Gerontološki centar u Kanjiži morao je da plati „Superlab“ DOO iz Novog Beograda 80.000 dinara zbog toga što je prekršio odredbe Zakona o javnim nabavkama u nabavci medicinske opreme.

„Superlab“ DOO žalio se čak dva puta Republičkoj komisiji za zaštitu prava u javnim nabavkama i to u dva navrata u vezi sa pomenutom nabavkom gerontološkog centra u toj banatskoj opštini.

Novobeogradski DOO osporio je prvo 28. novembra 2014. godine odluku gerontološkog centra o tome kome će dodeliti ugovor, odnosno ko će biti dobavljač medicinske opreme. Naime, kao najpovoljnija ponuda, što je bio kriterijum za dodelu ugovora, ocenjena je ponuda „Medicinski depo plus“ DOO iz Novog Sada. S tim u vezi, „Superlab“ DOO, u zahtevu za zaštitu prava osporio je pravilnost načina na koji je naručilac (Gerontološki centar Kanjiža) sproveo stručnu ocenu ponuda i samim tim zakonitost donete odluke da posao pripadne novosadskom DOO. Naime, komisija je usvojila žalbu da je naručilac ocenio ponudu kriterijumima koji nisu bili predviđeni konkursnom dokumentacijom, kao i da je ponuda ponuđača kome je ugovor bio dodeljen trebalo da se oceni kao neprihvatljiva jer nije dostavio rešenje o upisu medicinskog sredstva za suvi sterilizator u Registar medicinskih sredstava, a bio je u obavezi. S druge strane, u istom postupku javne nabavke, „Superlab“ DOO ponovo se žalio Komisiji i to 18. februara 2015. godine, jer je, kako se navodi u zahtevu za zaštitu prava, Gerontološki centar 9. februara, odlučio da, umesto da postupak nabavke medicinskih dobara ponovi, obustavi javnu nabavku.

Odlukom Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Gerontološki centar Kanjiža morao je da „Superlab“ DOO iz Novog Beograda, koji se dva puta žalio u vezi sa jednom nabavkom male vrednost, nadoknadi troškove postupka zaštite prava u iznosu od 80.000 dinara. Dalje, Republička komisija donela je i odluku da su ugovori o javnoj nabavci zaključeni suprotno njenoj odluci ništavni.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име