Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Javno komunalno preduzeće „Temerin“ napravilo je 2015. godine brojne propuste i nepravilnosti u javnim nabavkama vrednim na milione dinara, navodi se u izveštaju Državne revizorske institucije (DRI). Pored nepravilnosti u postupcima javnih nabavki, DRI je ustanovio i druge propuste i kršenja zakona koji se odnose na javna preduzeća. 

Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Temerin“ za 2015. godinu objavljen je na sajtu DRI-a krajem 2016. godine.

JKP „Temerin“ je u pojedinim postupcima potpuno izbegao Zakon o javnim nabavkama, u dok je DRI u izveštaju naveo i da nisu poštovani domaći i evropski standardi koji se primenjuju u javnim nabavkama.

Preduzeće je u 2015. godini, bez primene Zakona o javnim nabavkama, iznajmilo pokretne korpe za javnu rasvetu i zelenilo po fakturama dobavljača SZR Kovač – S, Sabolč Kovač preduzetnik, Temerin u iznosu 750.000 dinara bez PDV, nabavke usluga prevoza autobusom po fakturama dobavljča APR Gumitrans, Imre Nađ preduzetnik, Temerin u iznosu 928.000 dinara bez PDV i nabavke elektronskih komunikacionih usluga mobilne i fiksne telefonije po fakturama Telekom ad, Beograd i Telenor ad, Beograd, u ukupnom iznosu 648.000 dinara bez PDV, odnosno u ukupnom iznosu 2.326.000 dinara bez PDV, iako nisu postojali razlozi za izuzeće od primene iz člana 7, 7a, 39. stav 2, 122. i 128. Zakona o javnim nabavkama.

U postupku nabavke i ugradnje uređaja za dezinfekciju vode mešovitim dezinfektantom na vodozahvatu „Vašarište” u Temerinu, zaključen ugovor u vrednosti 11.724.000 dinara bez PDV, potom u postupku nabavke materijala za vodovod i grejanje, zaključen ugovor u vrednosti 4.465.000 dinara bez PDV, u postupku nabavke derivata nafte, zaključen ugovor u vrednosti 9.176.000 dinara bez PDV, preduzeće nije na portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa objavilo poziv za podnošenje ponuda, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Ukupna ugovorena vrednost javnih nabavki je 25.365.000 dinara bez PDV.

Dalje, temerinski JKP dva puta je sproveo postupak javne nabavke male vrednosti za tečni naftni gas (koji su obustavljeni), iako je za istovrsne usluge nabavke naftnih derivata sprovelo otvoreni postupak, što nije u skladu sa odredbama člana 68. stav 3. Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano da naručioci ne mogu primenjivati postupak javne nabavke male vrednosti, odnosno izbeći primenu tog zakona za pojedinu partiju, ako je zbir vrednosti svih partija veći od iznosa iz člana 39. stav 1. tog zakona, navodi se u izveštaju državnih revizora.

Kada je lane nabavljana zaštitna i HTZ oprema, u vrednosti od 1.497.000 dinara bez PDV, pozivanje na srpski ili evropski standard nije praćeno rečima „ili odgovarajuće“, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kojim je propisano da svako pozivanje na srpske, evropske ili druge standarde mora da bude praćeno rečima „ili odgovarajuće“.

U postupku nabavke materijala za vodovod i grejanje,  odnosno nabavka auto – guma, vrednosti  5.137.000 dinara bez PDV,  preduzeće je ugovorilo mogućnost ili menjalo ugovor kojima se nabavljaju dobra koja nisu bila predmet postupka javne nabavke, odnosno menjalo je predmet nabavke, što nije u skladu sa odredbama člana 115. Zakona o javnim nabavkama.

U postupku revitalizacije korita olimpijskog bazena, u kome je zaključen ugovor u vrednosti 6.710.000 dinara bez PDV, ne postoje dokazi da je procenjena vrednost javne nabavke od 7.000.000 dinara utvrđena na osnovu ispitivanja tržišta i da je validna u vreme pokretanja javne nabavke, što nije u skladu sa članom 64. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

-Preporučuje se preduzeću, da usvoji proceduru ili procedure za javne nabavke kojom ili kojima će obezbediti: kontrolu objavljivanja propisanih oglasa o javnim nabavkama, da uspostavi kontrolu oblikovanja javnih nabavki po partijama uvek kada je to moguće, da se vrši ispitivanje tržišta prilikom određivanja procenjene vrednosti javne nabavke kao i u momentu pokretanja postupka javne nabavke i da se o tome obezbede dokazi i da prilikom planiranja nabavki uspostavi mehanizam kontrole kojim će sprečiti da se vrše nabavke bez primene Zakona o javnim nabavkama, a da ne postoji osnov za izuzeće, piše u izveštaju DRI.

U rezimeu datih preporuka u reviziji pravilnosti poslovanja, u delu naznačenom kao visok prioritet, navodi se sledeće:

-da sredstva reprezentacije, reklamu i propagandu i ugovore o privremenim i povremenim poslovima planira i koristi u skladu sa aktima Vlade kojima se bliže uređuju elementi programa poslovanja, kako je propisano članom 50. važećeg Zakona o javnim preduzećima:

– da obračunava kamatu na dospela nenaplaćena potraživanja od kupaca – pravnih lica, preduzetnika i ustanova, u skladu sa članom 277. Zakona o obligacionim odnosima14 i Zakonom o zateznoj kamati, ispostavi ih kupcima i evidentira u poslovnim knjigama za 2016. godinu. Obavezno je usaglašavanje međusobnih potraživanja i obaveza sa operaterima, kao i da se usklađivanje i fakturisanje vrši na osnovu usklađenog mesečnog izveštaja u skladu sa zaključenim ugovorima.

– da skladu sa Zakonom o radu, sa učesnicima kolektivnog ugovaranja donese opšti akt o radu, kao i da ugovore o radu sa zaposlenima, usaglasi sa istim, a do tada da neposredno primenjuje Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije. Takođe, obračun i isplatu zarade direktora, preduzeće treba da uskladi sa ugovorom o radu između Nadzornog odbora i direktora.

– da ne isplaćuje naknade za korišćenje privatnog autobila u službene svrhe, a u budućem periodu, korišćenje privatnog automobila u službene svrhe, uredi opštim aktom ili kolektivnim ugovorom.

– da sa opštinom Temerin ugovori uslove i način korišćenja bazena za posebne slučajeve pod povlašćenim uslovima, kao i načine njihovog finansiranja odnosno subvencionisanja. S obzirom na to da ne postoji zakonski osnov, niti je takva mogućnost propisana internim aktom preduzeća, treba prekinuti sa praksom dodele besplatnih karata za bazen zaposlenima i drugim licima, a korišćenje sredstava za reprezentaciju uredi pravilnikom o reprezentaciji.

– da u skladu sa članom 60. Zakona o javnim preduzećima, preispita i uskladi odluku nadzornog odbora u vezi sa popustom potrošačima za redovno izmirivanje obaveza, na način da donese akt o odobravanju popusta, uz saglasnost osnivača ili stavi van snage prethodnu odluku nadzornog odbora u vezi sa ovim popustom.

U narednim danima objavićemo i druge nepravilnosti koje je DRI ustanovio u kontroli temerinskog JKP.

 

 

Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Medijski sadržaj nastao je u okviru projekta „Otvoreno o korupciji: Za više transparentnosti i odgovornosti u potiskim javnim finansijama“, koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име