Javno preduzeće „Vodokanal“ Bečej nije postupilo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u 2019. i 2020. godini prilikom sprovođenja postupaka i izvršenja javnih nabavki u skladu sa zaključenim ugovorima, čija ugovorena vrednost iznosi  51,54 miliona dinara bez PDV-a, navodi se u izveštaju Državne revizorske institucije (DRI).

Pored toga,  državni revizori u rezumeu izveštaja od 17. decembra ove godine navode da  je Javno preduzeće „Vodokanal“ Bečej tokom 2019. godine pribavilo usluge u ukupnoj vrednosti od 3,51 miliona dinara bez sprovođenja postupaka javnih nabavki, a da pri tome nisu postojali razlozi za izuzeće predviđeni Zakonom o javnim nabavkama.

Preduzeće u 2020. godini nije umanjivalo vrednosti potraživanja od kupaca u skladu sa Računovodstvenim politikama i Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za male i srednje entitete.

Naime, Javno preduzeće „Vodokanal“ Bečej je obavezno da u odazivnom izveštaju iskaže mere ispravljanja po osnovu otkrivenih nepravilnosti odnosno svih nalaza datih u Izveštaju o reviziji pravilnosti poslovanja, kao i da postupi po datim preporukama, u roku od 90 dana počev od narednog dana od dana uručenja ovog izveštaja.

Preduzeće treba da uspostavi internu reviziju, da se sprovodi postupke javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kao i da ih realizuje u skladu sa zaključenim ugovorima. Pored toga, neophodno je da se umanjenje vrednosti potraživanja od kupaca radi u skladu sa internom i profesionalnom regulativom i  da se preduzimaju sve mere za naplatu dospelih, a neplaćenih računa, u skladu sa internim aktom.

Zašto DRI sprovodi ovakvu vrstu revizije kod javnih preduzeća?

U revizijama korisnika javnih sredstava u prethodnim godinama utvrđene su značajne nepravilnosti u primenjivanju propisa kojima su regulisane javne nabavke i potraživanja od kupaca.

Nepravilnosti su se odnosile na sledeće oblasti poslovanja:

Nisu preduzimane sve potrebne mere prilikom planiranja, sprovođenja, ugovaranja i izveštavanja o postupcima javnih nabavki, sprovođenje postupaka javnih nabavki, zaključenje ugovora i izmene zaključenih ugovora nije rađeno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Pored toga, nabavka radova, dobara i usluga vršena je bez sprovođenja postupka javne nabavke, iako nije postojao osnov za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkam, dok potraživanja od kupaca u poslovnim knjigama nisu iskazana u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Uz to, obračunavanje zakonske zatezne kamate nije rađeno i  nisu preduzimane mere za naplatu potraživanja.

 

Bečejska javna preduzeća nepravilno sprovode javne nabavke

Podsetimo na to da je prethodne godine državna revizorska institucija objavila je izveštaj o kontroli Javnog preduzeća „Toplana“ Bečej. To znači da je sva javna preduzeća, uključujući i Potisje Bečej kontrolisala ova nezavisna instuticija, izuzev Javnog preduzeća „Komunalac“ Bečej.

Javno preduzeće „Toplana“ Bečej je u 2018. i 2019. godini nabavilo usluge, dobra i radove u vrednosti od 12 miliona dinara bez primene Zakona o javnim nabavkama, a da nisu postojali razlozi za izuzeće od primene pomenutog zakona, utvrdila je Državna revizorska institucija koja je danas objavila izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja ovog javnog preduzeća. Samo dvema firmama iz Kaća, za otklanjanje havarija je za dve godine plaćeno 10 miliona dinara više u odnosu na ono što je ugovoreno u postupku javne nabavke.

U pojedinim revidiranim postupcima utvrđeno je da preduzeće nije poštovalo odredbe Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na objavljivanje oglasa i definisanje dodatnih uslova. Preduzeće nije imalo službenika za javne nabavke, iako je Planom javnih nabavki za 2018. i 2019. godinu planirani godišnji iznos u visini od 384 miliona dinara, odnosno 26 miliona dinara, što nije u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Javno preduzeće za proizvodnju i isporuku toplotne energije „Toplana“ Bečej nije poštovalo odredbe Zakona o radu i Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava za iznos od 0,7 miliona dinara.

Pored toga preduzeće je nabavilo usluge, dobra i radove u vrednosti od 12 miliona dinara, a da nije sprovelo postupak javnih nabavki. Takođe nije postupilo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u 2018. i 2019. godini prilikom sprovođenja postupaka čija procenjena i ugovorena vrednost iznosi 15 miliona dinara. Uz to „Toplana“ nije imala službenika za javne nabavke, iako je ukupna vrednost planiranih javnih nabavki i za 2018. i za 2019. godinu na godišnjem nivou veća od petostrukog iznosa iz člana 39 stav 1 Zakona o javnim nabavkama.

Preduzeće pri obračunu naknade troškova regresa za korišćenje godišnjeg odmora, naknade troškova za ishranu u toku rada (topli obrok), uvećanja zarade po osnovu permanentne pripravnosti i obračunu drugog stalnog primanja nije u potpunosti ispoštovalo odredbe Zakona o radu i Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. Ukupan iznos utvrđene nepravilnosti je 700.000 dinara.

DRI je preduzeću preporučila da zarade, naknade zarada i druga primanja za zaposlene obračunava i isplaćuje u skladu sa zakonskim propisima; da sprovodi postupke javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

-U revizijama javnih preduzeća koje su vršene u prethodnim godinama utvrđene su značajne nepravilnosti u primenjivanju zakonske regulative kojima su propisane zarade u javnom sektoru, a koje se odnose na usaglašenost opštih akata preduzeća sa opštim i posebnim kolektivnim ugovorom, obračun i isplatu zarada, naknada zarada i drugih primanja koja nisu vršena u skladu sa Zakonom o radu, zapošljavanje suprotno Zakonu o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru, kao i nepridržavanje odredaba Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. Javna preduzeća planiraju i sprovode postupke javnih nabavki, ali je u prethodnom periodu utvrđeno da postoje nabavke za koje se izdvajaju značajna javna sredstva, a koje nisu ni planirane, niti se sprovodio bilo kakav postupak shodno važećim propisima ili, ako se sprovodio neki od postupaka javnih nabavki on je često bio nepotpun, pogrešan ineodgovarajući u smislu primene propisanih procedura, navode iz DRI.

 

 

Sadržaj je kreiran u okviru projekta „U fokusu: Pravo građana, obaveza vlasti“ koji je sufinansiran iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име