Bečejsko udruženje mladih (BUM) upitilo je u maju 2015. zahtev za postupanje po službenoj dužnosti Upravi za javne nabavke zbog dva prekršaja koje je Gas DOO Bečej napravilo u smislu Zakona o javnim nabavkama. Međutim, ni mesecima nakon upućenog zahteva, Uprava za javne nabavke, kojoj je posao i pokretanje postupaka po službenoj dužnosti kada je u pitanju sprovođenje zakona o javnim nabavkama, nije odgovorila BUM-u, niti je, prema saznanjima udruženja, pokrenula proceduralne aktivnosti.
U nastavku, predstavićemo sadržaj zahteva upućenom Upravi, u kom je navedeno na kakva kršenja zakona iz BUM-a sumnjaju, odnosno kakvu su dokumentaciju od DOO Gas tražili iz portala MojBečej.rs, čiji je osnivač BUM, i kakav je bio odgovor bečejskog privrednog subjekta.

-Dana 12. februara 2015. godine uputili smo Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja Društvu sa ograničenom odgovornošću za distribuciju prirodnog gasa „Gas“ Bečej kojim smo tražili kopije Plana nabavki za 2015. godinu i kvartalnih izveštaja o nabavkama koji se odnose na 2014. godinu.
Dana 19. februara 2015. godine iz Gas DOO Bečej dostavili su odgovor na Zahtev koji sadrži i Plan nabavki za 2014. godinu. Takođe, u istom odgovoru obavestili su nas da za 2015. godinu nisu planirali nikakva investiciona ulaganja, te Plan nabavki za 2015. godinu nije rađen.
S tim u vezi, Plan nabavki za 2014. godinu koji je dostavljen prema našem mišljenju nije u skladu sa zakonskim odredbama koje se odnose na sadržaj Plana nabavki (član 51 Zakona o javnim nabavkama), navode iz portala MojBečej.
Osnivač portala MojBečej.rs BUM, smatrajući da je DOO „Gas“ Bečej napravio dva prekršaja; Plan za 2014. nije pripremljen prema propisima, a Plana za 2015. godinu nije ni sačinjen, u maju je skrenuo pažnju Upravi za javne nabavke da po službenoj dužnosti pokrene postupke protiv odgovornih lica.

– U nadi da će Uprava za javne nabavke kao nadležna institucija postupiti po zakonskim ovlašćenjima, molimo da nas obavestite o pokrenutim postupcima i rezultatima istih, naveli su iz BUM-a u obraćanju Upravu.
Podsetimo, Gas DOO Bečej osnovan je 26. juna 2003. godine,potpisivanjem Ugovora o osnivanju između Naftne Industrije Srbije, „NIS-GAS”-a iz Novog Sada i Javnog preduzeća za proizvodnju i isporuku toplotne energije „Toplana“ Bečej.

Osnivači su suvlasnici Društva pri čemu danas vlasnički deo „Srbijagas”-a, kao pravnog naslednika „NIS-GAS”-a iznosi 51 odsto, a deo JP „Toplana“ 49 odsto.

Nadležnost Uprave za javne nabavke
Uprava za javne nabavke je posebna organizacija koja vrši nadzor nad primenom Zakona o javnim nabavkama, donosi podzakonske akte i obavlja stručne poslove u oblasti javnih nabavki, prati sprovođenje postupaka javnih nabavki, kontroliše primenu pojedinih postupaka, upravlja Portalom javnih nabavki, priprema izveštaje o javnim nabavkama, predlaže mere za unapređenje sistema javnih nabavki, pruža stručnu pomoć naručiocima i ponuđačima, doprinosi stvaranju uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava u postupku javne nabavke.
Poslovi Uprave su:
1) vrši nadzor nad primenom ovog zakona;
2) donosi podzakonske akte u oblasti javnih nabavki;
3) učestvuje u pripremi propisa u oblasti javnih nabavki;
4) daje mišljenje o tumačenju i primeni odredbi ovog zakona;
5) ispituje ispunjenost uslova za sprovođenje pregovaračkog postupka iz člana 36. ovog zakona i konkurentnog dijaloga;
6) predlaže Vladi spisak naručilaca, prema podacima iz izveštaja i evidencija o javnim nabavkama koje poseduje;
7) učestvuje u izradi plana za borbu protiv korupcije;
8) imenuje građanskog nadzornika;
9) sačinjava modele okvirnih sporazuma;
10) daje saglasnost na odluku, odnosno sporazum iz čl. 48. i 50. ovog zakona;
11) propisuje standardne obrasce oglasa o javnim nabavkama;
12) vodi spisak negativnih referenci;
13) propisuje način vođenja evidencije i sačinjavanja izveštaja o javnim nabavkama;
14) sačinjava tromesečni, polugodišnji i godišnji izveštaj o javnim nabavkama;
15) propisuje način i program stručnog osposobljavanja i način polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke i vodi registar službenika za javne nabavke;
16) upravlja Portalom javnih nabavki;
17) preduzima mere radi razvoja i unapređenja sistema javnih nabavki;
18) podnosi zahtev za zaštitu prava;
19) obaveštava Državnu revizorsku instituciju i budžetsku inspekciju kada utvrdi nepravilnosti u sprovođenju postupaka javnih nabavki i dostavljanju izveštaja o javnim nabavkama;
20) pokreće prekršajni postupak kada na bilo koji način sazna da je učinjena povreda ovog zakona koja može biti osnov prekršajne odgovornosti;
21) pokreće postupak za utvrđivanje ništavosti ugovora o javnoj nabavci;
22) priprema modele odluka i drugih akata koje naručilac donosi u postupku javne nabavke;
23) prikuplja statističke i druge podatke o sprovedenim postupcima, zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i o efikasnosti sistema javnih nabavki u celini;
24) objavljuje i distribuira odgovarajuću stručnu literaturu;
25) prikuplja informacije o javnim nabavkama u drugim državama;
26) priprema planove i normativne akte i uz saglasnost Vlade preduzima druge aktivnosti u vezi sa pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, u oblasti javnih nabavki;
27) sarađuje sa stranim institucijama i stručnjacima iz oblasti javnih nabavki;
28) sarađuje sa drugim državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;
29) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

U vršenju nadzora Uprave za javne nabavke nad primenom ovog zakona svi državni organi i organizacije, službe i organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, naručioci i ponuđači, odnosno podnosioci prijava, dužni su da dostave Upravi za javne nabavke tražene informacije i dokumente koji su u njihovom posedu ili pod njihovom kontrolom, u roku koji odredi Uprava za javne nabavke.
Uprava za javne nabavke podnosi poseban godišnji izveštaj o sprovedenom nadzoru nad primenom ovog zakona Vladi i odboru Narodne skupštine nadležnom za finansije, do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име