Odbornici Skupštine opštine Bečej glasaće u utorak 26. decembra o budžetu za narednu godinu.

U okviru predloga Odluke o budžetu na 27. sednici lokalnog parlamenta naći će se i Kadrovski plan radnih mesta u organima i službama opštine Bečej za 2018. godinu, kao i još deset predloga akata koje odbornici treba da usvoje.

Podsetimo, danas je, gotovo bez učešća građana, održana javna rasprava o budžetu za narednu godinu. Prema planiranom, opštinska kasa u 2018. godini biće teška 1,4 milijardi dinara.

Dnevni red za 26. sednicu SO Bečej

 1. Donošenje Odluke o budžetu opštine Bečej za 2018. godinu i usvajanje Kadrovskog plana radnih mesta u organima i službama opštine Bečej za 2018. godinu;
 2. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta;
 3. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Bečej;
 4. Donošenje Odluke o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno — poslovnim zgradama na teritoriji opštine Bečej;
 5. Donošenje Odluke o određivanju prostora na teritoriji opštine Bečej na kojima nije dozvoljeno javno okupljanje;
 6. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Gradskog muzeja Bečej
 7. Donošenje Rešenja o daeanju saglasnosti na izmenu Finansijskog plana Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnop omladine Bečej „Đorđe Predin – Badža” za 2017. godinu
 8. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Potisje – Bečej” DOO za komunalne usluge za 2018. godinu;
 9. Donošenje Rešenja o pokretanju popupka za otuljenje nepokretnosti parcele broj 2882 KO Bečej upisane u Listu nepokretnosti broj 13773 KO Bečej iz javne svojine opštine Bečej prikupljanjem pismenih ponuda javnim oglasom i predloga oglasa o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej;
 10. Donošenje Rešenja o pokretanju postupka za otuFjenje nepokretnosti parcele broj 3530/2 KO Bečej upisane u Listu nepokretnosti broj 13754 KO Bečej iz javne svojine opštine Bečej prikupljanjem pismenih ponuda javnim oglasom i predloga oglasa o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine opštine Bečej;
 11. Donošenje Rešenja o konstatovanju prestanka dužnosti i imenovanju člana Saveta za urbanizam, građevinarstvo, komunalne poslove i zaštitu životne sredine;

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име