Na dnevnom redu 14. sednice Skupštine opštine Bečej u četvrtak 26. januara su predlog Početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Bečej u likvidaciji, predlog Odluke o formiranju Štaba za vanredne situacije opštine Bečej i ostavka članice Upravnog odbora Centra za socijalni rad Svetlana Gagić.

Pred odbornicima se na prvom skupštinskom zasedanju ove godine nalazi Početni likvidacioni bilans Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Bečej u likvidaciji, koji se sastoji od pet obrazaca, i to: bilans stanja, bilans prihoda i rashoda, izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima, izveštaj o novčanim tokovima i Izveštaj o izvršenju budžeta.

Ukoliko to odbornici usvoje, novi Štab vanredne situacije opštine Bečej imaće 20 članova, komandanta i zamenika komandanta. Komandant je po funkciji predsednik opštine Dragan Tošić, njegova zamenica Dalila Dujaković, inače zamenica predsednika opštine.

Za načelnika štaba predložen je Goran Korceba, samostalni policijski inspektor MUP u Sektoru za vanredne situacije. Pored toga, predsednik opštine je za ostale članove predložio: Zorana Kovača, načelnika Opštinske uprave, Dejana Stanojeva, direktora USKAO „Đorđe Predin Badža”, Vladimira Vojnovića, rukovodioca tehničkog centra pogona Bečej, Zoltan Petera, komandira PVSJ Bečej, Zorana Dragića, direktora DTD VD „Srednja Bačka”, Jožefa F. Vargu, predsednika OVS Bečej, Slobodan Jovovića, načelnika Policijske stanice Bečej, Kosanu Nešić, direktoricu Doma zdravlja Bečej, Danielu Doroslovački, pomoćnicu predsednika opštine Bečej, Sandru Popov, pomoćnicu predsednika opštine Bečej, Željka Plavšića, v.d. direktora JP Komunalac Bečej, Dragoljuba Milinkova, sekretara Crvenog krsta Bečej, Ivonu Božović, direktoricu Centra za socijalni rad Bečej, Zorana Grbića, direktora JP Vodokanal Bečej, Dejana Vukovića, direktora JP Toplana Bečej, Đerđa Rica, direktora Gerontološkog centra Bečej, Anđelka Miškovića, člana Opštinskog veća opštine Bečej, Dragana Kovačeva, člana Opštinskog veća opštine Bečej, Oliveru Ivkov, republičkog veterinarskog inspektora, Dubravku Kovačev, pravnicu iz odeljenja za poslove skupštine opštine, dok je za sekretara Štaba predložen Nikola Popović, rukovodilac Centra za obaveštavanje, za poslove odbranbenih priprema i za elementarne nepogode u Opštinskoj upravi opštine Bečej.

Inače, pravni osnov za donošenje Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije sadržan je u odredbama člana 42. 3akona o vanrednim situacijama kojim je propisano da se za članove opštinskog štaba za vanredne situacije postavljaju po pravilu, direktori javnih komunalnih preduzeća i ustanova čija je delatnost u vezi sa zaštitom i spasavanjem, rukovodioci organa lokalne samouprave, sekretari okružnih, gradskih i opštinskih organiэacija Crvenog krsta, stručnjaci iz pojedinih oblasti zaštite i spasavanja ili druga lica, a da članove štaba za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave postavlja i razrešava skupština opštine, na predlog predsednika opštine.

Lokalni parlament konstatovaće da je članica Upravnog odbora Centra za socijalni rad Svetlana Gagić podnela ostavku, zbog, kako je navela, „nemogućnosti obavljanja funkcije iz objektivnih razloga“. Podsetimo da je Gagić u oktobru prošle godine postala članica Upravnog odbora Centra za socijalni rad. Takođe, prošlog oktobra je na čelo Centra postavljena Ivona Božović, na mesto Gagićke, koja je bila v.d. direktora Centra od 2003. godine.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име