Uz prethodnu žučnu raspravu, odbornici Skupštine opštine Bečej usvojili su danas (15. jun), između ostalih tačaka na dnevnom redu 19. sednice, i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Bečej za period od 1.1.2016. godine do 31.12.2016. godine i Odluku o završnom računu budžeta opštine Bečej za 2016. godinu.

Prema rečima odbornika Pokreta „Dosta je bilo“ Stevana Kosanovića, budžet za prošlu godinu nije realno planiran, dok bi izveštaj nezavisnog revizora trebalo vratiti na doradu.

Na njegove primedbe odgovarao je predsednik opštine Bečej Dragan Tošić rekavši i da opština Bečej nikad nije bolje poslovala.

Polemika se u lokalnom parlamentu povela i oko poslovanja Javnog preduzeća „Vodokanal” Bečej, koje je od odbornika danas tražilo da daju saglasnost na prve izmene ovogodišnjeg programa rada.

Pohvale na račun tog preduzeća u vezi sa investicijama stigle su od odbornika „Dosta je bilo“, ali ne i zbog pravnosnažne presude Osnovnog suda u Bečeju po tužbi radnika prema kojoj javno preduzeće treba da isplati gotovo dva miliona dinara. S tim u vezi, direktor Javno preduzeća „Vodokanal“ Bečej Zoran Grbić rekao je da je taj sudski postupak „nasleđen“ od prethodnog rukovodstva.

Lokalni plan akcije za decu opštine Bečej za period od 2017 – 2020 godine skinut je sa dnevnog reda, dok su ostali predlozi odluka i drugih akata usvojeni. Naime, kako je to obrazloženo, u pitanju je strateški dokument koji bi adekvatno trebalo da bude preveden i na mađarski jezik koji je u službenoj upotrebi u opštini Bečej.

Odbornici su dali saglasnost i na prve izmene i dopune Godišnjeg plana Predškolske ustanove „Labud Pejović“ za radnu 2016/2017. godinu, kao i na prve izmene i dopune finansijskog plana Centra za socijalni rad Bečej za 2017. godinu. Usvojeno je i Rešenje o pokretanju postupka otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Bečej parcela br. 198 KO Bačko Petrovo Selo, kao i predlog oglasa za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta javne svojine opštine Bečej, utvrđen je prestanak dužnosti članova i imenovani su novi članovi Komisije za planove opštine Bečej – imenovanih iz Autonomne pokrajine Vojvodine i konstatovan je prestanak dužnosti i imenovan je novi predsednik Nadzornog odbora Centra za Socijalni rad Bečej.

Odborničkih pitanja na kraju ove sednice lokalnog parlamenta nije bilo, ali jeste bilo primedbi na to kako se vodi sednica skupštine opštine.

Naime, Ištvan Tari iz Odborničke grupe „Mađarski pokret – DZVM“ rekao je predsedniku Skupštine opštine Bečej Nenadu Tomaševiću da nema potrebe za podučavanjem odbornika i da oni imaju pravo da postavljaju pitanja direktorima javnih preduzeća kada su u skupštinskoj sali.

Bečejsko udruženje mladih je okviru projekta „Ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj upravi na lokalnom nivou” u saradnji sa Centrom za evropske politike, a uz podršku Evropske unije i Kraljevine Holandije sprovodilo analizu budžetskog procesa. Objavljeni sadržaj je odgovornost BUM-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Kraljevine Holandije.

Pogledajte TV prilog

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име