Ako mediji krše kodeks, žalite se Savetu za štampu

Portal MojBečej je od danas u nadležosti Saveta za štampu. Savet ima Komisiju koja odlučuje o žalbama na tekstove, fotografije, i druge sadržaje štampanih medija, njihovih veb-sajtova, internet portala i novinskih agencija. Komisija je tu da pomogne građanima i njene usluge su besplatne. Na odluku Komisije ćete čekati najduže 45 dana od kada Savet primi žalbu.

Obratite se Savetu ukoliko verujete da ste oštećeni pisanjem našeg medija, kaže Aleksandar Đekić, glavni i odgovorni urednik portala „MojBečej“.

Savet za štampu je nezavisno, samoregulatorno telo koje okuplja izdavače, vlasnike štampanih i onlajn medija i profesionalne novinare. Osnovan je da bi pratio poštovanje Kodeksa novinara Srbije u štampanim i onlajn medijima i rešavao žalbe pojedinaca i institucija na sadržaje štampanih medija. U nadležnosti Saveta je i medijacija između oštećenih pojedinaca, odnosno institucija, i redakcija, kao i iznošenje javnih opomena za kršenje etičkih standarda utvrđenih Kodeksom novinara Srbije. Savet za štampu se bavi i edukacijom za postupanje u skladu sa Kodeksom novinara i radi na jačanju uloge medija u Srbiji.

KO IMA PRAVO DA PODNESE ŽALBU?

 • Svaki pojedinac, organizacija ili institucija, koji su direktno pogođeni objavljenim sadržajem na koji se žale. Ukoliko podnosite prigovor u nečije ime, morate obezbediti pisanu saglasnost te osobe.
 • Žalbu u ime maloletnog deteta mogu podneti roditelji ili staratelji deteta ili neko treći uz pisanu saglasnost roditelja, odnosno staratelja.

NA KOJE SADRŽAJE SE MOŽETE ŽALITI:

 • na tekstove i fotografije objavljene u dnevnoj i periodičnoj štampi, na njihovim veb-sajtovima, kao i na informativnim portalima i novinskim agencijama
 • na audio-zapise na informativnim portalima i onlajn izdanjima štampanih medija
 • na pisma čitalaca

VAŽNO JE DA ZNATE:

 • žalbe se podnose zbog povrede KODEKSA NOVINARA SRBIJE, zbog toga Savet za štampu preporučuje da pre nego što podnesete žalbu pogledate Kodeks. Ukoliko Vam je potrebna pomoć, molimo Vas, obratite se Savetu za štampu.
 • Savet za štampu prihvata samo žalbe onih koji su direktno povređeni objavljenim tekstom ili fotografijom ili žalbe koje su podnete uz njihovu pismenu saglasnost
 • Savet za štampu ne prihvata žalbe koje se odnose na sadržaje štampanih medija od čijeg je objavljivanja prošlo više od tri meseca. Žalbe na sadržaje onlajn medija mogu se podneti sve dok su ti sadržaji dostupni javnosti
 • žalbe moraju biti potpisane, podnete u pisanom obliku ili poslate elektronskom poštom
 • možete predložiti da medij na koji se žalite objavi Vaš odgovor, ispravku, da Vam se izvini ili da se na neki drugi način dogovorite. Pokušaćemo da posredovanjem dođemo do rešenja

U NADLEŽNOSTI SAVETA NISU:

 • primedbe na televizijske i radio programe (za elektronske medije je nadležna Republička radiodifuzna agencija)
 • primedbe na reklame i druge marketinške sadržaje
 • primedbe na sadržaje koje smatrate „neukusnim” ili nepristojnim
 • primedbe na sadržaje knjiga

PODNESITE ŽALBU