Redakciju portala MojBečej.rs kontaktirao je jedan od zainteresovanih ponuđača za posao zgradnja javne rasvete za osvetljenje dela Lovačke ulice u Bečeju kako bismo objavili pitanje koje je postavio i na zakonom propisan način upravo naručiocu posla.

U nastavku vam prenosimo pitanje koje je on postavio naručiocu, Direkciji za izgradnju Bečej, koje ovo preduzeće nije objavilo na portalu javnih nabavki niti na svom sajtu, a trebalo je, kao i dokument koji je usledio nakon pitanja zainteresovanog lica, odnosno u kom se vidi šta je sve Direkcija menjala.

„Molimo vas da objasnite logičku vezu između dodatnog uslova u pogledu poslovnog kapaciteta koji ste postavili u postupku javne nabavke JN MV 17-812-1/2016, kao i da odgovorite na pitanja.

Naime, odredili ste da ponuđač mora „da raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom, odnosno da je ponuđač u 2016. godini izvršio usluge na izgradnji ili rekonstrukciji javne rasvete sa LED izvorima svetlosti u ukupnoj vrednosti od najmanje 9.000.000,00 din bez PDV-a, od čega bar jedan ugovor mora biti zaključen i realizovana u vrednosti od najmanje 6.000.000,00 dinara bez PDV-a.“
Ovakav uslov je diskriminatorski i tako ga odredivši kršite osnovna načela Zakona o javnim nabavkama, a to su pre svega jednakost ponuđača i načelo obezbeđivanja konkurencije. Dakle, zašto ste odredili da je ponuđač ove godine stekao uslov za poslovni kapacitet, jer je praksa da se u obzir uzme period do tri godine?

Dalje, posebno je upitno zašto zahtevate da je vrednost izvršenih radova ukupno 9.000.000 dinara, kao i da je jedan ugovor zaključen na najmanje 6.000.000 dinara, kada je procenjena vrednost postupka javne nabavke 916.666 dinara, što i piše u vašem Planu nabavki za 2016. godinu objavljenom na vašoj zvaničnoj internet prezentaciji. Ovakvog je stava i Uprava za javne nabavke, što možete videti i na sledećem linku http://www.ujn.gov.rs/ci/documents/objasnjenja.

Najzad, ovako određeni uslov možemo tumačiti tako da vi kao naručilac favorizujete određene ponuđače, i time direktno kršite Zakon o javnim nabavkama.
Molimo vas da, pre svega, odgovorite na postavljena pitanja, kao i da napravite odgovarajuće izmene u konkursnoj dokumentaciji i time ispravite nepravilnosti na koje smo vam ukazali. Ukazujemo vam i na to da time što se izlažete eventualnim postupcima kod Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, rizikujete dodatne i nesvrsishodne troškove koji opterećuju javne finansije, piše u pitanju zainteresovanog lica čiji je identitet poznat redakciji.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti radova
– Izgradnja javne rasvete za osvetljenje dela Lovačke ulice u Bečeju
JN MV 17-812-1/2016
1) U konkursnoj dokumentaciji Prilog 3 – na strani 5/75
Član 76. Zakona – dodatni uslovi:
„6) da raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom, odnosno da je ponuđač u 2016. Godini izvršio usluge na izgradnji ili rekonstrukciji javne rasvete sa LED izvorima svetlosti u ukupnoj vrednosti od najmanje 9.000.000,00 din bez PDV-a, od čega bar jedan ugovor mora biti zaključen i realizovana u vrednosti od najmanje 6.000.000,00 dinara bez PDV-a.“
Tačka 6) – Menja se i glasi:
„6) da raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom, odnosno da je ponuđač u 2016. Godini izvršio usluge na izgradnji ili rekonstrukciji javne rasvete sa LED izvorima svetlosti u ukupnoj vrednosti od najmanje 3.000.000,00 din bez PDV-a, od čega bar jedan ugovor mora biti zaključen i realizovana u vrednosti od najmanje 2.000.000,00 dinara bez PDV-a.“
2) U konkursnoj dokumentaciji Prilog 3 – na strani 8/75
Član 76. Zakona – dodatni uslovi:
„6) da raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom, odnosno da je ponuđač u 2016. Godini izvršio usluge na izgradnji ili rekonstrukciji javne rasvete sa LED izvorima svetlosti u ukupnoj vrednosti od najmanje 9.000.000,00 din bez PDV-a, od čega bar jedan ugovor mora biti zaključen i realizovana u vrednosti od najmanje 6.000.000,00 dinara bez PDV-a.“
Menja se i glasi:
„6) da raspolaže dovoljnim poslovnim kapacitetom, odnosno da je ponuđač u 2016. Godini izvršio usluge na izgradnji ili rekonstrukciji javne rasvete sa LED izvorima svetlosti u ukupnoj vrednosti od najmanje 3.000.000,00 din bez PDV-a, od čega bar jedan ugovor mora biti zaključen i realizovana u vrednosti od najmanje 2.000.000,00 dinara bez PDV-a.“

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име