Opštinsko veće opštine Bečej broji 11 članova, uključujući i predsednika opštine Bečej koji je i predsednik Opštinskog veća, a njegov zamenik je ujedno i zamenik predsednika opštine Bečej.

S obzirom na to da aktom o izboru članova Opštinskog veća na sednici Skupštine opštine Bečej nisu utvrđene oblasti za koje su izabrani članovi Opštinskog veća opštine Bečej zaduženi, u skladu sa članom 10. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Bečej, Veće je naknadno svojim rešenjem odredilo oblasti za čije praćenje su zaduženi, polazeći od potreba opštine i njihove stručnosti kao i stečenog iskustva, piše u Rešenju o određivanju oblasti za čije su praćenje zaduženi izabrani članovi Opštinskog veća opštine Bečej (Službeni list opštine Bečej broj 15, godina izdanja 2016).

Na period od četiri godine izabrani su: dr Anđelko Mišković, za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja, Dragan Kovačev, za oblast privrede, zaštite životne sredine i komunalne delatnosti, Svetlana Vuletić, za oblast obrazovanja, uprave, propisa, Đuro Kričković, za oblast rada mesnih zajednica, Miomir Jelenić, za oblast turizma, Dejan Terzić, za oblast omladine i sporta, Čaba Štefaniga, za oblast kulture, civilnih organizacija i regionalne saradnje, Igor Kiš, za oblast socijalne zaštite i evropskih fondova i Karolina Smieško, za oblast verskih zajednica i zaštite prava nacionalnih manjina.

Predsednik opštinskog veća je Dragan Tošić, a njegova zamenica Dalila Dujaković.

Nadležnost Opštinskog veća opštine, iliti lokalne vlade jeste:
• predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština opštine,
• neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine,
• donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine,
• vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine,
• rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine,
• stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno Autonomne Pokrajine,
• postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave,
• donosi Poslovnik o radu, na predlog Predsednika Opštine,
• predlaže Skupštini opštine akt o organizaciji Opštinske uprave,
• daje saglasnost na akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Opštinske uprave,
• rešava sukob nadležnosti između Opštinske uprave i drugih preduzeća, organizacija i ustanova,
• rešava o izuzeću načelnika Opštinske uprave,
• daje predlog Skupštini opštine za saglasnost na finansijski plan mesne zajednice,
• daje saglasnost na akt kojim se uređuje struktura i broj zaposlenih u mesnoj zajednici,
• daje saglasnost na opšti akt korisnika budžeta kojim se uređuje struktura i broj zaposlenih,
• vrši druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine opštine.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име