Ilustracija, arhivski snimak
Ilustracija, arhivski snimak

Deseta sednica Skupštine opštine Bečej zakazana je za ponedeljak 31. maj od 10 sati, a pred odbornicima je čak 30 predloga akata.

Među njima je rebalans opštinskog budžeta, kao i nekoliko „antikorupcijskih“ dokumenata i od čije se primene najpre može očekivati transparentnost u donošenju odluka. Radi se o Odluci o korišćenju sredstava reprezentacije opštine Bečej, Odluci o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku, Odluci o postupku ocenjivanja i rangiranja kandidata za članove nadzornog odbora javnog preduzeča čiji je osnivač opština Bečej i Pravilniku o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije iz izvorne nadležnosti opštine Bečej.

Ovogodišnji opštinski budžet nakon izmena iznosiće 1,5 milijardi dinara, iako je prvobitno planirano da iznosi 1,6 milijardi.

Bečejsko udruženje mladih i Opšte udruženje preduzetnika Bečej pozivaju građane da se prijave za učešće u mehanizmu „Građanska stolica“. Prijavni formular može se pronaći OVDE, a materijal za predstojeću sednicu možete preuzeti OVDE. Popunjene prijave za učešće se šalju na mejl adresu gradjanskastolica@becej.rs. Više detalja o ovom mehanizmu i kako funkcioniše možete pročitati OVDE.

Podsetimo, prvi put u istoriji lokalnog parlamenta, ovaj mehanizam je bio aktivan na prethodnoj, 9. sednici SO Bečej, kada se odbornicima obratila sugrađanka povodom usvajanja Pravilnika za naknadu štete za ujede pasa lutalica. Više o tome pogledajte u ovom tekstu.

 1. Donošenje Odluke o prvom rebalansu Budžeta opštine Bečej za 2021. godinu
  2. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Plana generalne regulacije naselja Bečej
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Lokalnog plana akcije za decu opštine Bečej za period 2021-2024. godine
  4. Donošenje Odluke o boravišnoj taksi
  5. Donošenje Odluke o korišćenju sredstava reprezentacije opštine Bečej
  6. Donošenje Odluke o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku
  7. Donošenje Odluke o postupku ocenjivanja i rangiranja kandidata za članove nadzornog odbora javnog preduzeča čiji je osnivač opština Bečej
  8. Donošenje Pravilnika o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije iz izvorne nadležnosti opštine Bečej
  9. Donošenje Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u opštini Bečej
  10. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Gradskog pozorišta Bečej
  11. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Gradskog pozorišta Bečej za 2020. godinu
  12. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa finansijskim planom Gradskog pozorišta Bečej za 2021. godinu
  13. Donošenje Rešenja o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu sa Godišnjim finansijskim izveštajem Centra za socijalni rad Bečej za 2020. godinu
  15. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju „Potisje-Bečej“ doo za komunalne usluge Bečej za 2020. godinu
  16. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na odluku Skupštine društva „Potisje- Bečej“ doo za komunalne usluge Bečej o raspodeli dobiti po finansisjkom planu za 2020. godinu
  17. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim planom Narodne biblioteke Bečej za 2020. godinu
  18. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin – Badža“ za 2020. godinu
  19. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na plan rada i finansisjki plan Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine Bečej „Đorđe Predin – Badža“ za 2021. godinu
  20. Donošenje Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Turističke organizacije opštine Bečej za 2020. godinu
  21. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej i predloga Oglasa za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej parcela broj 5429/5, upisane u List nepokretnosti broj 13771 KO Bečej
  22. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka za otuđenje nepokretnosti parc.br.5437/1 KO Bečej upisane u List nepokretnosti broj 9173 KO Bečej iz javne svojine opštine Bečej prikupljanjem pismenih ponuda javnim oglasom i predloga Oglasa o sprovoijenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za otuđenje nepokretnosti iz svojine opštine Bečej
  23. Rešenja o pokretanju postupka za otuđenje nepokretnosti parc.br. 5435/1 KO Bečej upisane u List nepokretnosti broj 13771 KO Bečej iz javne svojine opštine Bečej prikupljanjem pismenih ponuda javnim oglasom i predlog Oglasa o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej
  24. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine bečej parcele broj 5429/3 KO Bečej, upisane u List nepokretnosti broj 13771 KO Bečej i predloga Oglasa za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej
  25. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej, parcele broj 5438/2 KO Bečej, upisane u List nepokretnosti broj 13771 KO Bečej i predpoga Oglasa za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej
  26. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej neposrednom pogodbom, parcela broj 3152/2 i 3151/2 KO Bečej, upisane u List nepokretnosti broj 5626 KO Bečej
  27. Donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća opštine Bečej
  28. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje i raspolaganje stvarima u javnoj svojini opštine Bečej
  29. Donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o konstatovanju prestanka funkcije predsednika i članova Komisije za planove opštine Bečej i imenovanju predsednika i članova Komisije za planove opštine Bečej
  30. Donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju člana upravnog odbora Predškolske ustanove „Labud Pejović“ u Bečeju

 

 

 

1 KOMENTAR

 1. Zlatno doba! Srbija i Bečej u nezadrživom razvoju, a rebalansom se budžet smanjuje za 100 miliona dinara ili ti celih 6,25%!
  Govore rast, kad ono u zbilji pad od 6,25%
  Lepo narod kaže : Ako koza laže , rog ne laže!

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име