Svi poreski obveznici imaju pravo da znaju kako se troši njihov novac. Nezavisne institucije, nevladine organizacije i građani, sarađujući mogu da utiču na unapređenje sistema javnih finansija i povećanje odgovornosti u njemu.

Potrebno je unaprediti odgovornost u javnom sektoru kako bi se što kvalitetnije i efikasnije upravljalo javnim novcem, novcem građana. Veoma važnu ulogu u kontroli trošenja novca građana, ima i Državna revizorska institucija, koja ima i savetodavnu ulogu, ali podnosi i prekršajne i krivične prijave na osnovu utvrđenih nepravilnosti.

Prema rečima Duška Pejovića, vrhovnog državnog revizora na čelu sektora za kontrolu lokalnih vlasti, državni revizori ne utvrđuje uzroke nepravilnosti koje čine gradovi i opštine, ali se može zaključiti da je to posledica nepostajanje kontrola u prethodnim godinama.

Zabranjavajuća je činjenica da niti jedna lokalna samouprava u Srbiji u proteklih sedam godina koliko postoji sektor za reviziju lokalnih samouprava pri Državnoj revizorskoj instituciji, nije do sada imala pozitivnu ocenu u izveštaju državnih revizora.

Najtipičniji primeri nepravilnosti u radu lokalnih samouprava jesu preuzimanje obaveza koje su više puta veće od godišnjih prihoda, što ozbiljno može da ugrozi život jedne zajednice, jer prezadužene i u blokadi lokalne samouprave ne mogu da reaguju na potrebe zajednice, koje su im zakonima određene.

Budžetsku rezervu je zakon prepoznao kao mogućnost da se plate izdaci koji se neplanirano pojave tokom godine. Zbog lakšeg praćenja trošenja javnog novca, svako pojedinačno trošenje tog tipa trebalo da se objavljuje u službenim listovima lokalnih samouprava, a visina, namena i procedura moraju strogo da se poštuju.

Delovanje Državne revizorske institucije je pre svega preventivno, ističe naš sagovornik, a određene nepravilnosti lokalne samouprave mogu da isprave i tokom posete državnih revizora.

Državna revizorska institucija, pored plana kojim je određeno koji će gradovi i opštine biti kontrolisani tokom jedne godine, reaguju i prema prijavama i pisanjima medija, a takve informacije rangiraju prema određenim kriterijumima i potom odlaze u vanrednu kontrolu. Rad Državne revizorske institucije u najvećoj je žiži javnosti onda kada se objave informacije o podnešim prekršajnim i krivičnim prijavama protiv subjekata revizije.

Pogledajte TV intervju sa Duškom Pejovićem, vrhovnim državnim revizorom na čelu sektora za reviziju budžeta lokalnih vlasti

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име