Redakcija našeg portala, u cilju približavanja rada i povećanja transparetnosti, objavljuje zapisnike sa sednica Skupštine opštine Temerin.

Od aktuelnog saziva do danas (19. decembar) lokalni parlament u Temerinu zasedao je ukupno 11 puta. Već sutra odbornici Skupštine opštine Temerin glasaće o predlogu Odluke o budžetu opštine Temerin za 2017. godinu. Osim ovog važnog akta lokalne samouprave, na dnevnom redu 12. sednice lokalnog parlamenta naći će se još nekoliko važnih predloga odluka.

Od suštinske važnosti i u duhu demotratskih vrednosti jeste „otvaranje“ lokalnih parlamenata.

 – Bitan preduslov kontrole i uključenja građana u rad lokalnih institucija jeste transparentnost njihovog rada… Praćenjem rada organa opštine građani se upoznaju sa njihovim nadležnostima i ingerencijama, tako da od pasivnih birača mogu da postanu proaktivni građani.

Kako je to rekao davno Aleksis de Tokvil „… upravo u opštini leži snaga slobodnih naroda. Opštinske institucije su za slobodu ono što su osnovne škole za nauku, one slobodu čine pristupačnu narodu, one mu omile njeno miroljubivo korišćenje i navikavaju ga da se njome služi“, objašnjava Dejan Škorić iz Resurs centra Majdapek.

Skupština opštine je najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i statutom. Skupštinu opštine čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i statutom opštine.

Član 2 Zakona o lokalnoj samoupravi kaže da je „lokalna samouprava je pravo građana da upravljaju javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo, neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika u jedinicama lokalne samouprave, kao i pravo i sposobnost organa lokalne samouprave da, u granicama zakona, uređuju poslove i upravljaju javnim poslovima koji su u njihovoj nadležnosti i od interesa za lokalno stanovništvo.“

Skupština opštine, u skladu sa zakonom donosi statut opštine i poslovnik skupštine, budžet i završni račun opštine, utvrđuje stope izvornih prihoda opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada, donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti, urbanistički plan opštine i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta, donosi propise i druge opšte akte, raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene statutom opštine i nadzire njihov rad, imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom, bira i razrešava predsednika skupštine i zamenika predsednika skupštine, postavlja i razrešava sekretara skupštine, bira i razrešava predsednika opštine i, na predlog predsednika opštine, bira zamenika predsednika opštine i članove opštinskog veća, utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji opštini pripadaju po zakonu, utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta, donosi akt o javnom zaduživanju opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug, propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata…

Dnevni red 12. sednice Skupštine opštine

1. Donošenje Odluke o budžetu opštine Temerin za 2017. godinu
2. Donošenje Plana kapitalnih investicija opštine Temerin 2017-2020 godine
3. Donošenje Kadrovskog plana za 2017. godinu za Opštinsku upravu Temerin
4. Davanje saglasnosti na Plan i Program poslovanja JP „Gas“ Temerin za 2017. godinu
5. Davanje saglasnosti na Godišnji program poslovanja JKP „Temerin“ Temerin za 2017. godinu
6. Davanje saglasnosti na Poseban program poslovanja JKP „Temerin“ Temerin za 2017. godinu
7. Davanje saglasnosti na Cenovnik za izradu planske urbanističke dokumentacije, urbanističkih projekata, projekata preparcelacije i parcelacije i ostale tehničke i druge dokumentacije, Cenovnik o visini naknade za ostvarivanje prava na priključenje na javnu kanalizaciju i dopuna cenovnika usluga pijaca i vašara JKP „Temerin“ Temerin
8. Donošenje Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju JKP „Temerin“ Temerin sa odredbama Zakona o javnim preduzećima
9. Donošenje Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju JP „Gas“ Temerin sa odredbama Zakona o javnim preduzećima
10. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
11. Donošenje Odluke o drugoj izmeni odluke o naknadama odbornika i članova radnih tela Skupštine opštine Temerin
12. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć porodici za novorođeno prvo i drugo dete
13. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju
14. Donošenje Odluke o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji opštine Temerin
15. Donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Temerin
16. Donošenje Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Temerin u korist Margit Nače iz Temerina
17. Davanje saglasnosti na Godišnji program rada i finansijski plan Agencije za razvoj opštine Temerin za 2017. godinu
18. Donošenje Odluke o izmenama Odluke o pokretanju postupka likvidacije Kulturno informativnog centra Temerin „Lukijan Mušicki“
19. Usvajanje zapisnika sa 10. sednice Skupštine opštine
20. Usvajanje zapisnika sa 11. sednice Skupštine opštine
21. Izbori i imenovanja
22. Odbornička pitanja

Zapisnike sa sednica možete preuzeti u nastavku:

ZAPISNIK SA 1. sednice SO od 08.06.2016.

ZAPISNIK SA 2. sednice SO od 22.06.2016.

ZAPISNIK SA 3. sednice SO od 27.06.2016.

ZAPISNIK SA 4. sednice SO od 08.07.2016.

ZAPISNIK SA 5. sednice SO od 21.07.2016.

ZAPISNIK SA 6. sednice SO od 05.08.2016.

ZAPISNIK SA 7. sednice SO od 12.09.2016.

ZAPISNIK SA 8. sednice SO od 14.10.2016.

ZAPISNIK SA 9. sednice SO od 21.10.2016.

ZAPISNIK SA 10. sednice SO od 17.11.2016.

ZAPISNIK SA 11. sednice SO od 30.11.2016.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Otvoreno o korupciji: Za više transparentnosti i odgovornosti u potiskim javnim finansijama“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име