U materijalu za jednu od prvih sednica Skupštine opštine Bečej nakon lokalnih izbora nalaze se i biografije kandidata za funkcije izvršne vlasti. Inače, interesantno je da osim Vuka Radojevića, nijedan kandidat za lokalnog funkcionera nije napisao u svojoj biografiji da li je član neke političke stranke, samo je Kinka navela da ima funkciju u SVM-u, što svakako podrazumeva i da je članica stranke.

Vuk Radojević rođen je 1978. godine u Novom Sadu, živi u Bečeju, oženjen, otac dvoje dece. Od 2007. do 2012. godine bio je asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela. Od 2012. do 2016. godine je obavljao funkciju predsednika opštine Bečej. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Bečeju, 2002. godine je diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu, a 2007. godine i magistrirao. Radojević u svojoj (auto)biografiji o dodatnim edukacijama i usavršavanjima kaže da je specijalizirao iz oblasti menadžmenta na engleskom jeziku u organizaciji univerziteta iz Portlanda, stekao sertifikat „Expert of European Knowledge“ za apliciranje, to jest pripremu konkursne dokumentacije za projekte pri fondovima EU, bio je angažovan na izvođenju nastave na engleskom jeziku u Beogradu u okviru međunarodno organizovanih specijalističkih studija, bio mesec dana na univerzitetu u Debrecenu, potom imao studijski boravak na univerzitetima u Temišvaru, Skoplju, Tirani, na univerzitetima u Kopenhagenu, Gentu, Saragosi i Cirihu, na polju naučno-istraživačkog rada objavio je više od 40 radova u Srbiji i u inostranstvu, objavio jednu samostalnu monografiju i bio koautor još dve monografije itd. Član je više stručnih udruženja, kao i Izvršnog odbora NALED-a od 2015. godine. Govori, čita i piše engleski i služi se nemačkim jezikom. Od 2010. godine je predsednik OO SNS, član Okružnog odbora stranke za Južnu Bačku i Glavnog odbora, član saveta za međunarodnu saradnju i republičkog saveta za poljoprivredu i razvoj sela.

Dragan Tošić je rođen 1972. godine u Pančevu. Srednju elektrotehničku školu završio je u Vršcu 1991. godine, od 1993. do 2001. godine bio je policijski službenik MUP Srbije, Beograd, od 2001. do 2004. bio je šef unutrašnje kontrole u Bečejprevozu, a od 2008. do 2012. pomoćnik direktora u istoj firmi. Od 2012. godine do danas je bio pomoćnik predsednika opštine Bečej. Od 2004. do 2016. godine je u raznim periodima bio član Nadzornog odbora Bečejprevoza, član Upravnog odbora Kluba malog fudbala i član Upravnog odbora FK Bečej. U biografiji navodi da je oženjen.
Anđelko Mišković je rođen u Bečeju 1976. godine, oženjen, otac troje dece. Završio je Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu 1999. godine, potom je, 2002. magistrirao na istom fakultetu, gde je 2009. godine i doktorirao. Od 2000. do 2010. godine bio je učesnik više kurseva i simpozijuma u Kini, Hrvatskoj, Belgiji, Nemačkoj, Holandiji, Srbiji, Mađarskoj, Turskoj, Belgiji. Zna engleski (čita, piše, govori) i mađarski (služi se). Od 2002. do 2010. godine bio je asistent na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu, a od 2010. je menadžer proizvodnje rasada u jednom preduzeću u Irigu. Član je Vojvođanskog društva povrtara. U prethodnom periodu bio je član Opštinskog veća, bio je volonter.

Dragan Kovačev je rođen u Bečeju 1958. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, u Novom Sadu je završio Višu ekonomsku školu, a potom je radio u PIK-u „Bečej“ u komercijalnom sektoru. Nakon dve i po godine u PIK-u, zaposlio se u Sojaproteinu i u komercijalnom sektoru je radio 26 godina na poslovima od referenta prodaje do komercijalnog direktora. Potom je bio komercijalni direktor u jednoj fabrici u Novom Sadu, gde i živi. Od 2012. godine do danas je član Opštinskog veća u lokalnoj samoupravi Bečeja, napisao je Kovačev u svom CV-u.
Svetlana Vuletić je rođena 1964. godine u Bečeju, danas živi u Bačkom Petrovom Selu, osnovnu i srednju školu je završila u Bečeju, a pravni fakultet u Novom Sadu 1987. godine.
Od 1987. do 1995. godine je u PIK-u „Bečej“ bila referent-kinja pravne zaštite, od 1995. do 2005. je rukovodilac sektora opštih poslova u Pivari Bečej, od 2005. do 2006. u Potisju u Novom Bečeju je bila direktorka sektora opštih i pravnih poslova, od 2006. do 2012. sekretarka škole „Sever Đurkić“, a od tada članica Opštinskog veća u opštini Bečej.
Đuro Kričković je rođen 1989. godine, živi u Bačkom Gradištu, 2008. godine je okončao školovanje u Ekonomsko-trgovinskoj školi (finansijski administrator), a 2014. godine je postao diplomirani ekonomista na Alfa univerzitetu, Fakultet za trgovinu i bankarstvo u Beogradu.
Što se radnog iskustva tiče, Kričković navodi da je od 11. marta do 27. aprila 2010. godine bio vozač teretnog i putničkog vozila u jednoj čuruškoj firmi, a od 24. maja do 15. jula 2012. godine trgovac/prodavac u radnji u Bačkom Gradištu.

Miomir Jelenić je rođen 1954. godine u Bečeju, osnovnu i srednju školu završio je u Bečeju, a fakultet u Novom Sadu, po obrazovanju je diplomirani ekonomista, piše Jelenić u svom CV-u i dodaje da je privatni preduzetnik od 1975. godine, istaknuti sportski radnik, u dva mandata je bio predsednik Sportskog saveza opštine Bečej, u dva mandata član Opštinskog veća za sport, turizam i omladinu, bio je predsednik vaterpolo kluba i generalni sekretar ĐIKAJ karate saveza Jugoslavije, član Olimpijskog komiteta radničkih sportskih igara Vojvodine.
Dejan Terzić je rođen 1987. godine u Bečeju, gde je završio osnovnu i srednju školu, a na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja stekao je zvanje: diplomirani profesor sporta i fizičkog vaspitanja. Pohađao je seminare (antidoping edukacije), kao predstavnik Srbije bio je učesnik prvog seminara Međunarodnog komiteta za mediteranske igre i Međunarodne olimpijske akademije u Grčkoj. Sportista je (kajakaš) i član reprezentacije Srbije proteklih 10 godina. Nosilac je nacionalnog priznanja, to jest državne penzije. Učesnik je Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine, a boje Srbije branio je i na evropskim i mediteranskim igrama, kao i na svetskim i evropskim prvenstvima.
Čaba Štefaniga rođen je 1977. godine u Senti, živi u Bečeju, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, kao i osnovnu muzičku školu. Poljoprivredni fakultet završio je 2007. godine u Novom Sadu, diplomirani je inženjer poljoprivrede.
Štefaniga kao svoje poslovno iskustvo pominje da je od 2008. do 2012. godine bio zaposlen u Potisju (komunalna firma u većinskom vlasništvu opštine Bečej) na radnom mestu projektant i planer operativnih poslova, zatim da je 2015-2016. godine član Opštinskog veća zadužen za kulturu, civilne organizacije i regionalnu saradnju. On u CV-u navodi da poznaje jezik sredine i engleski jezik. Od 1992. do 1997. godine član je KUD „Tisa“ u Bačkom Petrovom Selu, 2003. godine se učlanio u bečejski hor „Schola Cantorum“, od 2004. godine član Udruženja estradnih umetnika i izvođača Novog Sada „Vojvodina ton“ i ansambla „A Prima Vista“ iz Bečeja, a od 2015. godine član Društva intelektualaca „Braća Tan“.
Igor Kiš iz Bečeja rođen je 1987. godine, 2012. godine postao je sociolog na Szegedi Tudományegyetem u Segedinu, a na istom mestu 2014. godine i politikolog. U septembru 2014. godine započeo je doktorske studije na Pécsi Tudományegyetem (Mađarska). U svom CV-u navodi radno iskustvo: od 2012. godine savetnik predsednika opštine Bečej, a od 2014. godine profesor filozofije na mađarskom nastavnom jeziku u Gimnaziji Bečej.

Karolina Smieško je rođena 1982. godine u Senti, osnovnu školu je završila u Kanjiži, a srednju u Senti, dok je 2011. godine završila Pravni fakultet u Novom Sadu (diplomirana pravnica). U toku studija pohađala je Letnji pravni fakultet u Budimpešti na ELTE-u, gde je usavršila znanje iz oblasti pravne terminologije. Dok je bila apsolventkinja radila je godinu dana u Tehničkoj školi (sekretarka škole). Nakon završetka fakulteta do 2015. godine bila je advokatska pripravnica u advokatskoj kancelariji Zoltana Smieška. Priprema pravosudni ispit. Govori srpski, mađarski i engleski (srednji stepen). Udata je, majka jednog deteta.

Eržebet Kinka je rođena 1956. godine u Bačkom Petrovom Selu, gde i danas živi. Godine 1974. je završila školovanje u Gimnaziji Bečej, 1980. godine je položila stručni ispit za knjižničara, a od 1991. do 1996. godine pohađala je Visoku teološku školu u Segedinu na odseku za obrazovanje nastavnika katoličke veronauke. Govori mađarski, srpski i nemački. Radila je u Opštinskoj biblioteci Bečej (1975), u ogranku Narodne biblioteke u Bačkom Petrovom Selu (1978), od 2006. do 2012. bila je v.d. direktora Narodne biblioteke, a od 2015. do danas zamenica predsednika opštine.
Za rad u biblioteci dobila je godišnju nagradu opštine Bečej (2012), član je kuratorijuma Fondacije „Laslo Sekereš“ u Subotici, Stručnog aktiva za razvojno planiranje OŠ „Šamu Mihalj“ u Bačkom Petrovom Selu, zamenica predsednika Saveta SVM-a, predsednica SVM-a u Bačkom Petrovom Selu, odbornica Skupštine opštine Bečej, napisala je Kinka u svom CV-u.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име