Namenska sredstva su sredstva za tačno određenu namenu i ne mogu se koristiti za pokrivanje minusa u opštinskoj kasi, tvrde iz pokreta „Dosta je bilo“ u Bečeju.

Netačno i nestručno tumačenja pozicija za budžet opštine Bečej za 2016. godinu, odgovaraju predsednik opštine Bečej Dragan Tošić i saradnici.

Kada se matematika u budžetu ne slaže, postavlja se pitanje za koju namenu su utrošena sredstva prethodno raspoređena za neke konkretne upotrebe. Kada se matematika ne slaže za oko 100 miliona dinara, veliki iznos izaziva i veliki znak pitanja, navode iz Pokreta „Dosta je bilo“.

Na 10. sednici SO Bečej jedna od tačaka dnevnog reda bila je i donošenje odluke o trećem rebalansu budžeta, a tim se povodom odbornik Stevan Kosanović našao za skupštinskom govornicom, a usledilo je nedugo zatim i saopštenjej pokreta.

Prema članu 3 Odluke, konstatuje se postojanje prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine od ukupno 189,6 miliona dinara. Na jednoj od ranijih sednica, prilikom usvajanja drugog rebalansa budžeta, načelnica odeljenja za finansije, gospođa Zorka Kosovac, je za govornicom Skupštine izjavila da su to sledeća sredstva: 108 miliona za redovno poslovanje, 2,4 miliona su republička sredstva, 7,7 miliona su pokrajinska sredstva, 34 miliona sredstva za ekologiju i 36 miliona za održavanje i unapređenje poljoprivrednog zemljišta. Na 10. sednici je, na direktno pitanje odbornika DJB Stevana Kosanovića, te podatke i potvrdila.

Međutim, ovi podaci se ne slažu sa usvojenim Godišnjim programom zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta objavljenog u Službenom glasniku opštine broj 10a iz 2016. godine, u kojem se na strani 149 jasno vidi iznos od 180.634.486 prenetih sredstava iz ranijih godina (dakle, ne kako je načelnica finansija navela 36 miliona) – tabela 8 (400 miliona za 2016. godinu).

Međutim, to nije jedino neslaganje. Ako je namenskih sredstava ukupno 189 miliona kako stoji u budžetu, a 180 miliona ih je po programu za poljoprivredno zemljište, onda ostaje ukupno 9 miliona za sve ostale namene što se ne slaže sa iznetim podacima odeljenja za finansije po kojem bi trebalo da bude još: 2,4 miliona republičkih sredstava, 7,7 miliona pokrajinskih sredstava i 34 miliona sredstava za ekologiju.

Objašnjenje da se radi o sredstvima u „poljoprivrednoj godini“ koja se ne poklapa sa kalendarskom/budžetskom, a koje je dala načelnica odeljenja za finansije, ne možemo prihvatiti kao uverljivo, jer je u pitanju godišnji program rada o kome govori Zapisnik komisije kao i saglasnost ministarstva (Službeni list 10a/2016, strane 1-3), a u kojima se ne pominje pojam „poljoprivredna godina“ ili bilo šta slično.

Štaviše, dato objašnjenje se ne slaže ni sa trećim rebalansom, gde se na strani 66 lepo vidi da se podatak o ukupnom iznosu za poljoprivredu slaže sa ukupnim sredstvima za kalendarsku godinu iz gore prikazane tabele 8 – a to je iznos od 400 miliona, stoji u saopštenju na sajtu pokreta.

Dalje, iz „Dosta je bilo“ napominju da Zakon o budžetskom sistemu fiskalnu godinu izjednačava sa kalendarskom.

-Samo se u članu 61 i 64a koristi termin „agroekonomska godina“ ali ne vezano za program rada, već za trajanje zakupa. Dakle, program zakupa nije za agroekonomsku 2016. već za kalendarsku 2016. godinu, zaključuju iz pokreta.

Kompletno saopštenje možete pogledati ovde.

Saopštenje za javnost
Saopštenje za javnost

Saopštenjem za javnost reagovao je predsednik opštine Bečej Dragan Tošić,  koje su potpisali i načelnica Odeljenja za finansije Zorka Kosovac i budžetski inspektor Đorđe Popov.

Zbog netačnog i nestručnog tumačenja pozicija za budžet opštine Bečej za 2016. godinu, želimo da obavestimo javnost o sledećem:

Uvidom u Odluku o trećem rebalansu budžeta opštine Bečej za 2016. godinu, na strani br. 3, može se videti stavka Preneta neutrošena sredstva iz budžeta u iznosu od 189.688.000 dinara, što znači da je stanje budžetskog računa na dan 1.1.2016. godine bilo 189.687.506 dinara, do toga za redovno poslovanje 108.475.567 dinara, sredstva iz budžeta Republike 2.418.612 dinara, sredstva iz budžeta AP Vojvodine 7.787.717 dinara, namenska sredstva za ekologiju 34.468.424 dinarai namenska sredstva za uređenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta 36.537.186 dinara.

Uvidom u Program utvrđivanja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, može se videti u tabeli br. 8 – Plan prihoda sopstvenog učešća, stavka da su Planirana preneta sredstva iz ranijih godina u iznosu od 180.634486,00 dinara, na osnovu čega se može zaključiti da planirana preneta sredstva pored stanja na dan 1.1.2016. godine obuhvataju i sredstva od naknada za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta uplaćenih do 31.3.2016. godine, od zakupa za 2015. godinu, po rešenju Ministarstva privrede.

Program utvrđivanja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odmah nakon dobijanja saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, usvojen je na Skupštini opštine Bečej i unet u Odluku o prvom rebalansu budžeta opštine Bečej, koji je usvojen dana 2.7.2016. godine od strane odbornika Skupštine opštine Bečej.

Napominjemo da je sasvim logično da se planirana preneta sredstva od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta razlikuju na dan 31.3.2016. godine, od stanja na dan 1.1.2016. godine, zaključuju u saopštenju.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име