Opština Novi Bečej je nepravilno preuzela obaveze, izvršila i evidentirala rashode i izdatke u iznosu od najmanje 138.822.000 dinara, od čega se na rashode i izdatke koji se odnose na plate, dodatke i socijalne doprinose na teret poslodavca odnosi 10.734.000 dinara, na rashode i izdatke koji su izvršeni na osnovu akata čiji pravni osnov nije u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima odnosi 63.525.000 dinara, navodi se između ostalog u izveštaju Državne revizorske institucije (DRI) o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Novi Bečej za 2015. godinu.

Pored toga, u izveštaju objavljenom 14. decembra stoji da opština Novi Bečej nije u potpunosti uspostavila efikasan sistem internih kontrola što je dovelo do nastanka određenih nepravilnosti, kao i da nije evidentirala građevinsko zemljište veličine 5.115.920 metara kvadratnih.

U nastavku izdvajamo pojedinosti iz izveštaja DRI, dok ćemo u narednoj periodu objaviti markantne pojedinosti ustanovljene tokom kontrole.

Dodajmo da je DRI imala mišljenje sa rezervom o sprovedenim postupcima javnih nabavki, ali i izdvajanjima za udruženja građana i sportske organizacije.

Kako je predmet kontrole DRI-a bilo i poslovanje Mesne zajednice Novi Bečej i Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ i pojedinosti iz njih ćemo objaviti na našem portalu.

Osnova za mišljenje sa rezervom o konsolidovanim finansijskim izveštajima

U konsolidovanim finansijskim izveštajima opštine Novi Bečej, deo rashoda i izdataka je više iskazan za 78.472.000 dinara i manje za toliko dinara. Deo prihoda je više iskazan za 50.088.000 dinara i manje za 50.088.000 dinara u odnosu na nalaz revizije, čiji se efekti zbog međusobnog potiranja nisu odrazili na konačni rezultat poslovanja opštine Novi Bečej za 2015. godinu, navodi se u izveštaju DRI.

U konsolidovanim finansijskim izveštajima opštine Novi Bečej – Bilans stanja na dan 31.12.2015. godine utvrđeno je, između ostalog, da:

– nije evidentirano građevinsko zemljište veličine 5.115.920 metara kvadratnih
– poljoprivredno zemljište 4.912.168 metara kvadratnih
– ostalo zemljište 844.179 metara kvadratnih
– nepokretnosti ukupne površine 107.392 metara kvadratnih

Osnov za mišljenja sa rezervom o pravilnosti poslovanja

-Kao što je objašnjeno u napomenama uz revizorski izveštaj opština Novi Bečej je nepravilno preuzela obaveze, izvršila i evidentirala rashode i izdatke u iznosu od najmanje 138.822.000 dinara, od čega se na rashode i izdatke koji se odnose na plate, dodatke i socijalne doprinose na teret poslodavca odnosi 10.734.000 dinara, na rashode i izdatke koji su izvršeni na osnovu akata čiji pravni osnov nije u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima odnosi 63.525.000 dinara, na preuzete obaveze korisnika budžetskih sredstava iznad odobrene aproprijacije odnosi se 8.523.000 dinara, na preuzete obaveze i izvršena plaćanja za nabavku dobara, radova i usluga bez sprovođenja postupka javne nabavke odnosi se 23.704.000 dinara, po osnovu dotacija udruženjima građana, verskim zajednicama, sportskim organizacijama 16.033.000 dinara i bez validne (verodostojne) dokumentacije 16.303.000 dinara.

Opština Novi Bečej nije u potpunosti uspostavila efikasan sistem internih kontrola što je dovelo do nastanka određenih nepravilnosti, i to: planiranja dela rashoda kod organa, a da isti nisu u njihovoj nadležnosti; kod prihoda do njihovog neuplaćivanja na odgovarajuće uplatne račune javnih prihoda; kod sprovođenja popisa do neusaglašavanja pomoćne knjige osnovnih sredstava sa glavnom knjigom i neusaglašavanja dela potraživanja i obaveza i neobuhvatanja popisom dela nefinansijske i finansijske imovine. Mišljenje sa rezervom o pravilnosti poslovanja.

Citiramo navode iz dela izveštaja

Ne izražavajući dalju rezervu na izraženo mišljenje skrećemo pažnju na sledeća
pitanja:

-Skrećemo pažnju da je samodoprinos vrsta namenskog javnog prihoda o čijem uvođenju odlučuju građani referendumom kao oblikom vršenja suverenosti od strane građana, što ovaj oblik javnog prihoda razlikuje od drugih javnih prihoda o čijem uvođenju odlučuju građani preko svojih slobodno izabranih predstavnika u organima Republike Srbije, autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave. U pripremi referenduma potrebno je obezbediti uslove da građani prilikom odlučivanja imaju potpuno saznanje i precizne podatke o potrebama, odnosno namenama za koje će se koristiti sredstva samodoprinosa o čijem uvođenju odlučuju. U tom cilju, potrebno je da predlozi odluka o uvođenju samodoprinosa o kojima građani odlučuju referendumom sadrže precizne i potpune podatke o potrebama, odnosno namenama za koje se sredstva prikupljaju i da se utvrđivanje odluka o uvođenju samodoprinosa zasniva na programima kojima se utvrđuju izvori, namena i način obezbeđivanja ukupnih finansijskih sredstava za realizaciju projekata koji su predmet odluka i koji se podnose uz inicijativu.

-Uputstvo za pripremu programskog budžeta iz februara 2014. godine nije u suštinskom i formalnom smislu propis ministra finansija kojim se bliže uređuje programska klasifikacija kao deo sistema jedinstvene budžetske klasifikacije i njegovim donošenjem se ne ostvaruje nadležnost ministra finansija iz člana 29. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu da bliže uređuje budžetsku klasifikaciju. U tom smislu, skrećemo pažnju da je potrebno izvršiti dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem u delu programske klasifikacije kojom će se stvoriti pravni osnov za donošenje posebnog uputstva o programskoj klasifikaciji i da se potom donese uputstvo u formi propisa koji će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

-Skrećemo pažnju na činjenicu da je Zakonom o odbrani od grada („Sl. glasnik RS“, broj 54/2015), koji je stupio na snagu 30.6.2015. godine, propisano u članu 14. da se sredstva za finansiranje sistema odbrane od grada obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije, iz dela premije osiguranja useva i drugih izvora u skladu sa zakonom. Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu, u tački 8., navodi da je Zakonom o odbrani od grada, propisano da se sredstva za finansiranje sistema odbrane od grada obezbeđuju u budžetu Republike Srbije. Takođe, skrećemo pažnju na Mišljenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine broj 011-00-746/2016-09 od 19.05.2016. godine da jedinice lokalne samouprave mogu da obezbeđuju podršku za funkcionisanje sistema odbrane od grada koji obuhvata skup mera i radnji koje su propisane članom 2. Zakona o odbrani od grada, odnosno da kupuju sredstva za zasejavanje gradoopasnih sredstava – raketa i da obezbeđuju podršku nadležnom organu u angažovanju izvršilaca za delovanje na gradonosne oblake-strelaca na lansirnim stanicama na svojoj teritoriji, ako su obezbeđena sredstva za finansiranje tog sistema u skladu sa članom 14. Zakona o odbrani od grada…

Naime, iz budžeta opštine Novi Bečej u 2015. godini utrošeno je 592.000 dinara za naknadu strelcima protivgradnih raketa i nabavku protivgradnih raketa.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Otvoreno o korupciji: Za više transparentnosti i odgovornosti u potiskim javnim finansijama“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име