Ko sistemski brine o mladima u opštini Bečej? Kakve im se mogućnosti nude? Da li se mladi išta pitaju? Zašto se Lokalni akcioni plan za mlade ne realizuje? Po kom se kriterijumu biraju članovi Saveta koji se bavi mladima? Kakve su kompetencije tih članova? Bečejsko udruženje mladih – BUM traži odgovore na ova pitanja.

U našoj opštini po zadnjem popisu stanovništva živi 6970 mladih uzrasta od 15 do 30 godina. Pošto nedostaje potpuna sistemska briga o ovom značajnom broju stanovnika naše opštine BUM je pokrenuo inicijativu za formiranje Saveta za mlade opštine Bečej. Zakonom o mladima jasno je definisano osnivanje Saveta za mlade – tela koje ima ulogu da donosiocima odluka predlaže, ali i da usmerava i razvija različite oblike omladinske politike kako bi mladi imali više mogućnosti i sistemska rešenja za probleme koji ih muče.

U prošlom sazivu lokalne vlasti u opštini Bečej je formalno postojao Savet za mlade (Službeni list opštine Bečej 17/08). Međutim, odluke i rezultati rada ovog saziva Saveta nisu poznati, niti o njima postoji neki trag. Nakon promene vlasti u Bečeju, razna savetodavna tela su imenovana, ali novi Savet za mlade do danas nije oformljen, te je Bečejsko udruženje mladih, uz podršku Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR i Krovne organizacije mladih Srbije – KOMS, pokrenulo inicijativu da se ovo telo oformi, ali tako da članovi ovog Saveta budu osobe kompetentne za rad sa mladima, predstavnici relevantnih institucija i organizacija koje se bave mladima, kao i predstavnici mladih, a koji će za članstvo u Savetu biti izabrani na osnovu transparentnog konkursa sa preciznim kriterijumima.

– Ovim putem pozivamo sve organizacije mladih i koje se bave mladima sa teritorije naše opštine, da se pridruže ovoj inicijativi. Nadamo se da će ova inicijativa biti prepoznata na pravi način od svih sektora, u cilju kreiranja efikasnih mera i vidljivih rezultata. Više puta smo predstavnicima lokalne samouprave skretali pažnju na ovaj problem, ali prave reakcije nije bilo, te smo rešili da pitanje postavimo na bilbord, ističe Marina Kovačev.

– U budžetu opštine Bečej za 2013. godinu je predviđeno 1 620 000 dinara za mlade, što znači da je po mladoj osobi sistemski za godinu dana naša opština predvidela 232.42 dinara. Šta će se dogoditi sa ovim sredstvima videćemo nakon rebalansa, jer nije bilo Konkursa za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade. U budžetu za ovu godinu postoje dve linije predviđene za sistemsku brigu o mladima i to je budžetska linija za akcioni plan omladinskog preduzetništva, sa iznosom od 750 hiljada dinara i delatnost kancelarija za mlade 870 hiljada dinara. Pohvalno je da je lokalna samouprava usvojila novi Lokalni akcioni plan za mlade, ali ostaje pitanje zašto još uvek nije raspisan Konkurs za implementaciju tog lokalnog akcionog plana, za koji su predviđena pomenuta budžetska sredstva, a već smo na kraju godine. Takođe je sporno što se sredstva namenjena Kancelariji za mlade nalaze na pogrešnoj budžetskoj liniji – 481 – dotacije nevladinim organizacijama, očekujemo da će to za sledeću godinu biti ispravljeno, dodaje Aleksandar Đekić.

BUM je za potrebe formiranja Krovne organizacije mladih Vojvodine početkom godine radio detaljno istraživanje u svim opštinama i gradovima na teritoriji pokrajine. Pitanje je bilo koliko gradovi i opštine sistemski brinu mladima, za šta su jedini pravi pokazatelji izdvajanja iz lokalnog budžeta, ne računajući plate i dotacije sa drugih nivoa. U 2012. godini sistemski je najviše realizacije iz budžeta po mladoj osobi imala je Inđija sa 465.71 dinar, zatim slede Sremski Karlovci sa 354,74 dinara po mladoj osobi, Kikinda sa 274,37 dinara, dok je naš Bečej bio negde pri dnu liste sa 1.86 dinara za godinu dana po mladoj osobi, što smo zaključili iz odgovora na Zahteve za pristup informacijama od javnog značaja.

– Na osnovu tih pokazatelja, mogli bi reći da mladi u našoj opštini spadaju u marginalizovanu grupu. Početkom 2014. ćemo ponoviti istraživanje za 2013. godinu i nadamo se da će situacija biti bolja, zato smo sada i pokrenuli inicijativu za formiranje Saveta za mlade, završava Kovačeva.   

U skladu sa Zakonom, Savet za mlade je savetodavno telo skupštine opštine koje podstiče, usklađuje i prati aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske poltike na lokalnom nivou i predlaže mere za njeno unapreživanje. Savet za mlade ima dve značajne ulogekoje ga čine ključnim za funkcionalni razvoj i sprovođenje lokalne omladinske politke:

1. Savet za mlade je telo koje omogućuje mladima da aktivno učestvuju u donošenju odluka,

2. Savet za mlade je telo za umrežavanje i međusektorsku saradnju različitih institucija koje se u nekom delu svoje delatnosti bave mladima (škole, NSZ, CSR, MUP, DZ…)

Osnivanje Saveta za mlade treba da bude definisano Statutom opštine čime se obezbeđuje legitimitet i javnost rada. Taj način osnivanja Saveta preporučuju Ministarstvo omladine i sporta i Stalna konferencija gradova i opštna (SKGO) u predlogu Modela statuta opština. Najmanje polovinu članova Saveta za mlade treba da čine mladi uzrasta od 15 do 30 godina, predstavnici institucija u čijem su delokrugu oblasti od interesa za mlade, predstavnici udruženja mladih, udruženja za mlade.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име