Snimak sa 14. sednice Skupštine opštine Bečej
Snimak sa 14. sednice Skupštine opštine Bečej

Budžet opštine Bečej za 2022. godinu usvojen je, reklo bi se, u poslednjem momentu, odnosno, dan posle krajnjeg roka koji propisuje zakon. 

Krovnim zakonom, Zakonom o budžetskom sistemu definisan je budžetski kalendar, a 20. decembar je dan do kad skupština lokalne vlasti donosi odluku o budžetu lokalne vlasti. To piše u zakonu, ali je praksa malo drugačija, mada, ranijih godini bilo je više kašnjenja.

Mada, ne smemo zaboraviti ni to kako je završni račun za 2021. godinu stigao preko noći na dnevni red jedne, ranije zakazane, jesenje sednice Skupštine opštine Bečej. Tako, ni javnost, ni odbornici, niti mediji, nisu mogli da se upoznaju sa ovim dokumentom pre usvajanja u lokalnoj skupštini.

Iako je opština Bečej ponovo u vrhu po transparentnosti među lokalnim samoupravama u Srbiji, pre svega zahvaljujući dugogodišnjem i sve uspešnijem procesu participativnog budžetiranja koji podrazumeva sve veće učešće građana u kreiranju budžeta, ovog puta jeste javna rasprava oko opštinske kase, misli se na javnu prezentaciju nacrta budžeta, organizovana krajem novembra, ali je samo dan uoči toga dokument objavljen na sajtu opštine. Ponovo građani, kao ni novinari, nisu imali dovoljno vremena da se upoznaju sa njima.

U nastavku predstavljamo šta je sve planirano, iskazano prema programima, u budžetu za 2022. godinu.

Pre toga dodajmo da opština Bečej, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština radi na pokretanju Budžetskog portala – koji je predstavljen kao nadogradnja postojećeg zvaničnog sajta opštine i gde će se, u zavisnosti od ažuriranja, moći pronaći informacije o planiranju i trošenju budžeta. Međutim, ovog puta je izastao građanski vodič kroz budžet gde je na pojednostavljen način predstavljano od čega se sastoje prihodi, rashodi, u kom odnosu se oblasti u budžetu finansiraju i slično.

Dakle, kao što smo već pisali – planirani prihodi i primanja i rashodi i izdaci budžeta opštine Bečej za 2022. godinu iznose 1.543.601.000dinara, od toga sredstva iz budžeta u iznosu od 1.492.989.000 dinara, prihodi budžetskih korisnika iz ostalih izvora u iznosu od 29.160.000 dinara, prihodi iz izvora drugih nivoa vlasti u iznosu od 21.452.000 dinara i preneta sredstva u iznosu od 89.391.000 dinara.

Rashodi i izdaci iz sredstava budžeta u iznosu od 1.492.989.000 dinara i rashodi i izdaci iz sredstava iz ostalih izvora u iznosu od 29.160.000 dinara i rashodi iz drugih nivoa vlasti u iznosu od 21.452.000 dinara.

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita su 39.390.000 dinara, otplatu glavnice za uzete kredite u iznosu od 50.000.000 dinara i nabavku domaće finansijske imovine u iznosu od 1.000 dinara, a obezbediće se iz prenetih neutrošenih sredstava u iznosu od 89.391.000 dinara.

U skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru u budžetu su izdvojena sredstva za plate za 120 zaposklenih u lokalnoj administraciji, 98 na neodređeno vreme i četiri na određeno vreme (od toga 11 izabranih i sedam postavljenih lica).

Program 1. Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje (sredstva iz budžeta) 17.300.000 dinara (ukupna ili sredstva udružena sa višim nivoima vlasti) 25.300.000 dinara

Prostorno i urbanističko planiranje  – 12.900.000 dinara (sredstva iz budžeta),a udružena 20.900.000 dinara

Upravljanje građevinskim zemljištem  – 1.300.000 dinara

Opremanje bušotine BcHT 3/09 Bečej – 600.000 dinara

Rekontrukcija dečijeg igrališta u naselju Sever Đurkić u Bečeju –  2.500.000 dinara

Program 2. Komunalna delatnost – ukupna sredstva za ovaj program – 210.360.000 dinara

Upravljanje /održavanje javnim osvetljenjem – 15.000.000 dinara

Održavanje javnih zelenih površina – 57.100.000 dinara

Održavanje čistoće na površinama javne namene  – 9.000.000 dinara

Zoohigijena – 51.060.000 dinara

Proizvodnja i distribucija toplotne energije – 27.000.000 dinara

Upravljanje i održavanje vodovodne infrastrukture – 8.000.000 dinara

Rekonstrukcija vodovodne mreže – 4.200.000 dinara

Izgradnja vrelovoda DN 200 od hidrotermalne bušotine BČHT – 3/09 do objekta USKAO „Đorđe Predin Badža“ – I faza – 33.000.000 dinara

Projekat kanalizacije i prečistača otpadnih voda – 6.000.000 dinara

Program 3. Lokalni ekonomski razvoj – ukupna sredstva za ovaj program – 250.000 dinara

Finansijska podrška za lokalni ekonomski razvoj samouprave – 250.000 dinara

Program 4. Razvoj turizma – 13.886.000 dinara (sredstva iz budžeta) – ukupna sredstva 15.876.000 dinara

Promocija turističke ponude 10.386.000 dinara, ukupna sredstva 12.353.000 dinara

Festival Bečej noću  – sredstva iz budžeta 3.000.000 dinara

Tanderbal, Festival na vodi, Bečej – sredstva iz budžeta 500.000 dinara, ukupna sredstva 523.000 dinara.

Program 5. Poljoprivreda i ruralni razvoj – ukupna sredstva za ovaj program – 43.958.000 dinara

Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici 43.958.000 dinara

Program 6. Zaštita životne sredine – ukupna sredstva za ovaj program – 18.501.000 dinara

Upravljanje zaštitom životne sredine – 400.000 dinara

Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine – 1.400.000 dinara

 Zaštita prirode – 3.300.000 dinara

Upravljanje komunalnim otpadom – 8.801.000 dinara

Projekat opremanja transfer stanice u Bečeju – 4.600.000 dinara

Program 7. Organizacija saobraćaja i saobraćajna ingrastruktura – ukupna sredstva za ovaj program  – 43.712.000 dinara

Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture 33.860.000 dinara

Javni gradski i prigradski prevoz putnika – 5.000.000 dinara

Rekonstrukcija raskrsnice ulica Miloša Crnjanskog, Žilinski Endrea, Zoltana Čuke i Dositejeve – 350.000 dinara

Rekonstrukcija Novosadske ulice u Bečeju – 500.000 dinara

Rekonstrukcija ulice Danila Kiša u Bečeju – 500.000 dinara

Projekat izgradnje kružnog toka na raskrsnici ulica Petrovoselski put, Potiska i Proleterska u Bečeju -2.501.000 dinara

Projekat postavljanja semafora na raskrsnici ulica Zelene i Zmaj Jovine u Bečeju -501.000  dinara

Izgradnja biciklističke staze u Bačkom Gradištu – 500.000 dinara

Program 8. Predškolsko vaspitanje 165.694.000 dinara, ukupno sa drugim nivoima vlasti, te ukupna sredstva za ovaj program – 182.233.000 dinara

Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja – 165.694.000 dinara

Program 9. Osnovno obrazovanje – ukupna sredstva za ovaj program – 160.371.000 dinara

Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja – 142.971.000 dinara

 Rekonstrukcija i energetska sanacija OŠ „Sever Đurkić“ – 17.400.000 dinara

Program 10. Srednje obrazovanje – ukupna sredstva za ovaj program – 46.500.000 dinara

Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja – 46.500.000 dinara

 Program 11. Socijalna i dečija zaštita – ukupno za program 73.203.000 dinara

Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći – 7.200.000 dinara

 Obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite – 31.768.000 dinara

Dnevne usluge u zajednici –  3.588.000 dinara

Savetodavno-terapijske i socijalnoedukativne usluge – 1.247.000 dinara

Podrška realizaciji programa Crvenog krsta – 2.400.000 dinara

Podrška deci i porodicama sa decom – 5.800.000 dinara

 Dodatna socijalna zaštita-lični pratioci i kordinatori – 15.000.000 dinara

Dodatna socijalna zaštita – pomoć u kući – 6.200.000 dinara

Program 12. Zdravstvena zaštita ukupno za program – 29.667.000 dinara

Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite – 28.048.000 dinara

Mrtvozorstvo  – 1.100.000 dinara

Sprovođenje aktivnosto iz oblasti društvene brige za javno zdravlje – 519.000 dinara

Program 13. Razvoj kulture i informisanja – sredstva iz budžeta – 99.454.000 dinara, ukupno za program – 109.105.000 dinara

Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  – 65.176.000, ukupno 66.311.000 dinara

Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva – 24.278.000, ukupno 32.794.000 dinara

Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti informisanja – 9.000.000 dinara

 Sanacija, adaptacija i dogradnja zgrade Gradskog muzeja Bečej – 1.000.000 dinara

 Program 14. Razvoj sporta i omladine – 104.097.000, ukupno 118.529.000 dinara

Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima – 26.550.000 dinara

 Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova – 59.211.000, ukupno 73.643.000 dinara

Sprovođenje omladinske politike – 1.200.000 dinara

Izgradnja sportskog kompleksa – 13.000.000 dinara

Jednake šanse za mlade u Bačkom Gradištu – 2.879.000 dinara

Sanacija malog bebi spoljašnjeg bazena – 1.257.000 dinara

Program 15. Opšte usluge lokalne samouprave – 407.276.000 dinara

Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština – 280.174.000 dinara

 Funkcionisanje mesnih zajednica – 39.737.000 dinara

Servisiranje javnog duga – 53.500.000 dinara

Opštinsko pravobranilaštvo – 17.615.000 dinara

Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina – 1.000.000 dinara

Tekuća budžetska rezerva – 10.000.000 dinara

Stalna budžetska rezerva – 2.000.000 dinara

Upravljanje u vanrednim situacijama – 3.250.000 dinara

Program 16. Politički sistem lokalne samouprave – ukupna sredstva za ovaj program – 53.760.000 dinara

Funkcionisanje skupštine – 23.822.000 dinara

Funkcionisanje izvršnih organa – 29.938.000 dinara

 Program 17. Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije – ukupna sredstva za ovaj program – 5.000.000 dinara

Energetski menadžment – 5.000.000 (u nacrtu budžeta stajalo 0, pa je skretanjem pažnje na javnoj raspravi ova stavka dodata)

 

Sadržaj je kreiran u okviru projekta „U fokusu: Pravo građana, obaveza vlasti“ koji je sufinansiran iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име