stara tisa jun

Javno preduzeće „Komunalac“ uspešno je konkurisalo na dva projekta, pa će se oko 800.000 dinara uložiti u Park prirode „Stara Tisa” i u završetak filma o tom zaštićenom dobru.

 

Film o Parku prirode „Stara Tisa” uskoro bi trebalo da ugleda svetlost dana. U snimanje je uloženo oko 400.000 dinara, a u film će biti prikazani kadrovi pravljeni tokom četiri godišnja doba. Izrada je u završnoj fazi, a prema rečima referenta za Park prirode „Stara Tisa” pri Javnom preduzeću „Komunalac“ Lasla Balzama taj uradak će na najbolji mogući način promovisati to zaštićeno prirodno dobro, a doprineće i razvoju turizma.

Kako je Balzam najavio, tokom narednih meseci planiran je i monitoring ihtiofaune u saradnji sa novosadskim Zavoda za zaštitu prirode. Iz sredstava dobijenih preko projekata, takođe u vrednosti od 400.000 dinara, sa polovinom pomenutog novca finansiraće se opremanje ribočuvarske službe, a drugi deo namenjen je poribljavanju autohtonim vrstama riba. Prošlo je pet godina otkako je Park Prirode „Stara Tisa“ kod Bisernog ostrva pod zaštitom i kako je Javno preduzeće „Komunalac“ staralac ovog zaštićenog dobra.

Pored pomenutog komunalnog preduzeća, o parku se brine i opština Žabalj i Novi Bečej. Tri opštine složne su oko toga da se u narednom periodu moraju još više koristiti potencijali ovog prirodnog bogatstva. – Očuvanje ribljeg fonda, razvoj lovnog i ribolovnog, kao i vizitorskog turizma, je ono u čemu vidimo mogućnosti i velike šanse, rekao je Laslo Balzam iz JP „Komunalac“. Da se o Parku prirode „Stara Tisa“ tri opštine brinu na dobar način potvrdili sun a proslavi pet godina zaštite parka predstavnici pokrajinskog Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. O biseru ovog dela Vojvodine govorio je i Nedeljko Kovačev, iz Pokrajinskog zavod za zaštitu prirode, koji je, kako je rečeno, među zaslužnima što Park prirode uskoro očekuje i važna kategorizacija, zaštićeno dobro drugog stepena.

O Parku prirode „Stara Tisa“ kod Bisernog ostrva

Najznačajnija „vrednost“ Parka prirode je beli lokvanj, koji je na listi prirodnih retkosti Srbije. Najzastupljenija je grupa vodenih biljaka koje su po nekim autorima reliktnog obeležja u ovom delu Evrope, kao što je krocanj, vodeno leće, vodeni griz, žabljak. Za očuvanje biodiverziteta područja značajni su zuka i žabljak, koji su prema stepenu igroženosti IUCN određeni kao kritički ugrožene vrste i nalaze se na Preliminarnoj crvenoj listi flore Srbije. Riblji fond je bogat sa 23 vrsta riba npr. sunčica, šaran, som, jaz. Najugroženije vrste sugavčica, sabljarka, som, štuka, bucov i njihova zaštita na području gde žive je zakonom uređena (prema Bernskoj konvenciji). Na ovom lokalitetu je zabeleženo sedam vrsta vodozemaca i tri vrste gmizavaca. Jako je važno da se sačuvaju lokaliteti navedenih vrsta, jer je to neophodno za preživljavanje i razmnožavanje, a neke se ubrajaju u prirodne retkosti. Na istraživanom prostoru registrovano je 166 vrsta ptica, od toga 87 vrsta je zaštićeno Uredbom o zaštiti prirodnih retkosti Republike Srbije, dok neke spadaju u grupu najugroženijih životinja na, a to su mali vranac, patka njorka, orao belorepan, stepski soko koji su prolaznici ili retki gosti. Posebno valja istaći tri izuzetno ugrožene vrste: orao belorepan, stepski soko i kukuvija. Na području „Stare Tise” posebnu pažnju u zaštiti treba posvetiti pticama gnezdaricama, pre svega retkim vrstama kao što su bukavac, eja močvarica, sivi barski petlić i modrovoljka, jer tršćaci i priobalna vegetacija su jedno od najvažnijih staništa za njih. Fauna sisara je bogata vrstama. Većina vrsta sisara su ugroženi kao što su vidra, jazavac, kuna belica, hermelin, kako progonom čoveka, tako još više nestajanjem staništa.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име