Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je naložio JP „Komunalac“ iz Bečeja da bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema Rešenja dostavi Bečejskom udruženju mladih kopije ugovora sa Naftnom industrijom Srbije a.d. Novi Sad, kao i dokumenta koja sadrže podatke o uplatama i isplatama izvršenim po osnovu navedenog ugovora.

 

Bečejsko udruženje mladih je podnelo žalbu Povereniku zbog nedobijanja svih traženih informacija za pristup informacijama od javnog značaja upućenog JP „Komunalac“ iz Bečeja. Naime, nakon konferencije za medije održane 28. avgusta 2013. godine, na kojoj je direktor preduzeća Norbert Kovač predstavio da ugovor sa NIS-om može veoma da utiče na finansijsku sliku ovog javnog preduzeća na kraju godine, a vrednost ugovora nije otkrio, obrazloživši da je u pitanju poslovna tajna, BUM je zatražio na uvid kopije tih ugovora, jer postoji opravdan interes javnosti da zna koliko će poslovanje sa NIS-om uticati na finansijsku sliku ovog javnog preduzeća.

– Konkretno, BUM-u nije dostavljena kopija ugovora koji je zaključen sa Privrednim društvom NIS a.d. Novi Sad, na šta smo ukazali da odluka da se ugovor ne dostavi jer sadrži odredbe o poverljivosti podataka koje spadaju u poslovnu tajnu i ostale poverljive informacije, nije zasnovana na Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Nama je u tom momentu bilo nejasno zašto bi ugovor o vršenju usluga održavanja zelenih površina bio tajna, istakao je Aleksandar Đekić.

Postupajući po predmetu, Poverenik je dostavio žalbu na izjašnjenje JP „Komunalac“ u Bečeju, koje je u odgovoru na žalbu između ostalog navelo da, zbog potrebe da se poboljša finansijsko materijalna situacija preduzeća, pored komunalnih delatnosti, u skladu sa aktima preduzeća, obavlja i druge delatnosti, da je dana 12. jula 2013. godine sa NIS-om a.d. Novi Sad, zaključio ugovor o poverljivosti, koji je bio uslov za zaključivanje ugovora o vršenju usluga održavanja zelenih površina u pogonima istraživanje i proizvodnja. JP „Komunalac“ takođe navodi da je zatražena saglasnost od NIS a.d. Novi Sad radi davanja informacija sa predmetom ugovorenog posla i sadržinom ugovora, da odgovor nije dobijen, te da se nisu stekli uslovi, jer kako bi se tražiocu informacija omogućio pristup informacijama, time bi se učinile dostupnim informacije koje su službenim aktom određene kao poslovna tajna zbog kog bi odavanja mogle da nastupe ekonomski štetne posledice po javno preduzeće.

Razmatrajući žalbu i odgovor na istu, Poverenik je naložio javnom preduzeću za komunalne usluge „Komunalac“ iz Bečeja da bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema rešenja dostavi BUM-u traženu dokumentaciju.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име