Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki obavezala je 12. juna ove godine opštinu Kanjiža da nadoknadi 40.000 dinara „Infra – SVK“ DOO Biro za projektovanje iz Subotice kao podnosiocu zahteva za zaštitu prava.

Pomenuti subotički DOO žalio se nadležnoj komisiji na stručnu ocenu ponuda i na donošenje odluke o tome kome će pripasti nadzor sanacije vodovodne mreže u Adorjanu, odnosno osporio je pravilnost i zakonitost Odluke o donošenju ugovora. Naime, kako je podnosilac zahteva ukazao komisiji, dve ponude u postupku pomenute javne nabavke trebalo je oceniti kao neprihvatljive, što naručilac, opština Kanjiža, nije uradio.

Međutim, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki uvažila je jedan od navoda subotičkog biroa za projektovanje, a u vezi sa stručnom ocenom ponuđača DOO za projektovanje i izvođenje građevinski radova „Kvent“ iz Subotice, dok je navode podnosioca zahteva u vezi sa ponudom fizičkog lica ocenila kao neosnovane.

Naime, za uvažavanje zahteva za zaštitu prava dovoljno je da samo jedna primedba na kojoj se žalba temelji bude osnovana, pa je tako u ovom slučaju Komisija ustanovila jedan propust ocene ponude subotičkog DOO-a.

Stoga je opština Kanjiža obavezna bila da „Infra – SVK“ DOO Biro za projektovanje iz Subotice nadoknadi 40.000 dinara na ime troškova postupka zahteva za zaštitu prava po osnovu uplaćene takse, budući da se u ovom slučaju radilo o javnoj nabavci male vrednosti. Opština Kanjiža morala je u ponovljenoj stručnoj oceni ponuda na ovoj nabavci ispita da li su dostavljene ponude prihvatljive.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име