Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Državna revizorska institucija (DRI) proveravala je ove godine pravilnost poslovanja opštine Bečej i to kako je postupljeno po primedbama na njen rad iz 2010. godine.

DRI je nekoliko meseci ove godine sprovodila reviziju i utvrdila da bečejska opština tri nepravilnosti koje je činila i pre više od 12 godina kada je to zamereno, nije otklonila.

Državi revizori evidentirali su prekoračenje u  broja zaposlenih, nepravilno iskazan rezultat u bilansu prihoda i rashoda i to što nije izvršen povraćaj neutrošenih sredstava budžeta.

Revizija se, inače, odnosila na poslovanje opštine Bečej od 1. januara do 31. decembra 2022. godine.

Među ostalim nepravilnostima koje su državni revizori utvrdili kod poslovanja opštine Bečej, a u šta je portal MojBečej imao uvid, iznosimo one koje su svrstane u prioritet, odnosno koje je moguće otkloniti u roku od 90 dana.

Zamerke revizora idu na ukupan broj zaposlenih lica na određeno vreme (izuzev u svojstvu pripravnika), lica angažovanih po ugovoru o delu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge, kao i posredstvom agencije za privremeno zapošljavanje i lica angažovanih po drugim osnovama koje prevazilazi 10 odsto ukupnog broja zaposlenih lica na neodređeno vreme, što nije u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Dalje, opština Bečej preuzela je obaveze i izvršila rashode na ime dotacija sportskom klubu OFК „Bečej 1918“ u iznosu od 3.600.000 dinara bez dostavljenog završnog izveštaja o realizaciji programa sportskog kluba sa fotokopijama kompletne dokumentacije o utrošku sredstava. Na ovaj način, izvršeni su rashodi, bez validne računovodstvene dokumentacije, što nije u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu i Zakonom o budžetskom sistemu.

Takođe, Opštinska uprava Opštine Bečej je preuzela obaveze i izvršila rashode za nabavku pića i drugih dobara za potrebe opštinske kantine i za angažovanje lica po osnovu ugovora o delu u iznosu od najmanje 4.232.000 dinara, bez prethodno sprovedenog postupka javne nabavke, a da nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama.

Uz to, revizori su zamenirili da opština Bečej nema uspostavljenu sveobuhvatnu evidenciju o finansijskim transakcijama Opštinske uprave, a koja se odnosi na domaće akcije i ostali kapital, odnosno koja obezbeđuje detaljne podatke kod kojih pravnih lica i u kom iznosu opština Bečej ima učešće kapitala u kapitalu tih pravnih lica, što nije u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu.

U narednim danima predstavićemo detaljnije nalaze državni revizora iz njihovog izveštaja o reviziji pravilnosti poslovanja opštine Bečej.

 

Zašto su državni revizori sproveli ovu reviziju

Prema Zakonu o Držanoj revizorskoj instituciji u poslerevizionom postupku se ocenjuje da li su mere ispravljanja zadovoljavajuće. Poslerevizioni postupak se završava izdavanjem poslerevizionog izveštaja najčešće u roku od četiri do pet meseci od izdavanja izveštaja o reviziji. Nakon izdavanja poslerevizionog izveštaja, preporuke sa dužim rokom otklanjanja se prate, a Državna revizorska institucija nema mehanizam da reaguje u slučaju da se ne sprovode, osim sprovođenja nove revizije. U postupku procene rizika utvrđeno je da postoji rizik da Opština Bečej nije otklonila utvrđene nepravilnosti na zadovoljavajući način, zbog čega je donete odluka o sprovođenju revizije.

 

Šta su sve preporučili?

Za uređenje oblasti koje su bile predmet revizije dali su osam preporuka usmerenih na: broj zaposlenih i angažovanih lica u skladu sa propisima, prenos sredstava na osnovu validne računovodstvene dokumentacije, preuzimanje obaveza u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o javnim nabavkama, uspostavljanje analitičke evidencije finansijske imovine u delu domaćih akcija, pravilno iskazivanje rezultata u bilansu prihoda i rashoda i povraćaj neutrošenih sredstava budžeta i ostalog kapitala, usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem i uspostavljanje adekvatnog sistema interne kontrole.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име