Oznaka: „Jednaki ka rodnoj ravnopravnosti usklađivanjem radnog i porodičnog života zaposlenih“