Pred odbornicima Skupštine opštine Bečej sutra (3. novembar) će se naći nekoliko važnih predloga odluka, među kojima je i drugi rebalans budžeta opštine Bečej. Lokalna kasa bi prema procenama trebalo da bude teška više dve milijarde i sto miliona dinara.

Prema rečima Zorke Kosovac, načelnice Odeljenja za finansije opštine Bečej budžet je koncipiran tako da se iz njega finansiraju kapitalni projekti, dok službe redovno konkurišu na aktulne projekte.

Opština Bečej je ovog puta izdvojila, kao učešće, oko 5,3 miliona dinara za projekat prva faza vodozahvata i priključnog cevovoda u Bačkom Petrovom Selu, dok se iznos od oko 38 miliona dinara očekuje od Vlade Vojvodine.

Povećanje energetske efikasnosti objekata u vlasništvu opštine Bečej važno je, kako zbog propisa i direktiva, tako i zbog uštede novca u budžetu. Novim izmenama planirano je da se postupkom javne nabavke naruči studija koji je preduslov za dalje radnje.
Budžet opštine Bečej, kao agrarne opštine, mnogo zavisi od priliva novca od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Programom 5 budžeta opštine gde su predstavljena ulaganja u atar, budući da je novac od zakupa zemlje u državnoj svojini namenski novac, predviđen je iznos od oko 526.000.000 dinara, i on se nije menjao ovog puta, dok je, prema rečima načelnica finansija, na današnji dan u kasi iznos od oko 400 miliona dinara.

Prema predlogu Drugog rebalansa, budžet opštine Bečej treba da iznosi 2.121.672.000 dinara, što je za 211.390.000 dinara više u odnosu na prve izmene. Što se prihoda i rashoda za prvih devet meseca tiče, budući da je pred lokalnim parlamentom predlog Odluke o budžetu za prvih devet  meseci oni iznose 1.160.631.000 dinara, odnosno 929.777.000dinara.

Tu je. između ostalog, i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave, Program mera za unapređenje uslova života lokalne zajednice, a posebno za izgradnju infrastrukturarnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života na teritoriji opštine Bečej, Izveštaj o radu i poslovanju Javnog preduzeća „Komunalac“ za 2015. godinu, Rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP „Komunalac“ o načinu raspodele dobiti, Rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta (katastarska parcela 7929/9 KO Bečej), Rešenje o stavljanju van snage tačke 3. Rešenja o stavljanju pod zaštitu državnehrastovog drvoreda kod Bačkog Petrovog Sela i imenovanje novog upravljača…

Što se novog upravljača hrastovog drvoreda tiče, to je od sada obaveza JP „Komunalac“ Bečej, umesto „Vojvodina puta“ AD Novi Sad.

Dalje, dobit JP „Komunalac“ u 2015. godini je 2.111.137 dinara, dok je predlog nadzornog odbora da se njime pokrije deo gubitka iz 2009. godine, pa bi on iznosio 5.232.454 dinara.

Novi direktor JP „Komunalac“ Željko Plavšić podneo je ostavku na mesto člana Skupštine društva „Potisje“ DOO Bečej, pa parlament treba da je konstatuje.

Na dnevnom redu sednice naći će se i odluka o pristupanju izmenanama Statuta opštine Bečej, zbog obaveza lokalnih samouprava da do 1. decembra usklade svoje odluke o budžetu, tako da se „javna preduzeća, fondovi i direkcije osnovani od strane lokalne vlasti koji se finansiraju iz javnih prihoda čija je namena određena posebnim zakonom“ više ne smatraju in direktnim budžetskim korisnicima.

Zbog ukidanja Direkcije za izgradnju Bečej mora se donoti i odluka o izmenama i dopunama odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave. Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave je za 2015. godinu 465.

Direkcija ima 19 zaposlenih na neodređeno vreme, a s obzirom na to da će Opštinska uprava proširiti vrste poslova, potrebno je da se poveća broj zaposlenih na neodređeno vreme sa 99 na 111 osoba. Predloženo je i povećanje broja zaposlenih u Javnom preduzeću „Vodokanal“, u sportskom centru „Đorđe Predin Badža“ i u „Potisju“, i to po jedan novi zaposleni u pomenutim preduzećima i ustanovi. Predlog je da se bečejski odsek Istorijskog arhiva Senta uvrsti u organizacioni oblik lokalne samouprave, jer je opština Senta obavestila opštinu Bečej da ne može da predvidi četiri zaposlene osobe koje rade u odseku u Bečeju. I njih će preuzeti opština Bečej, a računica kaže da će posle ukidanja Direkcije za izgradnju broj zaposlenih u lokalnoj samoupraviti biti 465.

Izmena ima i kod odborničkih grupa, jer bi odbornika sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ Aleksandra Vrsajkova koji je preminuo 19. oktobra na tom mestu trebalo da zameni Slobodan Dimitrov, lekar.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име