Opština Novi Bečej vodi pet parničnih postupaka kao tužena strana, čija osnovna vrednost, bez eventualnih kamata, iznosi 22.415.000 dinara, a kao tužilac vodi jedan postupak, vrednost spora 11.000.000 dinara, navodi se između ostalog u izveštaju Državne revizorske institucije (DRI) u izveštaju revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Novi Bečej za 2015. godinu, u delu Potencijalne obaveze.

Na osnovu prezentovanih podataka i informacija opština Novi Bečej kao tužena vodi sudske sporove obligaciono pravne prirode čija osnovna vrednost opredeljena u tužbama bez obračuna moguće kamate iznosi 22.415.000 dinara. Na taj način, okvirna vrednost sporova koja može predstavljati potencijalnu obavezu u narednom periodu, bez obračunate kamate, iznosi 3,33 odsto izvršenja budžeta opštine Novi Bečej za 2015. godinu i u značajnoj meri ne može ugroziti obavljanje nadležnosti opštine i otežati funkcionisanje njenih organa i organizacija, stoji u izveštaju.

Međutim, DRI navodi da, ukoliko opština Novi Bečej ne obrazuje pravobranilaštvo kao organ koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine Novi Bečej kao jedinice lokalne samouprave, postoji rizik da imovina opštine ne bude pravno zaštićena.

Parnični postupci – opština Novi Bečej kao tuženi

Opština Novi Bečej vodi pet parničnih postupaka kao tužena strana. Na osnovu prezentovanih podataka, parnični postupci u kojima se opština pojavljuje u svojstvu tuženog mogu se grupisati prema predmetu spora u obligaciono – pravne sporove čija osnovna vrednost, bez obračuna eventualnih kamata, opredeljena u tužbama iznosi 22.415.000 dinara. Ishod sporova koji su obligacionog karaktera mogu se kao potencijalna obaveza odraziti na budžet i novčana sredstva opštine u budućnosti.

Protiv opštine Novi Bečej, kao tužene trećeg reda, po tužbi Autonomne pokrajine Vojvodine, odnosno Pokrajinskog sekretarijata za finansije, pred Privrednim sudom u Novom Sadu, vodi se parnica po tužbi od 18. oktobra 2010. godine. Tužba je podneta protiv Javnog preduzeća „Stankom“ Bečej kao tuženog prvog reda, opštine Bečej kao tužene drugog reda i opštine Novi Bečej kao tuženog trećeg reda. Tužbenim zahtevom potražuje se iznos od 18.243.270 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 13. marta 2003. godine pa do isplate, a sve to po osnovu ugovora o pozajmici koji je zaključen 8. jula 2002. godine i aneksa ugovora od 18. decembra 2002. godine.
Utuženi iznos je tužilac isplatio na račun tuženog prvog reda, a za potrebe finansiranja troškova demontaže i prevoza konstrukcije mosta iz donacije od grada Filshofena do Bečeja. Kako su opštine bile garanti vraćanja pozajmice, iste su utužene kao solidarni dužnici. U pogledu mogućeg ishoda spora, odgovorna lica opštine Novi Bečej navode da je tužilac pomenuti iznos utužio sedam godina nakon navodne dospelosti, iako sve tri tužene strane nemaju nikakve veze sa predmetnim mostom s obzirom na to da je isti ustupljen opštinama Čoka i Ada, piše u izveštaju DRI, u delu Potencijalne obaveze.

Protiv opštine Novi Bečej, kao tužene prvog reda i Mesne zajednice Bočar, kao tužene drugog reda po tužbi Nedić & CO DOO Futog pred Osnovnim sudom u Bečeju – Sudska jedinica Novi Bečej, vodi se parnica po tužbi radi naknade štete, vrednost spora 33.913 evra (4.171 hiljadu dinara po srednjem kursu na dan vršenja revizije). Naime, 22. maja 2002. godine Mesna zajednica Bočar zaključila je ugovor o zakupu poslovnih prostorija pod brojem 56/2 sa Nedić&CO DOO Futog radi zakupa poslovnih prostorija i zemljišta na parcelama broj 258/3, 259/1 i 258/2 KO Bočar na 99 godina sa namenom izgradnje mlekare u Bočaru, sa mesečnom zakupninom od 150 evra i određenim pravima i obavezama sa obe strane. Predmetna nekretnina je u tom periodu bila vlasništvo Republike Srbije sa pravom korišćenja Mesne zajednice Bočar, a od 2013. godine vlasnik ovih nepokretnosti je opština Novi Bečej. Prema navodima odgovornih lica, zakupac nije koristio predmetni zakup namenski, odnosno mlekara nije funkcionisala, iako je izvršio znatna ulaganja u predmetni prostor. S druge strane, u junu mesecu 2015. godine pojavio se zainteresovani zakupac Adanko DOO iz Ade, vlasnik Nandor Adanko kod predsednika Saveta mesne zajednice Bočar i predsednika opštine sa zahtevom za zakup adekvatnog prostora radi otvaranja ogranka u kom bi se zasnovala proizvodnja trikotaže, a s obzirom na to da se već izvesni broj radnica iz Bočara obučava za ovaj posao. Ogranak bi trebalo da zaposli oko 50 radnica iz Bočara.

Parnični postupci – opština Novi Bečej kao tužilac

Opština Novi Bečej vodi jedan parnični postupak u kojima je tužilac. Opština je 26. novembra 2014. godine podnela tužbu Privrednom sudu u Novom Sadu protiv tuženih „Gardi“ DOO Novi Sad i „Institut za bezbednost i sigurnost na radu“ DOO Novi Sad radi utvrđenja da je Ugovor za izvođenje radova – iz oblasti visokogradnje Adaptacija dvorca Heterlend u Bočaru broj 404-02/2010-RVII-8 od 17. marta 2011. godine raskinut i za naknadu štete po osnovu neizvedenih radova plaćenih po privremenim situacijama sa opredeljenom vrednošću spora od 10.951.315 dinara.
Ugovor za izvođenje radova – iz oblasti visokogradnje Adaptacija dvorca Heterlend u Bočaru broj 404-02/2010-RVII-8 od 17. marta 2011. godine zaključen je između opštine Novi Bečej kao investitora, Fonda za kapitalna ulaganja APV kao finansijera i „Gardi“ DOO Novi Sad kao izvođača. Ugovorena vrednost radova je 132.310.000 dinara bez PDV-a (sa PDV-om 156.126.000 dinara) sa rokom izvođenja radova od 310 dana utvrđenim kao bitan elemenat ugovora. Prema odredbama ugovora avans u visini od 30 odsto vrednosti ugovora plaćen je izvođaču dana 16. maja 2011. godine u iznosu od 46.837.693 dinara od strane finansijera. U sprovođenju Ugovora za izvođenje radova – iz oblasti visokogradnje Adaptacija dvorca Heterlend u Bočaru broj 404-02/2010-RVII-8 od 17. marta 2011. godine, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, opština Novi Bečej je zaključila Ugovor o vršenju nadzora sa Institutom za bezbednost i sigurnost na radu doo Novi Sad broj IV 04 404-2/7-2011 od 18. marta 2011. godine.

Opština Novi Bečej 23. aprila 2013. godine kao investitor i oštećeni podnosi krivičnu prijavu protiv Igora Rebe iz Novog Sada, direktora izvođača radova „Gardi“ DOO Novi Sad. U predkrivičnom postupku izvršeno je građevinsko veštačenje radi utvrđenja okolnosti koji su radovi izvedeni na objektu, u kojoj vrednosti, koliko je plaćeno, da li je bilo nepredviđenih radova, opravdanost produženja roka izvođenja radova itd.

Vansudska poravnanja zaključena u 2015. godini

Opština Novi Bečej zaključila je 56 vansudskih poravnanja u vrednosti od 3.097.000 dinara. Ova poravnanja odnose se na naknadu štete nastalu usled ujeda pasa lutalica. Pojedinačna vrednost ovih poravnanja kreće se od 10.000 dinara do 169.000 dinara ukoliko su oštećena lica u postupku zastupali advokati.  Na osnovu revizije utvrđeno je da opština Novi Bečej nije obrazovala pravobranilaštvo kao poseban organ koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine kao jedinice lokalne samouprave, što je suprotno članu 2. stav 1. i 4. i članu 51. Zakona o pravobranilaštvu.

-Preporučujemo odgovornim licima opštine Novi Bečej da obrazuje pravobranilaštvo kao organ koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine Novi Bečej kao jedinice lokalne samouprave, jedna je od preporuka DRI za opštinu Novi Bečej.

U vezi sa utvrđivanjem potencijalnih obaveza, ističe se u izveštaju, korišćeni su revizorski postupci koji su se sastojali u intervjuisanju odgovornih lica opštine Novi Bečej, analizi sudskih sporova koji su u toku i uvidom u Informaciju o funkcionisanju u vezi sa pravobranilačkom funkcijom u opštini Novi Bečej i rashodima za advokate 4. marta 2016. godine.

 

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Otvoreno o korupciji: Za više transparentnosti i odgovornosti u potiskim javnim finansijama“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име