Građani opštine Bečej mogu danas (28. oktobar) od 8 do 16 sati u mesnim zajednicama da daju svoj glas za predloge koje su prethodne sami delegirali u okviru akcije „Budžet po meri građana – I ti se pitaš!“.

Građani opštine Bečej koji nisu u mogućnosti da dođu u mesne zajednice da zaokruže svoja tri budžetska prioriteta, moći će to da učine i putem onlajn formulara 28. i 29. oktobra koji se nalazi na sledećem linku:

Elektronski glasački listić

Akciju „Budžet po meri građana – I ti se pitaš“ realizuje Bečejsko udruženje mladih u partnerstvu sa opštinom Bečej i Kancelarijom za mlade, a građani najveće potiske opštine imaju priliku da kažu kako da se, u skladu sa nadležnostima lokalne samouprave, potroši 100 miliona dinara.

Bečejsko udruženje mladih je okviru projekta „Ka transparentnijoj i odgovornijoj javnoj upravi na lokalnom nivou” u saradnji sa Centrom za evropske politike, a uz podršku Evropske unije i Kraljevine Holandije sprovodilo monitoring usvajanja budžeta. Objavljeni sadržaj je odgovornost BUM-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Kraljevine Holandije.

2 KOMENTARA

 1. Poštovani, sa kojim pravom tražite JMBG na elektronskom glasačkom listiću. Nema šanse da ga dobijete, jer niste ovlašćeni da vam se da JMBG, a tim činom ste mi onemogućili glasanje!

 2. OBAVEŠTENJE I SAGLASNOST ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI
  U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) Bečejsko udruženje mladih, Glavna 47, Bečej, želi da, u svojstvu rukovaoca podataka, prikupi od Vas i obradi podatke o ličnosti iz elektronskog glasačkog listića (u daljem tekstu: “Podaci”) u svrhu učešća na događaju koji BUM organizuje. S tim u vezi, BUM obaveštava lice od koga se prikupljaju Podaci o sledećem:
  Bečejsko udruženje mladih prikuplja i obrađuje Podatke putem glasačkog formulara isključivo radi organizovanja glasanja za budžetske prioritete uz prethodnu saglasnost lica na koga se Podaci odnose i isti se čuvaju u roku od jedne godine. BUM neće koristiti Podatke navedene u formularu u druge svrhe, davati ih trećim licima niti ih zloupotrebljavati na neki drugi način. Lice čiji se Podaci prikupljaju i obrađuju ima prava:

  1) Na opoziv saglasnosti za obradu Podataka pismeno ili usmeno na zapisnik u kom slučaju lice koje je dalo pristanak je dužno da BUM-u nadoknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. Nakon opoziva pristanka nedozvoljena je obrada podataka;

  2) U slučaju nedozvoljene obrade Podataka. Obrada Podataka nije dozvoljena:
  • ako fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
  • ako se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja
  • za obradu bez pristanka;
  • ako svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
  • ako je lice na koje se Podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
  • ako je način obrade nedozvoljen;
  • ako je Podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
  • ako su broj ili vrsta Podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;
  • ako je Podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo;
  • Na obaveštenje u vezi sa obradom podataka;
  • Na uvid i kopiju podataka koji se obrađuju;

  Na zahtev za ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka (ukoliko nije jasno određena svrha obrade ili je izmenjena a nisu ispunjeni uslovi za izmenjenu svrhu, ukoliko je ostvarena odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe kao i ukoliko ako je način obrade nedozvoljen, podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi ili je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim, podatak se obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti); prekid i privremenu obustavu obrade (ukoliko se osporava tačnost, potpunost i ažurnost Podataka); kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

  Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom Vaših ličnih Podataka možete nas kontaktirati:
  Bečejsko udruženje mladih – BUM
  Glavna 47, 21220 Bečej, Srbija
  Tel: 063.544.321
  E-mail: office@bum-becej.org

  Ukoliko ste saglasni sa prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti, možete pristupiti popunjavanju formulara i glasanju za vaše budžetske prioritete.

  Hvala!

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име