A környezet nagyító alatt

A híres „soha nem késő” kifejezés nem érvényes a környezet megőrzését illetően, és nem vonatkozhat az emberek életminőségére, a növény- és állatvilág egészségére.

A környezet megóvása és a környezetvédelem azonban csak akkor kerül a nyilvánosság figyelmébe, és csak akkor kezdünk beszélni róla, amikor már látjuk a levegőt, amit beszívunk (főleg fűtési szezonban), amikor az illegális szeméttelepek elzárják a kilátást az egykor gyönyörű tájakra, amikor szeméttel úszunk a folyóinkban, és amikor rájöttünk, milyen kevés az erdő, amely oxigént termelnek számunkra, különösen a Vajdaságban.

Tanúi lehetünk egyre több új, a környezet védelmével és megőrzésével foglalkozó mozgalom, egyesület létrejöttének, egyre több művészeti előadásnak és ökológiával kapcsolatos tevékenységnek, és tanúi lehettünk az első tömeges környezetvédelmi tiltakozásoknak is, amely a politikai helyzet és a visszhangos világjárvány ellenére szó szerint blokkolta Szerbiát. Az egészséges környezet nem politikai vagy egyéb elkötelezettség kérdése, mert függetlenül attól, hogy melyik társadalmi csoporthoz tartozunk, a szennyezett levegő, víz és talaj egyformán érint bennünket.

A Szerb Köztársaság Alkotmányának 74. cikke kimondja, hogy mindenkinek joga van az egészséges környezethez, valamint az időszerű és teljeskörű  tájékoztatáshoz annak állapotáról, ugyanakkor mindenki felelős a környezet megőrzéséért és javításáért.

A társadalom minden tagjának, így a polgároknak és az illetékes hatóságoknak is feladatuk átgondolni, hogy tevékenységeikkel valóban eleget tettek-e és mindent megtesznek-e a környezet megőrzésének érdekében. Elegendő-e aláírni egy petíciót?– nem, nem az. És az idő könyörtelenül telik.

Az Óbecsei Ifjúsági Szervezet (BUM) évek óta figyelemmel kíséri az önkormányzatok és városok munkáját, különösen Vajdaságban, ami a törvények tiszteletben tartását és alkalmazását illeti. Bemutatunk néhány részletet a környezetvédelmi felügyelők munkájáról készített elemzésükből, különös tekintettel a térségünk településeire és városaira. Különösen azzal foglalkoztak, hogy az ellenőrök hogyan reagálnak a polgárok környezetvédelemmel kapcsolatos bejelentéseire.

  1. Topolya

A topolyai önkormányzat környezetvédelmi ellenőrjének 2016 és 2018 közötti időszakban végzett munkájáról szóló jelentésből nem lehet meghatározni a rendkívüli és rendszeres ellenőrzések pontos számát, mivel ezek nincsenek egyértelműen kiemelve a jelentésben, míg a jelentés adatai szerint 2019-ben és 2020-ban a környezetvédelmi felügyelő 126 soron kívüli ellenőrzést végzett, tekintettel arra, hogy a járvány évében a felügyelő rendkívüli ellenőrzést is folytatott a koronavírus járvány terjedésének megakadályozását szolgáló járványügyi szabályok betartása végett.

Az önkormányzattól az a válasz érkezett, hogy az ellenőr munkájára nem volt panasz. Lehet, hogy nem érkezett panasz, de a 2016-os jelentésben az áll, hogy „kellemetlen szagok miatt büntetőfeljelentést tettek az ellenőr ellen a polgárok“.

  1. Ada

Az adai közigazgatási hivatal a közérdekű adatokhoz való hozzáférés iránti kérelemre nem adott választ, ezért a projektcsapat panaszt intézett a közérdekű adatok eltitkolásáért és a személyes adatok védelméért felelős biztoshoz.

Hogy Adán mennyire hanyagolták el a környezetvédelmet a koronavírus-járvány első évében, kiderül Ada község 2020-as környezetvédelmi ellenőrzére vonatkozó  jelentéséből is, ahol jól látható, hogy a felügyelőt a környezetvédelmi munka mellett felhatalmazták kommunális ellenőrző munkákkal is, valamint közúti forgalmi ellenőrzéseket is végzett. A környezetvédelem területén a felügyelő összesen 12 rendes és 0 rendkívüli ellenőrzést végzett, míg a COVID-19 vírus okozta fertőző betegségek terjedését megakadályozó csoportban 228 közös ellenőrzésben vett részt.

Ada község hivatalos honlapján továbbra is csak a környezetvédelmi felügyelőség 2018-as jelentése érhető el, mely szerint az említett évben egyetlen polgári panasz sem érkezett a felügyelő intézkedéseit illetően, de a rendkívüli ellenőrzés részletei nem ismertek.

  1. Zenta

A környezetvédelmi főfelügyelőséghez benyújtott polgári beadványok kapcsán benyújtott dokumentumokat elemezve első ránézésre a dokumentáció anonimizálásának rossz gyakorlata figyelhető meg, amely a beadvány tárgyát képező cég nevének és adatainak eltitkolását tükrözi, valamint az ellenőrzési felügyelet tárgyát (lakcím, törvényes képviselő neve, PIB, személyi azonosító szám).

A benyújtott beadványok közül nehéz kiemelni és elemezni, ezért egységesen mutatjuk be ennek a helyi ellenőrzésnek a munkáját, az egyedi esetekről az érdekeltek a zivotna-sredina.rs internetes oldalon olvashatnak.

Zenta község környezetvédelmi ellenőrzésének a polgári beadványok alapján végzett tevékenységét elemző csoport által szerzett érdekes információk az önkormányzati igazgatási díjakról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja 22/2013. sz.) 4. cikkében találhatók.

  1. Temerin

A közérdekű adatok megtekintésére vonatkozó kérelemre a Temerini önkormányzat sem adott választ (közérdekű információk elhallgatása), ezért a csoport panaszt tett a közérdekű információkért és a személyes adatok védelméért felelős biztosnál.

Az önkormányzat hivatalos honlapján csak a 2016-os és 2017-es éves munkajelentések jelentek meg a környezetvédelmi ellenőrzésre vonatkozó dokumentumok rovatban. Ami a 2018-as évi dokumentációt illeti, csak az ellenőrzési munkaterv jelenik meg, a következő dokumentum pedig a 2020-as évi munkaterv. A 2017 utáni munkajelentések nem kerültek közzétételre, bár az ellenőrzési felügyeletről szóló törvény 44. § (1) bekezdése előírja, hogy az éves munkajelentést a koordinációs bizottság jóváhagyását követően a tárgyév március 31-ig közzé kell tenni a hivatal honlapján. Ezen túlmenően ugyanezen törvény 10. § (6) bekezdése előírja az ellenőrzési felügyeleti terv közzétételét is.

Ugyanezen törvény 59. §-ában 120 000-től 150 000 dinárig terjedő pénzbírságot ír elő vétség miatt abban az esetben ha az ellenőr többek között nem teszi közzé a felügyelet tervét, valamint az éves munkajelentést a község honlapján.

Összeségében elmondható, hogy erősebb együttműködést kell kialakítani az állampolgárok és a környezet megőrzését felügyelni köteles hatóságok között, különösen azután, hogy láttuk, hogy Vajdaságban milyen sok önkormányzat nem rendelkezik a környezetvédelmi felügyelők hatékony munkáját biztosító személyi kapacitással. Éppen ezért az intézményeknek meg kell nyitniuk kapuikat a polgárok előtt, és az ellenőrök és a polgárok oktatásával olyan rendszert kell kialakítani, amelyben mindenki eleget tud tenni kötelezettségeinek, hozzájárulni az egészséges környezet megőrzéséhez.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име