OCENE KVALITETA VAZDUHA (AQI – Air quality index)

Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje građana opštine Bečej i preporukama za ponašanje.

U donjem levom uglu mape možete odabrati opciju „Official AQI US“ kako biste videli trenutni indeks kvaliteta vazduha, a u tabeli ispod smo vam za svaku boju prikazali jasno značenje i savete.

Indeks kvaliteta vazduha (AQI) služi da podatke o trenutnim koncentracijama zagađujućih materija u vazduhu predstavi u skali radi lakšeg informisanja javnosti, a kojom bi se ocenilo trenutno stanje kvaliteta vazduha u određenoj sredini.

Pored toga, ova mapa vam klikom na PM10 ili PM2.5 daje mogućnost da posebno pogledate trenutnu koncentraciju suspendovanih čestica u vazduhu. Granica tolerantne vrednosti za PM2.5 čestice je 25 µg/m³ u toku 24 sata, dok je za PM10 granica 50 µg/m³ u jednom danu.

Šta su suspendovane čestice i kako nastaju, kao i koje su posledice prekomerne izloženosti visokoj koncentraciji ovih čestica čitajte u posebnom tekstu u podnožju stranice, gde možete naći i druge važne informacije vezane za kvalitet vazduha.

INDEKS KVALITETA VAZDUHA (AQI) KVALITET VAZDUHA Mogući uticaj na zdravlje Preporuke za stanovništvo
0 – 50 Dobar Kvalitet vazduha je zadovoljavajući i prisutno zagađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik. Nema preporuka.
51 – 100 Umeren Kvalitet vazduha je prihvatljiv, sa mogućim blažim negativnim uticajem na zdravlje ljudi (osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca). Osobama sa srčanim i plućnim oboljenjima, stariim osobama i deci se ne preporučuje duži boravak na otvorenom.
101 – 150 Nezdrav za osetljivu populaciju Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca mogu imati tegobe u smislu otežanog disanja, kašljanja, suzenja očiju i pojačane sekrecije iz nosa. Ostali deo stanovništva verovatno neće osetiti negativan uticaj vazduha na zdravlje. Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca treba da ograniče boravak na otvorenom.
151 – 200 Zagađen Svako može početi da oseća negativan uticaj vazduha na zdravlje. Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca mogu osetiti ozbiljnije negativne uticaje na zdravlje. Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca treba da izbegavaju boravak na otvorenom, kao i dugu, napornu fizičku aktivnost na otvorenom. Poželjno je smanjenje produžene i naporne fizičke aktivnosti i ostalog dela stanovništva. Ne preporučuje se učestalo provetravanje zatvorenih prostorija.
201 – 300 Jako zagađen Svako može osetiti ozbiljan uticaj zagađenog vazduha na zdravlje (otežano disanje, kašljanje, osećaj stezanja, pištanja i šištanja u grudima, suzenje očiju, pojačana sekrecija iz nosa i neprijatan osećaj struganja / grebanja u grlu) Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca treba da izbegavaju bilo kakvu aktivnost na otvorenom. Ostali deo stanovništva bi trebalo da izbegava produženu i napornu fizičku aktivnost. Ne preporučuje se otvaranje prozora i provetravanje zatvorenih prostorija.
301 – 500 Toksičan ZDRAVSTVENO UPOZORENJE! Celokupna javnost može iskusiti jake iritacije i štetne efekte na zdravlje koje mogu biti okidač za razne druge bolesti. Svi bi trebalo da izbegavaju fizičku aktivnost i ostanu unutra.

O merenju

Bečejsko udruženje mladih je postavilo ukupno pet stanica za merenje suspendovanih (PM10 i PM2.5) čestica u Bečeju.

Zašto?

  • Zato što je merna stanica poslednji put u Bečeju postavljena 2013. godine
  • Zato što se prilikom monitoringa kvaliteta vazduha u Bečeju PM čestice ne mere
  • Zato što lokalna samouprava ne vodi Lokalni registar izvora zagađivanja
  • Zato što su pojedine firme utrostručile emitovanje PM10 čestica u Bečeju