Za drugu fazu rekonstrukcije novac iz sopstvenih prihoda opštine | Foto: Bojan Pejović
Za drugu fazu rekonstrukcije novac iz sopstvenih prihoda opštine | Foto: Bojan Pejović

Uprava za javne nabavke dozvolila je da posao u vezi sa drugom fazom rekonstrukcije trga u Bečeju (izgradnja centralne i parterne fontane) takođe bude poveren grupi ponuđača na čelu sa firmom iz Bačkog Petrovca, bez da se pokrene odvojeni postupak javne nabavke u kom bi se mogle javiti i druge firme.

U toku rekonstrukcije centralnog trga u Bečeju, izvođač radova (na čijem je čelu „Put-Invest PZP“ d.o.o, Bački Petrovac) se obratio opštini Bečej sa napomenom da radovi iz prve faze ne mogu biti okončani bez prethodnog izvođenja i završetka radova iz druge faze.

Izvođač radova je izvestio lokalnu samoupravu da je situacija na gradilištu pokazala da je navedene dve faze (rekonstrukciju trga i ugradnju fontana) potrebno spojiti, i to tako da se druga faza završi pre okončanja prve faze, jer bi u suprotnom došlo do ponovnih radova na iskopu, intervencija na već postavljenim instalacijama koje su izvedene u prvoj fazi, i uklanjanja novopostavljenog behatona, što bi prouzrokovalo nesrazmerno velike tehničke teškoće i velike troškove za naručioca.

Fontane moraju da se izgrađuju paralelno dok teku radovi | Foto: Bojan Pejović
Fontane moraju da se izgrađuju paralelno dok teku radovi | Foto: Bojan Pejović

Zakonska procedura nalaže da se za dodatna plaćanja koji premašuju iznos na koji je ugovr zaključen obavesti Uprava za javne nabavke.

U obrazloženju lokalne samouprave za davanje mišljenja da se posao iz druge faze dodelu izvođaču kome je poverena rekonstrukcija trga, navodi se da bi drugačije postupanje dovelo do posledica po opštinu koja je putem kredita dobila namenska sredstva za izvođenje radova prve faze, koja bi ostala neutrošena ukoliko ne bi došlo do blagovremenog okončanja cele rekonstrukcije trga.

Lokalna samouprava je obavestila Upravu za javne nabavke i da je prilikom izrade Projekta za građevinsku dozvolu za rekonstrukciju trga opštine Bečej, koju je izradio „Via inženjering“ d.o.o, Novi Sad, iskorišćena mogućnost fazne izgradnje, te da odgovorni projektant tehničke dokumentacije na osnovu koje se izvode predmetni radovi nije imao sveobuhvatni uvid u okolnosti koje mogu nastati tokom samog izvođenja radova i stoga je radove podelio u dve faze.

– Naručilac je naveo da je projektant predložio dve faze, a ono što je naručioca dodatno opredelilo da projekat sprovodi u dve faze jeste izvor finansiranja, te se u tom smislu prva faza finansira sredstvima koje je dobio kreditom od banke Unikredit Bank AD, Novi Sad, dok je druga faza finansirana iz sredstava opštine. Situacija na gradilištu je pokazala da je navedene dve faze potrebno spojiti, i to tako da se druga faza završi pre okončanja prve faze, jer bi u suprotnom došlo do ponovnih radova na iskopu, intervencija na već postavljenim instalacijama koje su izvedene u prvoj fazi, uklanjanja novopostavljenog behatona, što bi prouzrokovalo nesrazmerno velike tehničke teškoće i velike troškove za naručioca. Sve navedeno bi dovelo do posledica po samu opštinu koja je putem kredita dobila namenska sredstva za izvođenje radova prve faze, koja bi svakako ostala neutrošena ukoliko ne bi došlo do blagovremenog okončanja cele rekonstrukcije trga, navodi se u obrazloženju lokalne samouprave koje je uputila Upravi za javne nabavke.

Druga faza ne može biti skuplja od 15 odsto od vrednosti celokupne vrednosti rekonstruikcije | Foto: Bojan Pejović
Druga faza ne može biti skuplja od 15 odsto od vrednosti celokupne vrednosti rekonstruikcije | Foto: Bojan Pejović

Članom 36. Zakona o javnim nabavkama propisano je da naručilac može sprovoditi pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u slučaju dodatnih usluga ili radova koji nisu bili uključeni u prvobitni projekat ili u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, a koji su zbog nepredvidljivih okolnosti postali neophodni za izvršenje ugovora o javnoj nabavci, pod uslovom da se ugovor zaključi sa prvobitnim dobavljačem, da ukupna vrednost svih dodatnih usluga ili radova (nepredviđeni radovi) nije veća od 15 odsto od ukupne vrednosti prvobitno zaključenog ugovora, kao i da od zaključenja prvobitnog ugovora nije proteklo više od tri godine.

Inače, vrednost radova sa fontanama je procenjena na 15 miliona dinara. Rok u kom izvođač treba da izgradi centralne i parterne fontane jeste 85 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Rok za završetak radova je kraj maja | Foto: Bojan Pejović
Rok za završetak radova je kraj maja | Foto: Bojan Pejović

DOO Put invest PZP Bački Petrovac je nosilac grupe ponuđača i DOO Put invest Sremska Kamenica Energy pro DOO Novi Sad, Intek Novi Sad, Ekonomist Elektra Beočin, članovi grupe ponuđača i njima je opština poslala poziv za podnošenje ponude za drugu fazu radova  na centralnom pešačkom platou u Bečeju.

Prva faza rekonstrukcije centralnog trga u Bečeju prema zaključenom ugovoru  između opštine Bečej i nosioca grupe ponuđača, u septembru 2016. godine, iznosi 111 miliona dinara bez PDV-a.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име