Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Članovi redakcije portala MojBečej.rs prethodnih godina intenzivno su pratili finansiranje sporta na lokalnom nivou i to na potpunom uzorku.

Jedan od uočenih učestalih problema bio je trošenje budžetske rezerve u velikom slučaju, nekad bez stvarne potrebe i za finansiranje aktivnosti koje se ne održavaju u zemlji, čak u situacijama u kojima se novac prebacivao klubovima u drugim gradovima.

S tim u vezi sproveli smo analizu trošenja budžetske rezerve u 2020. godini i to kod opština koje su nam bile u fokusu – opštine u Potisju.

Tekuća i stalna budžetska rezerva:

Članom 69 Zakona o budžetskom sistemu propisano je sledeće:

Tekuća budžetska rezerva

U okviru budžeta deo planiranih prihoda ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve.

Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne.

Tekuća budžetska rezerva opredeljuje se najviše do 4 odsto ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu.

Vlada, odnosno nadležni izvršni organ lokalne vlasti, donosi na predlog ministra, odnosno lokalnog organa uprave nadležnog za finansije, rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve.

Sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava tokom fiskalne godine.

Izuzetno od odredaba st. 1-5. ovog člana, sredstva tekuće rezerve budžeta Republike Srbije mogu se koristiti i za izvršavanje obaveza budžeta lokalne vlasti usled smanjenog obima prihoda budžeta lokalne vlasti i drugih razloga koje nije bilo moguće predvideti u postupku pripreme i donošenja budžeta, a koji mogu dovesti do ugrožavanja tekuće likvidnosti budžeta lokalne vlasti.

Stalna budžetska rezerva

Član 70

U budžetu se planiraju sredstva za stalnu budžetsku rezervu, koja se iskazuje na aproprijaciji namenjenoj za budžetske rezerve.

Stalna budžetska rezerva koristi se za finansiranje rashoda i izdataka na ime učešća Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, kao što su zemljotres, poplava, suša, požar, klizišta, snežni nanosi, grad, životinjske i biljne bolesti, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja, koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera.

Stalna budžetska rezerva opredeljuje se najviše do 0,5 odsto ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu.

Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve donosi Vlada, na predlog ministra, odnosno nadležni izvršni organ lokalne vlasti, na predlog lokalnog organa uprave nadležnog za finansije.

Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se Narodnoj skupštini, odnosno skupštini lokalne vlasti, uz završni račun budžeta.

Budžetska rezerva opštine Vrbas je korištena za potrebe sporta (troškovi putovanja sportista) u 2020. godini u iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Opština Žabalj nije trošila budžetsku rezervu za potrebe sporta u 2020. godini. Opština Srbobran takođe.

Budžetska rezerva opštine Temerin u 2020. godini je korištena za potrebe sporta, i to za sufinansiranje godišnjih i posebnih programa u iznosu od 60.000,00 dinara i finansiranje saniranja stanja nakon požara u prostorijama na stadionu u Bačkom Jarku u iznosu od 250.000,00 dinara.

Opštine Bačka Topola i Mali Iđoš nisu na ovaj način za sport trošile novac.

Jedan grad takođe pripada potiskom slivu i to Grad Zrenjanin koji je, za razliku od opština, trošio budžetsku rezervu za potrebe sporta u 2020. godini. Gradsko veće grada Zrenjanina Rešenjem o rasporedu sredstava tekuće budžetske rezerve broj: od 11.06.2020. godine odobrilo je sredstva u iznosu od 2.678.525,00 dinara za potrebe završetka realizacije projekta “Radovi na izgradnji tribine stadiona FK “Rusanda” u Melencima”.

Opština Novi Bečej nije koristila budžetsku rezervu za potrebe finansiranja sporta i Opština Bečej budžetska rezerva nije korištena za potrebe sporta u 2020. godini.

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име