Vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća „Vodokanal“ Aleksandar Marić podneo je krivične prijave Opštinskom tužilaštvu u Bečeju protiv bivšeg direktora Slobodana Mitrovića. Kako je danas (28. februar) na konferenciji za novinare rečeno, Marić je to učinio zbog postojanja osnovane sumnje da je bivši direktor izvršio više krivičnih dela za koja je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina.  

Krivična prijava Osnovnom tužilaštvu u Bečeju podneta je zbog postojanja osnovane sumnje da je Slobodan Mitrović izvršio krivična dela: zloupotreba položaja odgovornog lica (Član 234. stav 2.) i zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom (Član 234a. stav 1. i stav 2.) za koja je zaprećena kazna zatvorom od šest meseci do pet godina, a sve u vezi sa:

 • Javne nabavke usluge održavanja kanalizacije specijalnim vozilima gde je ugovor dodeljen preduzeću „Eko-vode“ d.o.o. u kome je Slobodan Mitrović sve do 06.09.2013. posedovao 100% udela vlasništva;
 • Javna nabavka usluga – serviseiranja vozila gde je ugovor dodeljen Automehaničarskoj radnji „Fabo“ iz Bečeja;
 • Troškovi osiguranja imovine i lica gde nisu sprovedeni postupci javnih nabavki, a preduzeće je bilo u obavezi da ih sprovede;
 • Javna nabavka mini bagera „Visina centar“ d.o.o. Novi Sad i automehaničarska radnja „Fabo“
 • Javna nabavka terenskih vozila „Guli Guli“ Sevojno – automehaničarska radnja „Fabo“
 • Javna nabavka sanacije fasade na filter stanici vode „MV Invest“ Zrenjanin
 • Javna nabavka usluge izgradnje garaže PPOV-u – „MV Invest“ Zrenjanin
 • Javna nabavka usluge izgradnje magacina za cevi i livenariju na PPOV-u – „MV Invest“ Zrenjanin

JP „Vodokanal“ Bečej je, u periodu 1. avgusta 2012. do 25. oktobra 2013. godine, zaključilo ugovore o javnim nabavkama ukupne vrednosti od 43 miliona dinara. Preduzeće je dostavilo Upravi za javne nabavke izveštaje o zaključenim ugovorima za pomenuti period od 26.703.000 dinara, a nije dostavilo podatke o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama u vrednosti od 16.298.000 dinara i podatke o postupcima javnih nabavki, što je suprotno članu 94. Zakona o javnim nabavkama.

JP „Vodokanal“ Bečej je sa DDOR Novi Sad zaključilo ugovor br. 183 od 13. februara 2006. godine o osiguranju sa višegodišnjim trajanjem. U navedenom ugovoru nije definisana vrednost, već se u posebnom članu navode obaveznost i posebno definisanje visine osiguranja, kao i kriterijumi osiguranja imovine lica i rizika. Na osnovu Opštih uslova za osiguranje, lica, vozila i imovina su definisani uslovima osiguranja. Ugovor je sačinjen na deset godina, odnosno krajnji rok važenja je 31. decembar 2016. godine. JP “Vodokanal” Bečej nije sproveo postupkak javnih nabavki, iako je nastala obaveza prema DDOR Novi Sad u iznosu od 4.402.000 dinara i uplaćeno 3.678.000 dinara, što je suprotno članovima 20, 27 i 34 Zakona o javnim nabavkama.

JP „Vodokanal“ Bečej je sprovelo postupak Javne nabavke polovnih vozila – Terensko vozilo za prevoz ljudi materijala i za vuču prikolica. Prema tehničkim karakteristikama, nabavljena vozila su proizvedena 1981. i 1986. godine. Uvidom u kriterijume za ponude JP „Vodokanal“ Bečej, nisu nigde navedeni ni starosni vek vozila koja se nabavljaju, odnosno donja granica starosti, ni u kakvom stanju se ista nabavljaju, što je suprotno planu i kriterijumima sprovođenje postupka javnih nabavki, član 38. Zakona o javnim nabavkama. Takođe, ne postoji zapisnik o preuzetim vozilima posle sprovedenog postupka Javne nabavke. Prema saopštenju od strane službenih lica, nabavljena vozila su bila u nefunkcionalnom stanju u momentu nabavke, a u momentu revizije je samo jedno vozilo registrovano (1986).

JP „Vodokanal“ Bečej je sprovelo postupak Javne nabavke usluga održavanje mehanizacije. Uvidom u poslovne knjige za 2013. godinu, ukupno formirane i preuzete obaveze u 2013. godini prema Automehaničarskoj radionici „Fabo“ iz Bečeja, Hajduka Veljka 62, iznosile su 4.080.000 dinara. Za period 01. januar 2013. – 25. oktobar 2013. godine je imenovanom isplaćeno 3.201.000 dinara, što je više od procenjene vrednosti za 1.201.000 dinara. Navedeno preduzeće je vršilo opravku vozila koja su nabavljena u postupku javne nabavke (polovna vozila i ostala vozila). Na ovaj način je JP „Vodokanal“ Bečej postupilo suprotno Zakonu o javnim nabavkama, s obzirom da se radi o nabavkama usluga koje je trebalo definisati aneksima i dopunama o javnim nabavkama, a u skladu sa članom 6. Zakona o javnim nabavkama za više isplaćenih i priznatih obaveza.

JP „Vodokanal“ Bečej je sprovelo postupak Javne nabavke održavanje kanalizacija specijalnim vozilima. Izabran je najpovoljniji ponuđač „Eko Vode“ d.o.o, ul. Zelena 78, Bečej. S obzirom na to da se radi o nabavkama usluga od povezanog lica, i po osnovu prenetih nadležnosti o raspolaganjima sa upravljačkim pravima u oba subjekta, što je suprotno članu 36. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, nije u roku obavestio ( tri dana) Agenciju. Uvidom u poslovne knjige za 2012. godinu, ukupno formirane i preuzete obaveze prema „Eko Vode“ d.o.o. iznose 2.129.000 dinara, odnosno za period 1. avgust 2012. do 31. decembra 2013. godine je isplaćeno 1.968.000 dinara, što je više od procenjene vrednosti za 1.168.000 dinara, i time je postupljeno suprotno članu 6. Zakona o javnim nabavkama, jer za nastalu razliku nije sproveden postupak javne nabavke.

JP „Vodokanal“ Bečej je sprovelo postupak Javne nabavke za: sanaciju fasade na filter stanice na fabrici vode, izgradnju garaže na PPOV-u i izgradnju magacina za cevi i livenariju na PPOV-u. Za sve tri odvojene javne nabavke, po nalogu direktora, upućeni su pozivi sledećim preduzećima: Bor-Ing doo, 8. marta 5 iz Kule, Đerđ Sansilo PR građevinski radovi Neimar-San,  Servo Mihalja 34, iz Bečeja, i „MV Invest“ DOO iz Zrenjanina. U sva tri slučaja je prispela samo jedna ponuda, i to od preduzeća MV Invest iz Zrenjanina, Berberska bb. Komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača je u sva tri slučaja konstatovala da je pristigla samo jedna ponuda koja je blagovremena, ispravna, odgovarajuća i prihvatljiva. Procenjena vrednost javne nabavke radova određuje se tako što ukupna vrednost radova predstavlja osnovicu za izračunavanje vrednosti javne nabavke radova. U sva tri slučaja JP Vodokanal Bečej nije izvršio procenu vrednosti radova, što je suprotno sa članom 35 Zakona o javnim nabavkama. Sve tri ponude od „MV Invest“ DOO iz Zrenjanina, u opisima nisu imali uportište u ni u kakvoj dokumentaciji, pa se u toku revizije nije moglo vršiti upoređivanje projektovanih radova sa izvedenim radovima.

Pored krivične prijave, Marić je podneo i Prestavku Agenciji za borbu protiv korupcije o nepravilnostima u radu Slobodana Mitrovića kao imenovanog lica, koje su uočene i opisane u Nalazu Revizora, u kojoj je predloženo:

 • da Agencija za borbu protiv korupcije utvrdi da li je Slobodan Mitrović postupio po obavezi iz Zakona i u roku od 30 dana od dana imenovanja prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije svojinu 100% udela u preduzeći „Eko vode“ d.o.o. Bečej
 • ako nije prijavio imovinu, da Agencija u skladu sa svojim ovlašćenjima podnese krivičnu prijavu protiv Slobodana Mitrovića za krivično delo neprijavljivanja imovine ili davanja lažnih podataka (Član 72. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije za šta je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina)
 • da novčano kazni Slobodana Mitrovića zbog učinjenih prekršaja iz člana 74. Zakona: tačka 3. – obavljanje drugog posla ili delatnosti za vreme vršenja javne funkcije, tačka 4. – nije prilikom stupanja na dužnost , odnosno tokom vršenja javne funkcije pismeno obavestio Upravni odbor, Skupštinu i Agenciju za borbu protiv korupcije o postojanju sukoba interesa, tačka 7. – nije u roku od 30 dana od imenovanja preneo svoja upravljačka prava u privrednom društvu i ostalo propisano u članu 35. Zakona
 • da agencija u skladu sa članom 76. Zakona kazni pravno lice „Eko vode“ d.o.o. Bečej i odgovorno lice u pravnom licu jer je kao pravno lice u kom je funkcioner vlasnik više od 20 odsto udela ili kacije imao dužnost da prilikom učestvovanja u postupku javnih nabavki o tome obavesti Agenciju u propisanom roku
 • da agencija odredi meru Javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona u skladu sa Članom 51. stav 2. Zakona

Kada je Marić postavljen za v.d. direktora, postojale su indicije o nepravilnostima u poslovanju ovog javnog preduzeća, te je Nadzorni odbor „Vodokanala“ doneo odluku o vanrednoj reviziji poslovanja koju je uradio MC Global. Nakon uvida u dokumentaciju od 1. avgusta 2012. do 25. oktobra 2013, period u kom je Slobodan Mitrović bio na čelu „Vodokanala“, utrvđen je niz nedozvoljenih radnji i kršenja, pre svega Zakona o javnim nabavkama, Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o računovodstvu.

Prof. dr Milivoje Cvetinović ovlašćeni revizor i rukovodilac revizije Nenad Kaluđerović su na današnjoj konferenciji istakli i da je povećanje broja zaposlenih udar na likvidnost JP, da je „Vodokanal“ u prošloj godini na reprezentaciju potrošio čak 1.700.000 dinara, što višestruko premašuje predviđeni plan i da je velika količina novca potrošena je na pranje vozila i popravke, da za donacije bez ugovora treba zahtevati povrat sredstava, da postoji veliki problem naplate, odnosno da JP „Vodokanal“ ima potraživanja od 60 miliona dinara.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име