Egyszeri segélyek és szociális kártyák

Az óbecsei Szociális Központban 2021 folyamán 1461-en igényeltek egyszeri segélyt, ebből 1338 kérelmet fogadtak el. Az egyszeri anyagi segély kérelmezői többnyire roma nemzetiségű lakosok, illetve a község idős és beteg polgárai, egyedülálló szülők, többtagú családok, erőszak áldozatai.

Többen olyan kórházi kezelések, szakorvosi vizsgálatok, vény nélküli gyógyszervásárlás, és egyébb olyan egészségügyi ellátások költségeinek a kifizetésére nyújtották be a kérelmet, amelyekre nem vonatkozik a rendszeres egészségbiztosítás.

Az egyszeri anyagi támogatás iránti kérelmek száma a téli időszakban a legmagasabb, amikor tűzifa vásárlása miatt fordulnak a központhoz.

Az óbecsei Szociális Központ a “Kirchengemenide Altenberg Schildgen Schuellenbusch“ német szervezettel való tízéves együttműködésének köszönhetően az idén a rendszeres szolgáltatások mellett több mint 100 családnak osztott ki tűzifát.

Egy évvel ezelőtt 493-an igényeltek szociális pénzbeli támogatást Óbecsén, amelyből 490 kérvényt találtak jogosnak. A község területén egyébként összesen több mint 1000 család jogosult szociális pénzbeli támogatásra, míg összesen 1477 család él anyagilag hátrányos helyzetben, köztük több mint 900 gyermek.

2022 márciusától Szerbiában érvénybe lépett a Szociális kártyákról szóló törvény, amely célja, hogy az állampolgárok összes adata egy helyen szerepeljen, így biztosítva a törvény által rájuk eső valamennyi jog igazságosabb elosztását, valamint átláthatóbb és hatékonyabb gyakorlását. A kártyarendszer nyilvántartása pontos adatokat tartalmaz az egyének társadalmi és gazdasági helyzetéről.

A nyilvántartás azonban semmilyen módon nem írja elő, hogy ki milyen segélyre jogosult, mert az arról szóló törvény nem rögzíti a joggyakorlás feltételeit, azokat más törvények írják elő.

A belgrádi Inicijativa A11 emberi jogi szervezet szerint a szociális kártyáról szóló törvény alig fél éves hatálybalépése alatt több mint 22 ezer embert sikerült törölni a szociális védelmi rendszerből.

A kártyarendszer összehasonlítja az egy személyre vonatkozó különféle adatokat, és ezáltal dönti el, hogy valaki részesül-e segélyben vagy sem. A rendszer azt is figyelembe veszi, hogy van-e pénze az élettársának vagy a volt élettársának. Ha van, akkor az igénylő nem részesülhet szociális segélyben, mivel az algoritmus feltételezi, hogy a volt élettárs rendszeresen fizeti a gyermektartásdíjat.

„A szociális kártyáról szóló törvény szerint kapcsolatnak minősül szinte bárki: házastárs, volt házastárs, élettárs, volt élettárs, gyermek és rokon, gyám és nevelőszülő, de a mostohagyermekek, mostohaapa és mostohaanya is, amennyiben az érintettel közös háztartásban élnek. Ha egy rokonnak elég magas a jövedelme, akkor ez úgy értendő, hogy a szociális segélykérőt is eltartja. Ezáltal ha létezik bármilyen konfliktus, például a mostohaszülővel, a nagymamával, a nagypapával, és azok nem hajlandók támogatni a segély kérelmezőjét, egyszerűen nem lesz senki, aki meghallgassa, így az érintett kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Ilyen helyzetekben az emberi tényezőnek kellene döntőnek lennie, és nem egy algoritmusnak.“ – mondják az A 11-ben.

A szociális kártyáról szóló törvény végrehajtása előtt, azaz 2022 februárjáig, Szerbiában 211.266 állampolgár részesült anyagi szociális támogatásban. Hat hónappal később az algoritmus 22.230 állampolgárt zárt ki automatikusan a rendszerből, így jelenleg 189.036 személy szerepel a nyilvántartásban. Ezzel a szociális segélyezettek több mint 10 százalékát zárták a szociális védelmi rendszerből, miközben a szegénység nem csökkent.

A szervezet nemrég indította el az (Anti)szociális kártya ampányt, és követeli, hogy Szerbia kormánya sürgősen vonja vissza a szociális kártyáról szóló törvényt.

Szerintük az algoritmus, amely eldönti, hogy valaki kellőképpen „veszélyeztetett-e“ a szakértők szerint hibás és átláthatatlan, ugyanakkor megakadályozza, hogy a szociális munkások végezzék a munkájukat, amelyre képesítést kaptak és amiért fizetik őket. A kártyarendszer következménye az emberi jogok hatalmas megsértése – figyelmeztet az A11, amelynek aktivistái példákkal tanúskodnak arról, hogy a polgárok egyik napról a másikra hogyan veszítették el a szociális segélyt.

„Az algoritmus nem kérdezi meg, hogy egy héttagú családot meg tud-e etetni a 14.000 dináros a szociális segélyből. Nem kérdezi meg, mennyibe kerülnek az tankönyvek, egy köbméter tűzifa, vagy hogy valaki a családban beteg-e és pénzre van szüksége a gyógyszerekre. Azt, hogy valaki úgy jutott többletbevételhez, hogy a szemeteskukákból bányászott kartot és a műanyag palackokat adta el, a rendszer bevételi forrásnak tekintik, nem pedig társadalmi problémának. Végül is honnan tudja egy algoritmus, hogy mi a társadalmi probléma ?“ –  jegyzi meg az Inicijativa A11 emberi jogi szervezet (Anti)szociális kártya kampányában.

„Hatékonyságnak nevezik azt, hogy ma már a létükkel küszködő emberek nagy részét automatikusan megfosztják a pénzbeli szociális segélyhez való joguktól? Tényleg azt gondolja az állam, hogy nincs megfelelőbb módja a szociális védelem javításának? Miért? Nem az a vízió, hogy egy olyan rendszert hozzunk létre, amely érzékeny az éhezésre, az erőszakra, a diszkriminációra és az általános emberi szükségletekre, hanem egy szuperhatékony rendszer létrehozása, amely tudni fogja, melyik konténerben keresgélt ma?” – írja a szervezet a kampány szövegében.

A szociális kártyát a Munkaügyi Minisztérium kezeli, és minden információt tartalmaz az állampolgár által igénybe vett szociális szolgáltatásokról, azaz a beérkezett, elfogadott és elutasított segélykérésekről is.

A szerbiai törvény értelmében annak van joga a segélyre, akinek azon az ingatlanon kívül, amelyben él, nincs más nincs más tulajdonában lévő ingatlan, és nem rendelkezik fél hektárnál nagyobb földterülettel.

Feltétel továbbá, hogy a magánszemély, valamint családtagja ne rendelkezzen olyan ingó vagyonnal, amelynek használása vagy elidegenítése az alapvető életszükségletek veszélyeztetése nélkül az egyén számára megítélt szociális segély hatszorosának megfelelő összegű pénzeszközt biztosíthat.

A szociális segélyre jogosult személyek október 1-től 10.385 dinárt kapnak havonta, a család minden további nagykorúja tagja után 5193 dinár, a 18 év alatti gyermekek után pedig 3116 dinár az anyagi támogatás.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име