Opština Bečej je 25. jula na svom sajtu objavila javni konkurs za direktora Javnog preduzeća „Vodokanal“ Bečej na mandatni period od četiri godine.

Uslovi koje kandidat za direktora javnog preduzeća treba da ispuni su, između ostalog da,  ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje,  ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća,  poznaje oblast korporativnog upravljanja, da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke i dr.

Stručna osposobljenost kandidata ocenjuje se proverom sposobnosti kandidata za praktičnu primenu znanja i veština u obavljanju poslova direktora javnog preduzeća određenih u skladu sa zakonom, usmenim razgovorom ili pisanom proverom, navodi se u konkursu.

Znanja kandidata ocenjuju se proverom: poznavanja jedne ili više oblasti iz koje je delatnost za čije je obavljanje osnovano Javnog preduzeća Vodokanal Bečej, odnosno poznavanja drugih delatnosti koje obavlja ovo preduzeće, poznavanja propisa kojima se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i privrednih društava, propisa kojima se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg interesa, poznavanja oblasti korporativnog upravljanja, kao i opštih propisa o radu, znanja jednog ili više stranih jezika, poznavanja rada na računaru, kao i posebnih oblasti znanja, što će se vršiti usmenim razgovorom ili pisanom proverom.

Rok za prijavu na konkurs je 30 dana od objavljivanja. Više informacija OVDE.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име