca „Direkcije za planiranje, izgradnju uređenje naselja i zaštitu životne sredine opštine Novi Bečej“, kojim je odbačen zahtev za zaštitu prava koji je podneo „Prodžekt biro utiber“ DOO iz Novog Sada.

Pomenuta firma podnela žalila se na radnje Direkcije u postupku javne nabavke za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju, investiciono održavanje saobraćajnica i tehničkog regulisanja saobraćaja u opštini Novi Bečej. Potom, Republička komisija je u celini poništila pomenuti postupak i uvaživši zahtev „Prodžekt biro utiber“-a. Podnosilac zahteva je osporio sadržinu konkursne dokumentacije, kao i vremenski rok za podnošenje ponuda koji je naručilac odredio, a koji iznosi osam dana, i koji, prema navodima podnosioca zahteva, onemogućava ponuđače da pripreme prihvatljive ponude, kao i da podnesu zahtev za zaštitu prava u okviru zadatog roka. „Prodžekt biro utiber“ istakao je da naručilac, u pogledu poslovnog kapaciteta zahtevao da ponuđač poseduje prethodno iskustvo u projektovanju kružnih raskrsnica (dogradnja, pojačano održavanje – poboljšanje, rekonstrukcija ili izgradnja) u naseljenim mestima, iz razloga što je raskrsnica koja je predmet poboljšanja ove nabavke u naseljenom mestu. S obzirom na to da se prilikom izrade tehničke dokumentacije pojačanog održavanja raskrsnica odnosno poboljšanja tog opasnog mesta primenjuju isti zakoni, pravilnici i standardi, bez obzira da li je raskrsnica unutar ili van naseljenog mesta, podnosilac zahteva je mišljenja da bi naručilac trebalo da konkursnom dokumentacijom propiše da će uzeti u razmatranje i reference na projektovanju kružnih raskrsnica van naseljenog mesta.

Nadalje, podnosilac zahteva dodaje da su javnom nabavkom propisane još dve vrste usluga, i to: Idejni projekat sa studijom opravdanosti i projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju priključaka „Istočne radne zone“ na državni put broj 15 u Novom Bečeju, kao i Projekat pojačanog održavanja saobraćajnica koje izlaze na državne puteve. S tim u vezi, prvi od ova dva pomenuta projekta izrađuje se u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, a drugi u skladu sa Zakonom o javnim putevima, a Projekat tehničke regulacije saobraćaja se izrađuje u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja, dok Projekat pojačanog održavanja saobraćajnica koje izlaze na državne puteve u skladu spada u istu grupu projekata sa pojačanim održavanjem raskrsnica. Tako, ističe podnosilac zahteva, nije jasno zašto naručilac insistira na referencama za jednu vrstu usluga, a trebalo bi za više.

Naručilac je dužan, stav Komisije, da obezbedi poštovanje načela obezbeđivanja konkurencije i načela jednakosti ponuđača time što neće ograničavati broj ponuđača definisanjem prethodnog iskustva koje nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име