Budžetski inspektor opštine Bečej Đorđe Popov uputio je primedbe na poslovanje Turističke organizacije opštine Bečej i naložio striktno trošenje novca, poštovanje Zakona o javnim nabavkama i striktno knjiženje.

U zapisniku o kontroli materijalno – finansijskog poslovanja, namenskog i zakonitog korišćenja budžetski sredstava Turističke organizacije opštine Bečej, koji je budžetski inspektor izradio nakon kontrole započete 4. septembra, a završene 30. novembra ove godine, budžetski inspektor je naložio sledeće mere: striktno namensko planiranje i korišćenje sopstvenih sredstava, striktnu primenu Zakona o javnim nabavkama i striktnu primenu Uputstva o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave.

Ono što je, kao jednu od nepravilnosti, budžetski inspektor evidentirao kao problematičnost u radu Turističke, to što se ne poštuju odredbe Zakona o javnim nabavkama.

Budžetski inspektor je utvrdio da je omladinskoj zadruzi Ratarac, na osnovu računa, a za troškove selidbe i prevoza za potrebe festivala Tanderbal isplaćeno 659.400 dinara. S tim u vezi, Popov je u izveštaju o kontroli napisao da nema dokaza o tome da je ugovorena cena veća od uporedive tržišne cene, što je, kako je citirano, suprotno odredbi člana 39. stav 3 Zakona o javnim nabavkama. Međutim, iz Bečejskog udruženja mladih (BUM), članica Koalicije za nadzor javnih finansija, s tim u vezi primećuju još jednu, suštinsku, nepravilnost. Naime, za pomenute potrebe, omladinskoj zadruzi je isplaćen iznos veći od 500.000 dinara, za šta je trebalo da se sprovede postupak javne nabavke male vrednosti, što, svakako nije ni urađeno, jer Turistička organizacija opštine Bečej zakonom obavezni Plan nabavki usvaja tek nakon završetka festivala, odnosno krajem avgusta (tačnije 29. avgust 2017. godine), ili par meseci pre kraja poslovne godine, a nakon što je portal MojBečej.rs, čiji je osnivač BUM, posredstvom zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, tražio dokument.

Sadžakov u objavama na društvenim mrežama: Ni jedan jedini dinar nije završio u privatnim džepovima zaposlenih

Svi troškovi nastali aktivnostima Turističke organizacije opštine Bečej u njegovom mandatu su plaćeni po računima koji su dostupni građanima opštine Bečej i nalaze se u kancelariji, napisao je na društvenoj mreži Fejsbuk v.d. direktora Goran Sadžakov, koji je bio na čelu turističke organizacije u periodu koji je budžetski inspektor kontrolisao.

-Priča sa senzacionalističkim naslovom: „Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula postupak protiv bivšeg v.d. direktora TO Opštine Bečej …“, pokrenuta pre par meseci, završila se tako da sam dobio opomenu da sledeći put ispoštujem rok za prijavu imovine. Smislenija od ovoga bi svakako bila provera i komentarisanje mog imovinskog stanja pre i posle funkcije na kojoj sam bio. Ostalo je isto, naveo je Sadžakov.

Portal MojBečej.rs prvi je ove godine pisao o istraživanjima o radu Turističke organizacije opštine Bečej i nije objavio tekst sa naslovom „Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula postupak protiv bivšeg v.d. direktora TO Opštine Bečej …“, koji Sadžakov karakteriše kao senzacionalistički, već je, s tim u vezi, objavio tekstove sa sledećim naslovima:

Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula postupak protiv dvojice funkcionera u Bečeju

Bečejskom funkcioneru izrečena mera upozorenja zbog neprijavljene imovine

Dakle, u oba se teksta pominju dva, tadašnja, funkcionera bečejske opštine.

Što se tiče Plana nabavki, Sadžakov u obraćanju na društvenoj mreži kaže da početkom godine nije imao pouzdane informacije da li će novac za realizaciju Festivala na vodi „Tanderbal“ biti obezbeđen iz lokalnog budžeta, te je tada napravljen samo nacrt tog dokumenta.

-Tek rebalansom budžeta u junu, konačno su opredeljena sredstva za „Tanderbal“ i tada je i izrađen Plan javnih nabavki. U Plan su ubačene sve veće stavke koje po zakonu treba da budu navedene.

Sadžakov i sam uviđa da iznosi za transport „mogu zapasti u oko“.

– Sa stanovišta Zakona o javnim nabavkama napravili smo grešku jer je iznos za tu namenu bio viši od 500.000 dinara. Kako je do toga došlo? Od ukupnog iznosa, oko 300.000 din su bili troškovi organizacije Kasačkog dana na gradskom hipodromu. Dalje, ovaj iznos je bio planiran u projektu koji smo podneli Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i upravo zbog toga se nije pojavio u Planu javnih nabavki. Tek u julu mesecu ove godine smo obavešteni da nam je projekt odobren, ali umanjen upravo za taj iznos. Finansiranje kasačkog dana se moralo obezbediti sredstvima iz lokalnog budžeta. Preostali deo troškova transporta (350.000) je utrošen na organizaciju „Tanderbala“. Treba imati na umu da ovo nisu troškovi koji su napravljeni za doba trajanja samog festivala, nego su to troškovi promocije po raznim mestima u Vojvodini i Srbiji tokom nekoliko meseci (konkretno, od februara meseca). Činjenica jeste da se dosta putovalo, ali bez ozbiljnog rada na promociji se ne može napraviti veliki festival, što jeste bila naša ambicija, napisao je bivši v.d. direktora Turističke.

Dalje, Sadžakov odgovora i na navode da je budžetski inspektor utvrdio da se evidencija ne vodi u skladu sa Uputstvom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave.

-Činjenica jeste da je u nekim slučajevima dolazilo do određenih pravno – formalnih nepravilnosti u radu TO Opštine Bečej, što bi vam mogao potvrditi svaki organizator bilo koje veće manifestacije ili dogadjaja. Kada radite jednu veliku manifestaciju, sve odredbe zakona je gotovo nemoguće ispoštovati u predviđenom roku. Ne iz razloga što želite da kršite zakon, nego prosto iz prakse što se neke stvari prepliću, pa vam nije na vreme stigla uplata za neka namenska sredstva…piše u obraćanju na Fejsbuku.

Kao zaključak, on navodi da je cilj Turističke organizacije opštine Bečej tokom njegovo mandata bio da se ispune planirani ciljevi turističke organizacije.

-Trudili smo se da ispunimo ciljeve zbog kojih smo osnovani – da se bavimo razvojem turizma u gradu, koliko smo u tome uspeli – vreme će biti sudija. U odgovoru na ono što kroz novinske članke provejava, samo mogu da dodam da, dok sam bio odgovorno lice, ni jedan jedini dinar nije završio u privatnim džepovima zaposlenih, napisao je Goran Sadžakov.

Bečejsko udruženje mladih je okviru projekta „Ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj upravi na lokalnom nivou” u saradnji sa Centrom za evropske politike, a uz podršku Evropske unije i Kraljevine Holandije sprovodilo monitoring rada budžetske inspekcije. Objavljeni sadržaj je odgovornost BUM-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Kraljevine Holandije.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име