Bečejsko Udruženje Mladih je od jula 2011. godine član Koalicije za nadzor javnih finansija.

Zašto Koalicija?

Učešće građana u kreiranju javnih politika jedan je od stubova na kojima počivaju uspešna demokratska društva. Pravo građana da učestvuju u vođenju javnih poslova demokratski je standard i jedno od temeljnih načela Saveta Evrope.

 

Jedan od najefikasnijih načina za podizanje učešća građana u definisanju i nadgledanju javnih politika je uključivanje građana u budžetski proces – u fazama kreiranja, realizacije i nadgledanja budžeta, koji je najznačajniji godišnji politički dokument.

Od koncepta definisanja fiskalnih prioriteta i načina na koji se oni ostvaruju, ključno zavisi kvalitet života građana. Iskustvo nas uči da se kroz budžete jasno prelamaju interesi svih značajnih političkih aktera, pre svega političkih stranaka, ali i da veoma često bivaju zapostavljene realne potrebe građana.

 

Nizak nivo učešća građana i organizacija građanskog društva u sferi fiskalne politike, nedostatak ozbiljnih građanskih inicijativa u ovoj oblasti i njihovo ignorisanje od strane donosilaca političkih odluka tamo gde ih ima, izostanak građanskog nadzora u fazi trošenja budžetskih sredstava, budžeti koji u nedovoljnoj meri oslikavaju realne potrebe građana, korupcija koja je logična posledica izostanka ozbiljne kontrole, ključni su izazovi zbog kojih je 2005. godine formirana Koalicija za nadzor javnih finansija.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име