Državna revizorska institucija, u sklopu kontrole finansija i poslovanja opštine Novi Bečej, uradila je i izveštaj o reviziji sastavnih delova finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ Novi Bečej za 2015. godinu.

Revizori „češljali“ i finansije i rad PU „Pava Sudarski“ (2)

Odgovornim licima Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ Novi Bečej preporučujemo da otklone nepravilnosti prema sledećim prioritetima, piše u izveštaju DRI:

-Da sve vrste nagrada, naknada i bonusa isplaćuju u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije i Zakonom o budžetskom sistemu

-Da preuzimaju obaveze na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, ukoliko zakonom nije drukčije propisano

Da se plaćanje iz budžeta vrše na osnovu verodostojne računovodstvene dokumentacije

Da u slučaju ostvarenja prihoda i primanja čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja budžeta podnose zahtev organu uprave nadležnom za finansije za otvaranje, odnosno povećanje odgovarajuće aproprijacije za iznos ostvarenih prihoda i primanja čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja budžeta

Da u postupku izvršenja budžeta, prate izvršenje aproprijacija i usklade nivo preuzetih obaveza sa raspoloživom aproprijacijom koja im je odobrena za tu namenu u toj budžetskoj godini.

Mišljenje državnih revizora je sa rezervom, a evo i zašto:

Predškolska ustanova „Pava Sudarski“ Novi Bečej je za 2015. godinu nepravilno stvorila obaveze u iznosu od najmanje 7.655.000 dinara, i to: izvršila rashode u suprotnosti sa zakonskom regulativom u iznosu od 2.020.000 dinara; bez validne (verodostojne) dokumentacije preuzela obaveze i izvršila rashode i izdatke u iznosu od 226.000 dinara, preuzela obaveze po računima i ugovorima koji je veći u odnosu na odobrene aproprijacije u iznosu od 2.206.000 dinara, a da nije od opštinskog organa za finansije traženo povećanje aproprijacije u istom iznosu i preuzela obaveze po računima i ugovorima koji je veći u odnosu na odobrene aproprijacije u iznosu od 3.203.000 dinara.

-Po našem mišljenju, osim za pitanja navedena u Osnovu za izražavanje mišljenja sa rezervom za reviziju pravilnosti poslovanja, aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazane u sastavnim delovima finansijskih izveštaja Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ Novi Bečej, po svim materijalno značajnim pitanjima, su u skladu sa propisima koji ih uređuju, navode revizori.

U narednim danima bavimo se detaljnije ovim izveštajem.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Stvarno važno: Informisanjem do ostvarivanja javnog interesa u opštini Novi Bečej“, koji sufinansira opština Novi Bečej

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име