Opština Bečej i javna preduzeća u opštini Bečej, u periodu od 1. januara 2011. do 7. oktobra 2016. godine, za koji su tražene informacije, isplatili su ukupno 567.656 dinara na ime naknade za troškove zaštite prava u postupcima javnih nabavki koji su vođeni pretiv njih kod Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Opština Bečej, iz čijeg se budžeta u najvećem iznosu finansiraju javne nabavke u opštini Bečej, u 2014. godini na ime troškova zaštite prava isplatila je 56.500 dinara DOO „Anđeo čuvar“ iz Kanjiže  i 102.500 dinara DOO „Eko – dez“ iz Beograda.

U 2015. godini opština Bečej isplatila je po jednom osnovu naknadu za zaštitu prava, 56.500 dinara firmi „Sistem – FPS Obezbeđenje“ iz Beograda, dok je ove godine „Vojvodinaput – Pančevo“ AD isplaćeno 111.156 dinara.

U 2013. godini nije bilo postupaka protiv opštine Bečej pred Republičkom komisijom, dok iz Odeljenja za budžet i finansije nisu mogli da dostave podatke o eventualnim postupcima iz 2011. i 2012. godine, jer je promenjen knjigovodstveni program i ne raspolažu podacima o isplatama iz tog perioda.

Najzad, iz budžeta opštine Bečej, zbog nepravilnosti u postupcima javnih nabavki, prema podacima kojima raspolažemo, isplaćeno je ukupno 323.656 dinara.

„Direkcija za izgradnju“ Bečej, koja je trenutno u postupku likvidacije, isplatila je 2013. godine 90.000 dinara za troškove postupka pred Republičkom komisijom za zaštitu prava firmi „Komgrad“ AD Beograd, koja se žalila u postupku javne nabavke za izvođenje radova sa nabavkom materijala za krpljenje udarnih rupa na asfaltnim kolovozima u ulicama na teritoriji opštine Bečej.

„Direkcija“ je u jednom postupku morala da isplati troškove za dva zahteva. Radi se o postupku javne nabavke male vrednosti – advokatske usluge iz 2015. godine, ove godine isplatila podnosiocima zahteva, Nemanji Aleksiću, advokatu iz Novog Sada 51.250 dinara, kao i Jugoslavu M. Raičeviću, advokatu iz Beograda. Ukupno, za troškove postupaka zaštite prava „Direkcija“ je isplatila ukupno 192.500 dinara.

 JP „Vodokanal“ Bečej u nešto više od pet godina morao je da nadoknadi troškove jednog postupka pred Republičkom komisijom, i to ponuđaču „Brza voda“ iz Beograda, u iznosu od 51.250 dinara, u postupku javne nabavke za održavanje atmosferske kanalizacije, koja je kasnije obustavljena jer su sredstva ukinuta drugim rebalansom opštinskog budžeta u avgust 2014. godine, dok je Republička komisija odluku donela 8. septembra te godine.

U pomenutom periodu Javno preduzeće „Komunalac“ Bečej i Javno preduzeće „Toplana“ Bečej nisu imali troškove te vrste.

Radovi na trgu mesecima kasnili zbog postupka pred Komisijom

Zbog zahteva za zaštitu prava koji je zaustavio javnu nabavku, mesecima je prolongirana rekonstrukcija pešačkog platoa na Trgu oslobođenja u Bečeju, čija procenjena vrednost radova 112.500.000 dinara. Postupak javne nabavke, koji  je počeo 30. novembra 2015. godine, mogao je da završi za svega dva meseca.

Zbog brojnih pitanja i zahteva zainteresovanih lica konkursna dokumentacija menjana je tri puta, a rok za dostavljanje, odnosno otvaranje ponuda, zbog toga produžavan.

O tome koga je komisija za javnu nabavku izabrala za izvođača radova govori Odluka o dodeli ugovora, dokument koji je donet 19. januara 2016. godine. Međutim, 3. februara grupa ponuđača nosilac posla – AD Vojvodinaput Pančevo; članovi: PZP Zaječar, Zaječar, Strabag DOO Beograd, Elektrotehničko preduzeće Tehnika AD Vršac, Građevinsko preduzeće Finet inženjering DOO Pančevo, Amkor DOO Bački Petrovac, uložila je zahtev za zaštitu prava.

Opština Bečej je, prema nalogu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki morala da ponovi fazu – stručna ocena ponuda i da postupi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Ugovor je sa izvođačem radova potpisan 15. avgusta 2016. godine. U pitanju je DOO PUT-INVEST PZP koji nastupa sa: DOO PUT-INVEST Sremska Kamenica, Energy pro DOO Novi Sad, DOO Intec Novi Sad, Ekonomistelektra doo Beočin, kao članovima grupe. Vrednost ugovora je 111.155.167 dinara, radovi su počeli 15. septembra ove godine i u toku su.

Još jedan bitan posao u opštini Bečej preti da se prolongira

Početak sanacije objekata OŠ „Zdravko Gložanski“ u Bečeju i Radičeviću zaustavio je sredinom novembra zahtev za zaštitu prava koji je Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki uložio jedan od ponuđača na javnoj nabavci, GP Novi Bečej DOO, Novi Bečej. Ovim se otvara mogućnost da sanacija ne počne ove kalendarske godine, budući da Komisija za zaštitu prava žalbe ponuđača rešava i po nekoliko meseci, najčešće ne kraće od tri meseca od datuma podnošenja zahteva za zaštitu prava.

Novobečejska firma je jedna od šest ponuđača koji su konkurisali za posao procenjen na oko 36 miliona dinara, uključujući i porez na dodatu vrednost, s tim da 50 odsto finansira Ministarstvo privrede koje je i naručilac u postupku ove javne nabavke, dok 50 odsto opština Bečej, s tim da ona snosi i troškove PDV-a, te je njen deo oko 21 milion dinara, a ministarstva oko 15 miliona.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako nije drugačije određeno Zakonom o javnim nabavkama.

Zahtev za zaštitu prava može podneti: ponuđač, odnosno podnosilac prijave ili kandidat, zainteresovano lice, poslovno udruženje, Uprava za javne nabavke, Državna revizorska institucija,  javni pravobranilac i građanski nadzornik.

Po Zakonu o javnim nabavkama, ponuđač je lice koje u postupku javne nabavke ponudi dobra, pružanje usluga ili izvođenje radova, a podnosilac prijave je lice koje je u prvoj fazi restriktivnog postupka, konkurentnom dijalogu ili u kvalifikacionom postupku podnelo prijavu.

Tri vrste postupka javne nabavke i to: restriktivni postupak, kvalifikacioni postupak i konkurentni dijalog, odvijaju se kroz dve faze, tako što se u prvoj fazi priznaje kvalifikacija podnosiocima prijava za koje se utvrdi da ispunjavaju prethodno određene uslove za kvalifikaciju, a potom se u drugoj fazi tim licima, koja su priznanjem kvalifikacije stekla status kandidata, dostavlja poziv za podnošenje ponude. Zbog toga, kandidat je lice kome je u prvoj fazi restriktivnog i kvalifikacionog postupka, odnosno konkurentnog dijaloga priznata kvalifikacija, dok je zainteresovano lice svako lice koje ima interes da zaključi konkretan ugovor o javnoj nabavci.

Poslovno udruženje takođe može podneti zahtev za zaštitu prava u ime ponuđača, podnosioca prijave, kandidata ili zainteresovanog lica.

Uprava za javne nabavke je posebna organizacija čiji su poslovi, način rada i oblik organizovanja određeni Zakonom o javnim nabavkama. Nije dužna da podnese zahtev za zaštitu prava kada to od nje zahteva ponuđač, podnosilac prijave, kandidat, zainteresovano lice ili poslovno udruženje, a da prethodno nisu iskoristili svoje pravo na podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Državna revizorska institucija je najviši organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji, koja takođe nije dužna da podnese zahtev za zaštitu prava kada to od nje zahteva ponuđač, podnosilac prijave, kandidat, zainteresovano lice ili poslovno udruženje, a da prethodno nisu iskoristili svoje pravo na podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Javno pravobranilaštvo obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije, autonomne pokrajine, grada i opštine. Nije dužno da podnese zahtev za zaštitu prava kada to zahteva ponuđač, podnosilac prijave, kandidat, zainteresovano lice ili poslovno udruženje, a da prethodno nisu iskoristili svoje pravo na podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Građanski nadzornik može biti lice iz redova istaknutih stručnjaka u oblasti javnih nabavki ili oblasti koja je u vezi sa predmetom javne nabavke ili udruženje koje se bavi javnim nabavkama, sprečavanjem korupcije ili sukoba interesa. Građanskog nadzornika imenuje Uprava za javne nabavke, a nije dužan da podnese zahtev za zaštitu prava kada to zahteva ponuđač, podnosilac prijave, kandidat, zainteresovano lice ili poslovno udruženje, a da prethodno nisu iskoristili svoje pravo na podnošenje zahteva za zaštitu prava.

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Otvoreno o korupciji: Za više transparentnosti i odgovornosti u potiskim javnim finansijama“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име