Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je na Konkursu o dodeli finansijskih sredstava za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou odobrio Bečejskom udruženju mladih sufinansiranje projekta „Sa opštinskim budžetom na ti!“, u iznosu od 193.500,00 dinara. Ukupna vrednost projekta je 222.500,00 dinara.

Bečejsko udruženje mladih će u okviru projekta „Sa opštinskim budžetom na ti!“, koji sprovodimo u partnerstvu sa opštinskom upravom i Opštim udruženjem preduzetnika, realizovati dvodnevni seminar za predstavnike građanskog društva, privrede i medija. Predavači će biti naši priznati stručnjaci iz ove oblasti, a primarna tema će biti budžetski proces. Takođe ćemo organizovati i tribinu o budžetskim prioritetima naših sugrađana, na kojoj će oni biti u mogućnosti da iznesu svoje budžetske prioritete, koje ćemo nakon toga obraditi i prezentovati donosiocima odluka, pre nego što na dnevni red skupštine stigne budžet za 2014. godinu. Distribuiraćemo i 2000 promotivno edukativnih materijala, čiji će cilj biti informisanje građana o budžetu opštine Bečej, kao i o budžetskom procesu. Portal „MojBečej“ će biti nadograđen postavljanjem „građanskog budžeta“ kako bi dosegli što veći broj građana, izjavio je za portal „MojBečej“ član Upravnog odbora BUMa, Nikola Marjanović.

Smatramo da je realizacija „građanski-mobilišućih“ projekata od opšeg značaja za lokalnu zajednicu i da promene koje ovakvi projekti mogu podstaći imaju uticaj na kvalitet života svih građana. Izrazito je neophodno da se građani aktiviraju i uključe u budžetski proces još u fazi njegovog kreiranja, jer rashodi u budžetu predstavljaju izdatke koji služe zadovoljenju zajedničkih potreba jedne opštine u toku jedne kalendarske godine. Nizom navedenih aktivnosti budžetsku problematiku ćemo u maloj sredini, poput naše opštine, dovesti u žižu interesovanja, a samim tim izvršiti pozitivan pritisak, kako građane naše opštine ne bi ponovo zadesili problemi čiji se uzroci kriju u lošem budžetiranju, poput problema sa zatvaranjem obdaništa, prskanjem komaraca, rupama na putevima… dodao je predsednik BUMa Aleksandar Đekić.

Osim BUMa, sredstva na ovom Konkursu su dobili još:

 1. Centar za trening i edukaciju, Novi Sad – Komunikacija građana i predstavnika lokalne samouprave u Žablju, na radio stanici Tisa 107,8 MHz 168.400,00 dinara
 2. In medias res, Kać – Infodisplej Kać 188.400,00 dinara
 3. Romena, Novi Sad – Korak bliže 162.400,00 dinara
 4. Unija poslodavaca Vojvodine, Novi Sad – Saradnjom partnera do razvijenih opština 183.592,80 dinara
 5. Ravnopravni potrošač, Novi Sad – Proaktivni potrošači 187.000,00 dinara
 6. Bečejsko udruženje mladih, Bečej – Sa opštinskim budžetom na ti! 193.500,00 dinara
 7. Centar za razvoj – CEZAR, Novi Sad – Da se niko ne smara! – skupština stanara Edukacija o relacijama SS-MO-grad Novi Sad 150.000,00 dinara
 8. PROSPERO, Temerin – Osnivanje mreže za informisanje stanovništva o IPARD-u 165.048,60 dinara
 9. Authentic Vojvodina Subotica – Subotica- Grad Secesije 180.000,00 dinara
 10. Moj grad Subotica, Subotica – Moderne aplikacije za savremeni monitoring 170.000,00 dinara
 11. Centar za održivi razvoj, Subotica – Jačanje kapaciteta civilnog društva za uključivanje u procese donošenja odluka na lokalnom nivou u ruralnim sredinama Vojvodine 180.000,00 dinara
 12. Asocijacija novinara Banata Banat-info, Zrenjanin – Jačanje uloge građana u procesu kreiranja budžeta jedinica lokalne samouprave 193.650,00 dinara
 13. Omladinski klub Novog Bečeja, Novi Bečej – Uzoran građanin 189.500,00 dinara
 14. Centar za podršku ženama, Kikinda – KA UNAPREĐENjU USLUGA ZA ŽENE NA LOKALNOM NIVOU – Izgradnja modela saradnje tela za rodnu ravnopravnost i organizacija civilnog društva u opštinama i gradovima APV 192.500,00 dinara
 15. Pokret gorana i centar volontera Pančevo, Pančevo – Uređenje parkova kao mera za unapređenje kvaliteta života građana Banata – Parkovi za budućnost 200.000,00 dinara
 16. Inicijativa mladih Opovo, Opovo – Inicijativom do informacije 165.000,00 dinara
 17. Somborski edukativni centar, Sombor – Quo vadis omladinska politiko? – motivisanje maldih za preispitivanje omladinske politike u lokalnim zajednicama 194.000,00 dinara
 18. HUMAN, Odžaci – Izrada Lokalnog akcionog plana politike za mlade opštine Odžaci 158.000,00 dinara
 19. Ekološki pokret Odžaka (EPO), Odžaci – Aktivnosti za ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije 149.000,00 dinara
 20. Pokret gorana Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica – Poboljšanje komunikacije građana i lokalne samouprave u oblasti komunalne delatnosti u ruralnim područjima Grada Sr.Mitrovica 175.000,00 dinara
 21. Udruženje Sportskih Ribolovaca, Senta – Informisanje i edukacija javnosti potiskog vikend naselja u predelu Parka prirode „Mrtvaje Gornjeg Potisja“ 150.000,00 dinara
 22. Pčelari Fruške Gore, Grgurevci – Informisanost stanovništva ruralnog područja o razvojnim programima 149.865,00 dinara
 23. Bačkotopolski forum, Bačka Topola – Moj izbor, moje učešće, moja kontrola 147.424,00 dinara

Obrazloženje

U cilju jačanja uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou, odnosno informisanju i edukaciji javnosti, konsultovanju javnosti, uspostavljanju dijaloga između različitih zainteresovanih strana sa lokalnom samoupravom i uspostavljanju partnerstva, Vlada AP Vojvodine imajući u vidu likvidne mogućnosti budžeta obezbedila je sredstva za ove namene u visini 3.992.280,40 dinara.

Udruženja registrovana u Republici Srbiji sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, kojima su odobrena sredstva za namene navedene u njihovim projektima, potpisaće ugovore o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Na osnovu napred navedenog a u skladu sa članom 21. i 23. Pokrajinske skupštinske Odluke o pokrajinskoj upravi, doneto je Rešenje kao u dispozitivu.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име