Državna revizorska institucija objavila je spisak lokalnih samouprava i drugih subjekata čije će poslovanje da kontroliše u ovoj godini. Među opštinama ove godine nema opštine Bečej, čiji su budžet državni revizori kontrolisali 2011. godine.

U skladu sa Programom revizije za 2017. godinu, Državna revizorska institucija je započela revizije kod 59 subjekata revizije. Institucija će sprovoditi revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2016. godinu kod sledećih subjekata revizije. Pored toga, Državna revizorska institucija u skladu sa Programom revizije za 2016. godinu, sprovodi i reviziju svrsishodnosti poslovanja pod nazivom „Efikasnost i ekonomičnost primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda“.

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti ove godine će obaviti reviziju prošlogodišnjih finansija, i to u: Jagodini, Valjevu, Pančevu, Zrenjaninu, Vranju, Kraljevu, Bogatiću i opštinama: Žabalj, Odžaci, Kanjiža, Preševo, Vladičin Han, Raška i Batočina.

Ove će godine izostati kontrola DRI-a i u lokalnim javnim preduzećima u Bečeju.

Dodajmo da je opština Bečej u obavezi bila da angažuje eksternu reviziju, kako nije u planu državnih revizora. S tim u vezi, lokalni parlament usvojio je krajem februara Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa opštinskog budžeta za 2016. godinu.

Portal MojBečej.rs pratio je rad DRI-a prošle godine i izveštavao o nalazima za 2015. godinu u opštinama Novi Bečej, Srbobran i Ada, kao i u JKP Temerin, ali i u Savezu vojvođanskih Mađara (SVM).

Pomenute vojvođanske opštine su u 2015. godini nepravilno potrošile na stotine miliona dinara, zaključeno je iz izveštaja državnih revizora.

Tako je, prema izveštaju DRI-a, Opština Novi Bečej je 2015. godine nepravilno potrošila najmanje 139 miliona dinara, opština Srbobran 87.183.000 dinara, a opština Ada više od 100.206.000 dinara.

U intervjuu koji je objavio portal MojBečej.rs,  vrhovi državni revizor za sektor lokalnih samouprava Duško Pejović istakao je da građani imaju pravo da znaju kako oni koje su birali troše njihove pare. On je kazao i da je na osnovu njihovih nalaza od pre dve godine svaki sedmi dinar u lokalnim samoupravama koje su one kontrolisali tada nepravilno potrošen.

Najveće nepravilnosti tokom 2015. godine u kontroli lokalnih samouprava, državni revizori su uočili kod preuzimanja obaveza lokalnih samouprava iznad odobrenih aproprijacija ili takozvano „probijanje budžeta“. Tu su i druge nepravilnosti u oblasti javnih nabavki, dodele sredstava nevladinim organizacijama, udruženjima, sportskim klubovima bez konkursa, bez pravila, bez ugovora, jasnih i definisanih kriterijuma, kaže naš sagovornik vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih samouprava.

Obaveze nakon obavljene revizije

Revidirani subjekt u čijem su poslovanju bile otkrivene nepravilnosti ili nesvrsishodnosti koje nisu otklonjene u toku obavljanja revizije, dužan je da podnese Instituciji izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti ili nesvrsishodnosti – odazivni izveštaj). Ovaj izveštaj revidirani subjekt mora podneti u roku koji odredi Institucija, u granicama od 30 do 90 dana, počev od narednog dana od dana uručenja izveštaja revizije.

Odazivni izveštaj se daje u pisanom obliku, potpisan i overen pečatom od strane odgovornog lica revidiranog subjekta. Ovaj dokument, po potrebi, podleže proveri verodostojnosti od strane Institucije. Odazivni izveštaj je javna isprava.

DRI je dužna da bez odlaganja podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno podnese krivičnu prijavu nadležnom organu, ako u postupku revizije otkrije materijalno značajne radnje koje ukazuju na postojanje elemenata prekršaja odnosno krivičnog dela.

Institucija je dužna da obavesti javnog pravobranioca o slučajevima kada je radnjom subjekta revizije, odnosno pravnog lica koje posluje sa subjektom revizije, naneta šteta javnoj imovini.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име