Odbornička grupa koalicije „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ Skupštine opštine Bečej podnela je početkom meseca predlog za razrešenje predsedniika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Toplana“ Bečej i to: Ljubomira Stanišića, predsednika, Gorana Ivančevića, člana i Bratislava Martinovića, člana. To znači da javno preduzeće „Toplana“ Bečej trenunto nema nadzor odbor.

Kao razlog za razrešenje se navodi da Nadzorni odbor u toku aktuelnog mandata nije doneo dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja, za čije donošenje i sporovođenje je odgovoran isključivo nadzorni odbor javnog preduzeća, a samim tim isti nije ni dostavljen osnivaču na saglasnost.

-Nedonošenje srednjoročnog i dugoročnog plana poslovne strategije i razvoja je razlog za razrešenje predsednika i članova nadzornog odbora u smislu člana 80. stav 3. Zakona o javnim preduzećima te su predložili njihovo razrešenje. Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose Skupštine opštine Bečej je izvršila uvid u predlog Odborničke grupe, zakonske propise i na osnovu iznetog utvrdila predlog rešenja o razrešenju predsednika i članova nadzornog odbora Javnog preduzeća „Toplana“ Bečej i predlaže Skupštini opštine Bečej da isti prihvati, navedeno je u dokumentaciji kao obrazloženje takve odluke.

Na pitanje novinara da li ostala javna preduzeća imaju te planove, novi zamenik predsednika Skupštine opštine Bečej Atila Horvat kaže da imaju.

Inače, odbornici su istog dana, na 35. sednici Skupštine opštine Bečej konstatovali ostavke u upravnom i nadzornom odboru Turističke organizacije, ali i u skupštinskom savetu za budžet i finansije, ali u Komisiji za statutarna pitanja opštine Bečej, Komisiji za određivanje naziva ulica i trgova i Komisiji za spomenike opštine Bečej. Svi oni su bili predloženi od sada već bivšeg koalicionog partnera Pokreta obnove Kraljevine Srbije.

Takođe, lokalni parlament je dao saglasnosti na konačni nacrt javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga održavanje javnih zelenih površina na teritoriji opštine Bečej i na konačni nacrt javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji opštine Bečej. Pored toga, usvojen je Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Bečej za 2023. godinu.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име