Zeleno svetlo za izmenu plana generalne regulacije Bečeja, ali i za „Toplanu“ na biomasu, izmeštanje autobuske stanice i građevinsko zemljište između dve prevodnice.

U Skupštini opštine Bečej danas (9. decembar) je vođena jednočasovna rasprava, a na dnevnom redu je bilo samo dve tačke.
O predlogu Odluke o izradi i dopuni Plana generalne regulacije naselja Bečej govorila je načelnica Odeljenja za urbanizam Milica Nešić. Nakon što je ona predstavila predlog ovog akta, za govornicom se našla Svetlana Dinić iz Odborničke grupe „Dosta je bilo”, govoreći najviše o prenameni parcele iz vodnog u građevinsko zemljište između dve prevodnice.

-Mi danas treba da donesemo odluku da se menja namena parcele za koju već stoji da je promenjena, a ko je i na koji način promenio, to zaista ne znamo, a pritom konverzija vlasništva nije sprovedena, tako da sporna parcela i nije u javnoj svojini opštine Bečej. Inače, kao razlog za promenu namene i konverziju koja bi sledila, odnosno  prenos vlasništva, prema dopisima JPV Vode Vojvodine i Uprave za imovinu Vojvodine navodi se memorandum o razumevanju zaključen između Vlade Republike Srbije i investitora iz Kuvajta i opštine Bečej, a za potrebe izgradnje banjskog kompleksa. To je razlog cele ove izmene, rekla je Dinić. Ona je dodala da se OG „Dosta je bilo“ slaže sa tim da je izgradnja banje u Bečeju dobra ideja, i da će oni to podržati, ali pod uslovom da se sve radi po slovu zakona.

Inače, u obrazloženju koji je sastavni deo predloga ovog akta navedeno je: Postupajući po inicijativi JP Direkcije za izgradnju Bečej za donošenje Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Bečej proističu potrebe za prenamenu parcele iz vodnog u građevinsko zemljište, tj. prostora između dve prevodnice (parcela 7985/5 KO Bečej). Prostor katastarskih parcela broj 8047/1; 8047/2; 8047/3;8047/4 i 8047/5 KO Bečej je definisan kao glavna naseljska saobraćajnica sa zaštitnim zelenilom, potrebno je definisati tačan pojas zaštitnog zelenila propisan zakonskim odredbama propisan za ovu oblast. Takođe, katastarska parcela broj 3829 KO Bečej određena je kao prostor zaštitnog zelenila jrz železničku prugu, dok se ista predviđa za kotlarnice na biomasu za potrebe JP „Toplana“ Bečej u cilju povećanja energetske efikasnosti kao i sigurnosti snabdevanja toplotnom energijom. U toku daljih aktivnosti a pre pristupanju izrade nacrta Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije naselja Bečej, pokrenuta je i inicijativa za prenamenu katastarkih parcela broj 4925/1 i 4925/3 KO Bečej, kao i, katastarske parcele broj 7868 KO Bečej je namera da se postojeća autobuska stanica izmesti na lokaciju u industrijskoj zoni, a da se namena prostora na kojoj je lokacija postojeće autobuske stanice prilagodi centralnim sadržajima pošto se ista nalazi u centru Bečeja čime bi se pokrenulo značajno uključivanje u strategiju klimatskih promena i smanjenja izduvnih gasova prevoznih sredstava u centralnim delovima grada. Razlozi za donošenje, pored navedenog povoda, su i preispitivanje pravila uređenja i građenja, namene prostora i smernica za sprovođenje plana u naznačenim delovima, kao i ispravljanje uočenih tehničkih nedostataka, u tekstualnom i posebno grafičkim prikazima.“

Druga tačka dnevnog reda, odnosno predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta, povučen je sa dnevnog reda. Nakon izlaganja Milice Nešić, s njom u vezi govorio je Stevan Kosanović iz Dosta je bilo, a potom je opštinsko veće predložilo da se predlog odluke povuče sa dnevnog reda kako bi se doradio.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име