Sednica Skupštine opštine Bečej, 12. po redu, na čijem je dnevnom redu Odluka o budžeta opštine Bečej za 2017. godinu, zakazana je za ponedeljak 26. decembar.

Planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci budžeta opštine Bečej za 2017. godinu iznose 1.661.434.000 dinara, od toga sredstva iz budžeta u iznosu od 1.170.273.000 dinara, prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora u iznosu od 23.608.000 dinara, prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti u iznosu od 174.858.000 dinara i preneta sredstva u iznosu od 292.695.000 dinara.

Dodajmo da je trećim izmenama, usvojene pre mesec dana, budžet za 2016. godinu planiran na iznos od 2.118.986.000 dinara.

Inače, nakon konsultacija koje su tokom 2016. godine zajednički sproveli Ministarstvo finansija i SKGO (Skupština gradova i opština) sa predstavnicima lokalne samouprave i drugih zainteresovanih strana, utvrđena je nova uniformna struktura programskog budžeta jedinice lokalne samouprava koja sadrži 17, umesto inicijalnih 15, programa i shodno prilagođeni raspored i formulaciju programskih aktivnosti – navodi se na sajtu SKGO. Dva nova su Politički sistem lokalne samouprave (skupština i izvršna vlast) i Energetska efikasnost.

Osim budžeta opštine za narednu godinu, pred lokalnim parlamentom je još 13, odnosno 14 predloga akata.

Tu su: Rešenje a davanju saglasnosti na druge izmene Finansijskog plana Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin Badža“ za 2016. godinu, usvajanje Kadrovskog plana u organima i službama opštine Bečej za 2017. godinu, Odluka o usvajanju Evropske pavelje a rodnoj ravnopravnasti na lokalnom nivou, Rešenje o usvajanju Izveštaja a poslovanju Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine „Đorđe Predin Badža“ Bečej za period januar – decembar 2015. godine, Rešenje o davanju saglasnosti na prve izmene Programa poslovanja „Potisje-Bečej“ DOO Bečej za komunalne usluge za 2016. rodinu, Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Potisje-Bečej“ dao Bečej za komunalne usluge za 2017. godinu, Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Gradskog pozorišta Bečej za 2015. godinu, Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije u Bečeju, Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Sever Ćurkić“ u Bečeju, Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za osnovno muzičko vaspitanje i obrazovanje „Petar Konjović“ u Bečeju, Rešenje o imenovanju člana upravnog odbora Centra za socijalni rad Bečej iz reda zaposlenih lica, Rešenje o imenovanju predstavnika opštine Bečej u skupštini društva „Potisje-Bečej“ DOO za komunalne usluge Bečej, Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća opštine Bečej, Rešenje o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora Tehničke škole u Bečeju iz reda predstavnika zaposlenih lica.

Predlog opštinske Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose za predstavnika opštine Bečej u Skupštini društva „Potisje Bečej“ DOO je Zoltan Guljaš, diplomirani inženjer tehnologije iz Bečeja (bio odbornik Liberalno – demokratske stranke u Skupštini opštine Bečej od 2012. do 2016. godine).

Podsetimo da je lokalni parlament početkom novembra konstatovao ostavku Željka Plavšića, diplomiranog mašinskog inženjera, inače trenutno v.d. direktora Javnog preduzeća „Komunalac“ Bečej.

Inače, Skupština opštine Bečej je dana 9. oktobra 2012. godine donela Odluku o izmenama Odluke o osnivanju „Potisje-Bečej“ DOO za komunalne usluge Bečej, kojom je odredila da u Skupštini društva osnivača opštinu Bečej predstavlja lice koje imenuje Skupština opštine Bečej.

Pred odbornicima je i Evropska povela o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou koja je programski osnov za planiranje u oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i koja će, ukoliko bude usvojena, u funkciji lokalne strategije u oblasti rodne ravnopravnosti.

Evropska povelja je okvir za izradu Lokalnog akcionog plana opštine Bečej za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti za period 2016. do 2020. godine i on će, kako se navodi u obrazloženju, biti usklađen sa strateškim pravcima definisanim Nacionalnom strategijom za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti.

Sredstva za implementaciju Lokalnog akcionog plana biće obezbeđena u budžetu opštine za 2017, 2018, 2019. i 2020. godinu.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име