Čoka je jedna od retkih opština koja je budžet za narednu godinu usvojila pre decembra.

Javna rasprava o budžetu za 2023. godinu u opštini Čoka je trajala 20 dana i to od 17. oktobra do 6. novembra.

Ukupna primanja budžeta opštine Čoka za 2023. godinu utvrđena su u iznosu od 599.416.228,00 dinara, a ostvariće se iz prihoda budžeta u iznosu od  482.011.377,00 dinara, iz donacija od ostalih nivoa vlasti 11.316.580,00 dinara, donacija od međunarodnih organizacija  610.000,00 dinara i sopstvenih prihoda korisnika u iznosu od 182.000,00 dinara i prihoda od roditeljskog dinara u iznosu od 430.000,00 dinara. Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina, koji je planiran da se utroši u 2023.godini, iznosi 104.866.271,00 dinara.

Početkom novembra objavljen je izveštaj o o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi sa nacrtom Odluke o budžetu opštine Čoka za 2023. godinu.

Javna rasprava je završena 6. novembra, a tokom javne rasprave su stigle dve primedbe, i to iz Doma zdravlja Čoka i iz Osnovne škole „Servo Mihalj”. Primedbe su delimično usvojene i nacrt Odluke o budžetu opštine Čoka za 2023. godine je ispravljen u skladu sa zahtevima korisnika.

S tim u vezi, iako jeste pohvalno da se javna rasprava održava u skladu sa budžetskim kalendarom, izveštaj je trebalo da predstavi kakve su to konkretne primedbe date u vezi sa budžetom i koji je deo prihvaćen.

Sa druge strane, opština Bečej je prilično kasnila sa usvajanjem budžeta, iako ovde već godina funkcioniše mehanizam participativnog uključivanja građana u kreiranje budžeta.

U pitanju je akcija „Budžet po meri građana – I ti se pitaš“ koju prate okrugli stolovi u svim mesnim zajednicama u opštini Bečej. Na tim sastancima građani direktno mogu da razgovaraju sa predstavnicima opštine, a putem glasanja prvo predlažu prioritete, a potom za one sa najviše glasova i zaista glasaju. U Bečeju je problematično bilo to što su jutro uoči javne rasprave objavljeni planirani prihodi i rashodi sa kojima je građani trebalo da se upoznaju par sati pred javno prezentovanje.

Ipak, izveštaj o sprovedenoj raspravi, sastavljen je na drugačiji način, temeljniji u odnosu na to kako je to opština Čoka uradila.

Suština javne rasprave jeste da se poštuju rokovi i da građani blagovremeno mogu da se upoznaju sa dokumentom kako bi dali argumentovane primedbe.

Participacija u Srbiji u donošenjima odluka nikako da zaživi u većem obimu. Organizacije civilnog društva pokušavaju da nađu metode i načine da obe strane – donosioce odlka i građane, zainteresuju za proces. I jedni i drugi bi trebalo da iskoriste mehanizme, da ih eventualno unaprede i da se o važnim temama, razgovara argumentovano. I jedni i drugi imaju pravo na to. Obaveza lokalnih vlasti jeste da organizuju raspravu o delu za investicije. Upravo se u Bečeju tako i radi.

 

 Kalendar budžeta lokalne vlasti:

(1) 1. avgust – lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja uputstvo za pripremu nacrta budžeta lokalne vlasti;

(2) 15. septembar – direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti dostavljaju predlog finansijskog plana lokalnom organu uprave nadležnom za finansije za budžetsku i naredne dve fiskalne godine, koji sadrži izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine;

(3) 1. novembar – lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja nacrt odluke o budžetu nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti;

(4) 15. novembar – nadležni izvršni organ lokalne vlasti dostavlja predlog odluke o budžetu skupštini lokalne vlasti;

(5) 20. decembar – skupština lokalne vlasti donosi odluku o budžetu lokalne vlasti;

(6) 25. decembar – lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja ministru odluku o budžetu lokalne vlasti.

Rokovi iz stava 1. ovog člana predstavljaju krajnje rokove u budžetskom kalendaru.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име