Pozivamo Vas na učešće u projektu „Otvoreno o sportu: Aktivni mladi za transparentnije i odgovornije finansiranje sporta u Republici Srbiji“ koji realizuje Bečejsko udruženje mladih, član Koalicije za nadzor javnih finansija, uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Kroz formiranje i osnaživanje Nacionalne mreže omladinskih organizacija iz pet regiona u čijem fokusu će biti transparentnije i odgovornije finansiranje sporta u Republici Srbiji, i uz pomoć stručnih predavača i razvijenu metodologiju Koalicije za nadzor javnih finansija, aktiviraćemo mlade i uticati na povećanje njihove participativnosti u donošenju odluka na lokalnom nivou. Nadzor finansiranja sporta iz budžeta opština i javnih preduzeća, zagovaranje za poboljšanje Pravilnika i sportskih Konkursa, ali i monitoring javnih nabavki koje su vezane za sport / sportske objekte, samo su neki od koraka kroz koje ćemo uticati na bolji položaj sporta, sportista, a samim tim i na poboljšanje kvaliteta života mladih.

Opšti cilj projekta „Otvoreno o sportu: Aktivni mladi za transparentnije i odgovornije finansiranje sporta u Republici Srbiji“ je jačanje uloge, učešća i integriteta mladih, sportista, sportskih organizacija, građanskog društva i medija u budžetskom procesu i građanskom nadzoru javnih finansija, sa posebnim akcentom na finansiranje sporta iz lokalnih budžeta, čime se unapređuje kvalitet lokalnih politika, povećava transparentnost finansiranja sporta i smanjuje rizik od korupcije.

U okviru projekta će se realizovati dva seminara u cilju unapređenja znanja, veština i razmene iskustava 30 polaznika iz 5 okruga Republike Srbije koji su motivisani da se angažuju na poljima analize lokalnih budžeta, nadzora javnih nabavki vezanih za sport i sportske objekte, monitoringa sprovođenja Konkursa iz oblasti sporta, realizacije lokalnih kampanja javnog zagovaranja, a samim tim i suzbijanja korupcije u oblasti javnih finansija.

Organizacije učesnice će biti u obavezi da sprovedu istraživanja vezana za finansiranje sporta na lokalnom nivou, kao i da sprovedu javne kampanje i predstave rezultate javnosti.

Predavači na seminarima će biti poznati eksperti iz oblasti javnih finansija i sporta, a realizacija prvog četvorodnevnog seminara predviđena je za drugu polovinu oktobra 2015. godine.

Rok za prijave je 15. oktobar 2015. godine. O rezultatima konkursa organizacije će biti obaveštene 16. okrobra 2015. godine.

Za sve dodatne informacije, molimo Vas da kontaktirate BUM putem e-maila office@bum-becej.org

Na sledećem linku se nalazi PRIJAVNI FORMULAR.

Molimo vas da prosledite poziv svima za koje mislite da bi bili zainteresovani za učešće na ovom projektu.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име