Državna revizorska institucija, u sklopu kontrole finansija i poslovanja opštine Novi Bečej, uradila je i izveštaj o reviziji sastavnih delova finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ Novi Bečej za 2015. godinu.

Revizori „češljali“ i finansije i rad PU „Pava Sudarski“ (4)

Na osnovu revizije utvrđeno je:

Predškolska ustanova „Pava Sudarski“ Novi Bečej nije donela akt o uslovima i načinu korišćenja službenih mobilnih telefona, kao ni utvrđene mesečne limite za korišćenje službenih mobilnih telefona.

Računi u iznosu od 790.000 dinara nisu overeni kod odgovornog lica radi verifikacije nastale poslovne promene, što je suprotno članu 16. Uredbe o budžetskom računovodstvu.
Rizik
Ukoliko se rashodi ne izvršavaju na osnovu izvorne računovodstvene dokumentacije kojom se potvrđuje postojanost poslovne promene ili poslovnog događaja, postoji rizik od nenamenskog korišćenja sredstava. Preporuka broj 3 Preporučujemo odgovornim licima Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ da rashode izvršavaju na osnovu izvorne računovodstvene dokumentacije kojom se potvrđuje postojanost poslovne promene ili poslovnog događaja.

Ostale specijalizovane usluge (424911) su evidentirane su u ukupnom iznosu od 210 hiljada dinara, a predstavlja ih avans za izradu projektno-tehničke dokumentacije za objekat „Dečji vrtić“ u Novom Miloševu. Rashod avansa za izradu projektno-tehničke dokumentacije za objekat „Dečji vrtić“ u Novom Miloševu izvršen je na osnovu Ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije za objekat „Dečji vrtić“ u Novom Miloševu broj: 90/15 od 17.04.2015. godine koji je zaključen sa Javnim preduzećem „Direkcija za planiranje, izgradnju, uređenje naselja i zaštitu životne sredine opštine Novi Bečej“. Rok za izradu projekta je 30 dana od dana zaključenja ugovora (član 7. Ugovora), odnosno do 30.05.2016. godine. Ugovorna kazna ili druga sankcija za docnju ugovarača nije predviđena ugovorom. Javno preduzeće „Direkcija za planiranje, izgradnju, uređenje naselja i zaštitu životne sredine opštine Novi Bečej“ nije izradila projekte na čiju se izradu obavezala zaključenjem ugovora. Naručilac nije preduzeo aktivnosti da izvođač ispuni svoju ugovornu obavezu, odnosno da traži raskid ugovora i povraćaj plaćenog avansa. Na osnovu revizije utvrđeno je:

  • U Odluci o budžetu opštine Novi Bečej za 2015. godinu, na pozicijama Predškolske ustanove „Pava Sudarski“ planirani su rashodi za specijalizovane usluge u iznosu od 955 hiljada dinara s tim da su izvršeni u iznosu od 1.827 hiljada dinara. Sredstva za rashode za specijalizovane usluge u iznosu od 872 hiljade dinara obezbeđena su i iz ostalih izvora ali za isti iznos nije od opštinskog organa za finansije traženo povećanje aproprijacije. Na taj način, Predškolska ustanova „Pava Sudarski“ nije postupila u skladu sa odredbama člana 61. stav 8. Zakona o budžetskom sistemu. • Predškolska ustanova „Pava Sudarski“ nije pružila dokaze da je preduzela aktivnosti da izvođač ispuni svoju ugovornu obavezu, odnosno da traži raskid ugovora i povraćaj plaćenog avansa.
  • Evidentiranjem avansa za izradu projektno-tehničke dokumentacije za objekat „Dečji vrtić“ u Novom Miloševu na sintetičkom kontu 424900 Ostale specijalizovane usluge u iznosu od 210 hiljada dinara isti su precenjeni za ovaj iznos dok su izdaci na sintetičkom kontu 511200 – Izgradnja zgrada i objekata potcenjeni za isti iznos, što nije u skladu sa članom 9. stav 2. Uredbe o budžetskom računovodstvu kojim je propisano da se poslovne knjige vode u skladu sa strukturom konta propisanom pravilnikom koji uređuje standardni klasifikacioni okvir i kontni planu za budžetski sistem.

Važno je reći da je DRI nakon objavljenog izveštaja o poslovanju i finansijama Opštine Novi Bečej, zajedno sa ostalim subjektima kontrole, poput PU „Pava Sudarski“, podneo jednu krivičnu prijavu protiv tadašnjeg predsednika opštine Saše Šućurovića, koji je dobio i prekršajnu prijavu, a prekršajne prijave dobili su i svi predsednici saveta mesnih zajednica i direktor Turističke organizacije.

Kraj kratkog serijala „Revizori „češljali“ i finansije i rad PU „Pava Sudarski““

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Stvarno važno: Informisanjem do ostvarivanja javnog interesa u opštini Novi Bečej“, koji sufinansira opština Novi Bečej

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име