Zbog toga što javna preduzeća ne mogu da budu indirektni korisnici budžeta lokalne samouprave, a nisu sticala prihode na tržištu, u opštini Žabalj poslednjeg dana novembra pokrenuta je likvidacija Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, putnu privredu, komunalnu izgradnju i stanovanje „Razvoj“ Žabalj.

Pored toga, ukinuta su i tri fonda koja su se finansirala iz opštinskog budžeta: Fond solidarane stambene izgradnje opštine Žabalj, Fond za razvoj poljoprivrede opštine Žabalj i Fonda za razvoj preduzetništva i prekograničnu saradnju opštine Žabalj.

U odluci koju je usvojila Skupština opštine Žabalj navodi se sledeće: „Prava, obaveze, odgovornosti i imovinu Javnog preduzeća koju čine pravo svojine na pokretnim stvarima, pravo korišćenja na stvarima u javnoj svojini, novčana sredstva i druga imovinska prava, preuzeće Opština Žabalj. Dokumentaciju nastalu u radu javnog preduzeća, a koja predstavlja arhivsku građu, preuzeće Opština Žabalj na dalju nadležnost, u skladu sa zakonom.

Likvidacija javnog preduzeća počinje danom registracije ove Odluke kod Agencije za privredne registre i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije. Oglas o pokretanju likvidacije objavljuje se u trajanju od 90 dana na internet stranici registra privrednih subjekata, sa danom registracije Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća.“

Za likvidacionog upravnika Javnog preduzeća imenovan je Miloš Šovljanski iz Đurđeva, dok naknadu za njegov rad treba  da odredi predsednik Opštine, „ u skladu sa Statutom opštine Žabalj.”

Likvidacioni upravnik zastupa Javno preduzeće u likvidaciji i odgovoran je za zakonitost poslovanja Javnog preduzeća u likvidaciji. Javno preduzeće u postupku likvidacije ne može preduzimati nove poslove, već samo poslove vezane za sprovođenje likvidacije koji obuhvataju: unovčenje imovine, naplatu potraživanja, isplatu poverilaca i druge nužne poslove.

 Svi započeti, a nezavršeni poslovi, prenose se sa Javnog preduzeća na Opštinu Žabalj i JKP „Čistoća“ Žabalj.

Ukidanjem tri fonda žabaljske opštine – solidarne stambene izgradnje, za razvoj poljoprivrede i za razvoj preduzetništva i prekograničnu saradnju, prestali su da važe i mandati članova njihovih upravnih i  nadzornih odbora.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Otvoreno o korupciji: Za više transparentnosti i odgovornosti u potiskim javnim finansijama“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име